Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 776
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
051/18 Objednávame u Vás divadelno-hudobne podujatie " Divadelné a folklórne zábavky" v rámci 3. podujatia " Leto s Rákocim" v sume 200 EUR na deň 12.8.2018. Divadlo teatrálnej skratky 0,00 € 06.08.2018 Objednávka
111/18 Objednávam u Vás prípravu fotografického materiálu, pre výtvarné a grafické riešenie expozície v sume 200 EUR, pre projekt "Opál - slovenský drahokam" č. 18-521-02010, podporený z verejných zdrojov FNPU. Úhrada konečnej faktúry. FOTO GROSS 0,00 € 13.12.2018 Objednávka
055/20 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás pre projekt č. č.20-521-01826 - s názvom "História skla", podporený z verejných zdrojov FPU - vyhotovenie propagačného videa z workshopu. Celková suma objednávky 210 EUR.Úhrada konečnej faktúry. Pavol Verčimák 0,00 € 22.07.2020 Objednávka
037/17 Na základe ponuky objednávame u Vás tovar podľa výberu v sume do 101 EUR s DPH. Úhrada FA. Prostriedky budú použité z FNPU - projekt č. 16-621-05291. 2 ZET s.r.o. 0,00 € 04.05.2017 Objednávka
008/19 Na základe Vami zaslanej cenovej ponuky PV1900137 objednávame u Vás nákup vlajok a stojanov v celkovej hodnote 513,24 EUR s DPH. Cena za dopravu 6/EUR bez DPH.Úhrada konečnej faktúry. 2U spol. s.r.o. 0,00 € 21.02.2019 Objednávka
029/17 Na základe internetového prieskumu objednávame u Vás: - 1ks výrobku č. 20191 - záchytná vanička na chemikálie pre montáž na euro palety, 375 l v sume 235 EUR bez DPH. Úhrada Fa. Finančné prostriedky budú použité z FNPU - projekt - 16-621-05291. A J Produkty a.s., 0,00 € 25.04.2017 Objednávka
128/17 Objednávame u Vás: - 1 ks pracovnej stoličky 1040 Ergo s príslušenstvom (podrúčka, klzáky, extra vysoký piest, kruh pod nohami) - modrá farba, Suma objednávky 127,92 EUR.Úhrada FA. A-PEMA s.r.o. 0,00 € 07.12.2017 Objednávka
079/17 Objednávame u Vás: -1 ks Pyrometer DIT - 500-rozsah bezdotykového merania teploty do 1600o C. Objednávacie číslo 106001362. Cena s DPH: 372,68 EUR,na projekt č. 17-521-01842 s názvom "Pohľad do histórie cez sklo, podporený z verejných zdrojov FNPU. Úhrad ABE.TEC, s.r.o. 0,00 € 19.09.2017 Objednávka
069/18 Na základe ponuky objednávame u Vás tyčový cín Sn100Sb v sume 49,37/EUR bez DPH na projekt č. MK-159/2018/2.1 s názvom "Priblížime si históriu prácou vlastných rúk", podporený z verejných zdrojov MK.Zároveň Vás žiadame o vystavenie konečnej faktúry. Nie s ABE.TEC, s.r.o. 0,00 € 04.10.2018 Objednávka
080/18 Na základe ponuky objednávame u Vás - 2kg tyčový cín Sn100Sb v sume 49,37/EUR/kg bez DPH na projekt č. MK-159/2018/2.1 s názvom "Priblížime si históriu prácou vlastných rúk", podporený z verejných zdrojov MK.Zároveň Vás žiadame o vystavenie konečnej fakt ABE.TEC, s.r.o. 0,00 € 16.10.2018 Objednávka
037/16 Na základe ponuky objednávame u Vás výrobu figuríny Franiška Rákociho na akciu " Leto s Rákocim". Predpokladaná suma do 150 EUR. ADIN s.r.o. 0,00 € 12.08.2016 Objednávka
063/16 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: - výrobu 27 ks výstavných panelov (materiál smartX EPS plast 10 mm, 700x 1000mm), plnofarebná tlač, -predtlačová úprava zahrňujúca grafický návrh, - sadzba a retuš cca 400 fotografií, Celková cena objednávky ADIN s.r.o. 0,00 € 02.12.2016 Objednávka
064/16 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: - grafický návrh, výrobu pozvánok a plagátov Špecifikácia: pozvánka - A5 300g papier plnofarebná tlač - 32 ks - plagát 135g plnofarebná tlač formát A3-30 ks. Predpokladaná cena 83 EUR bez DPH. Termín dodania ADIN s.r.o. 0,00 € 05.12.2016 Objednávka
095/16 Na základe ponuky objednávame u Vás: -grafické spracovanie a tlač brožúry (reklamy v Prešove na prelome 19. a 20. storočia v Prešove. Cena 998 EUR bez DPH ADIN s.r.o. 0,00 € 21.12.2016 Objednávka
021/17 Na základe priueskumu trhu objednávamu u Vás polygrafické práce a tlač publikácií s názvami: - Sklená krása, Na ostrí hrany, textilné variácie a cengot bronzu. -náklad každej publikácie 200 ks, -rozsah 8 strán vrátane obálky, -plnofarebná tlač, formát A5 ADIN s.r.o. 0,00 € 11.04.2017 Objednávka
040/17 Objednávame u Vás: - grafické spracovanie a tlač 5 druhov letákov,každý v náklade 100 ks v rámci projektu "Stretnutie s dejinami v archeoparku". Úhrada fa. Finančné prostriedky budú hradené z FNPU. Celková cena objednávky 501,60 EUR. ADIN s.r.o. 0,00 € 17.05.2017 Objednávka
