Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 528
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
118/17 Na základe ponuky objednávame u Vás: - 17 ks preglejka FOLIA Aw100 breza protišmyk/hlad 120g - rozmer 15x1,50x2,50 v sume 982,26 EUR bez DPH ( 0020 03564/1072), -2 ks OSB 3 SUPERFINISH nebrúsená - rozmer 15x2,50x1,250 v sume 36,24 EUR bez DPH (0050 12765/ JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 0,00 € 27.11.2017 Objednávka
119/17 Na základe cenovej ponuky doobjednávame u Vás: - 35 ks držiak výplne skla (ZN/2100-000) v sume 1,90 EUR/ks bez DPH -72 ks tesnenie na držiak skla(A19/21-007) v sume 0,10 EUR/ks bez DPH. Úhrada Fa. Finančné prostriedky budú použité z verejných zdrojov FN EKOfence, s.r.o. 0,00 € 27.11.2017 Objednávka
115/17 Objednávame u Vás: - 4 ks žiarovky úsporka E27 46W v sume 10,75 EUR/ks. do zasadačky KM. ELMART - Martin Ildza 0,00 € 23.11.2017 Objednávka
116/17 Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál: -6 ks vývodka PG7 20 v sume