055/17 Objednávame u Vás grafickú prípravu a tlač na propagačné materiály podľa priloženej prílohy (text) k projektu "Pohľad do histórie cez sklo" č. p. 17-521-01842, ktorý ako hlavný partner podporil Fond na podporu umenia. 1. plagát A3 plnofarebný, papier 135g ADIN s.r.o. 0,00 € 13.06.2017 Objednávka
089/17 Objednávame u Vás grafickú prípravu a tlač na propagačné materiály podľa priloženej prílohy (text) k projektu "Pohľad do histórie cez sklo" č. p. 17-521-01842 - Workshop II., ktorý ako hlavný partner podporil Fond na podporu umenia.1. plagát A3 plnofarebn ADIN s.r.o. 0,00 € 26.09.2017 Objednávka
002/18 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás grafickú prípravu a tlač publikácie s názvom "Rod Dessewffy - Hanušovské panstvo č. projektu : 17-521-01830 s názvom " Dessewffy - zabudnutý rod", podporený z verejných zdrojov FNPU. Cena objednávky 2005 EUR s D ADIN s.r.o. 0,00 € 12.01.2018 Objednávka
032/18 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: -grafickú prípravu a tlač katalógu výstavy Petrolejové lampy – funkčnosť a krása v náklade 300 ks na projekt č. 18-521-02017 s názvom "Petrolejové lampy – funkčnosť a krása", podporený z verejných zdrojov FPU ADIN s.r.o. 0,00 € 15.05.2018 Objednávka
034/18 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás preklad historických textov a resume katalógu výstavy Rod Dessewffy – Hanušovské panstvo a základných textov do expozície do anglického a maďarského jazyka pre projekt č. : 17-521-01830 s názvom " Dessewffy - ADIN s.r.o. 0,00 € 18.05.2018 Objednávka
041/18 Na základe najnižšej cenovej ponuky objednávame u Vás výrobu propagačných materiálov a to: pozvánky, propagačné plagáty a informačné bulletiny pre projekt Priblížme si históriu prácou vlastných rúk podporený MK SR na 1. podujatie 20.7.2018 Navar si a ADIN s.r.o. 0,00 € 11.07.2018 Objednávka
100/18 Na základe vyhodnotenia cenovej ponuky objedávame u Vás zabezpečenie grafickej časti expozície 17 výstavných panelov v celkovej hodnote 1140,- EUR, pre projekt č. 18-521-02010 s názvom " Opál slovenský drahokam", podporený z verejných zdrojov FNPU. ADIN s.r.o. 0,00 € 11.12.2018 Objednávka
101/18 Objednávame u Vás grafickú prípravu a a tlač katalógu expozície "Opál - slovenský drahokam" v hodnote 504,90 EUR s DPH v rámci projektu č. 18-521-02010,ktorý bol podporený z verejných zdrojov FNPU. Úhrada konečnej faktúry. ADIN s.r.o. 0,00 € 11.12.2018 Objednávka
037/20 Objednávame u Vás tlač propagačných materiálov pre projekt č. 20-521-01826 podporený z verejných zdrojov FPU a to - 10 ks plagát 135 g lesklý v sume 3 EUR s DPH/ks - plagát 115 g lesklý v sume 1 EUR/ks - pozvánky 50 ks slovenská verzia, 10 ks anglická ver ADIN s.r.o. 0,00 € 24.06.2020 Objednávka
056/20 Na základe najnižšej cenovej ponuky objednávame u Vás pre projekt č. 20-521-01960 s názvom "Reinštalácia expozície z dejín hasičstva na Slovensku" podporený z verejných zdrojov FPU - grafický návrh a grafické spracovanie, výrobu, tlač a dodanie 30 ks pan ADIN s.r.o. 0,00 € 28.07.2020 Objednávka
095/20 Na základe najnižšej cenovej ponuky objednávame u Vás polygrafické práce a tlač 200 ks informačno-propagačnej brožúry v sume 300 EUR pre proj. č. MK-5272/2019-423 ZABUDNUTÉ STAVEBNÉ TECHNIKY, podporený z verejných zdrojov MK SR. Úhrada konečnej faktúry. ADIN s.r.o. 0,00 € 15.10.2020 Objednávka
110/20 Na základe najnižšej cenovej ponuky objednávame u Vás pre proj. č. 20-521-01960, podporený z verejných zdrojov FPU, grafický návrh, spracovanie, výrobu,tlač a dodanie 1 ks Roll up o rozmere 80 x 200 cm v sume 250/ks bez DPH. Celková suma objednávky 300 EU ADIN s.r.o. 0,00 € 04.11.2020 Objednávka
025/17 Na základe internetového prieskumu objednávame u Vás: - 2 ks vlhkomerov VL 351102 White v sume 14,40/kus. Expedičné náklady 3,50.EUR. Úhrada Fa v celkovej sume 32,30 EUR. Úhrada fa z prostriedkov FNPU - projekt č.16-621-05291. ADM, s.r.o. 0,00 € 20.04.2017 Objednávka
049/19 Na základe internetového prieskumu objednávame u Vás 180 ks hrnčekov s potlačou v sume 1,75/ks/ EUR bez DPH + doprava v sume 18 EUR. z toho:- 50 ks Kaštieľ Hanušovce n/T.- 30 ks Kaštieľ Stropkov, 50 ks Budova KM, 50 ks Hasičské auto. Úhrada konečnej fakt Adrián Melaj - BIZNIS PLUS 0,00 € 19.06.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »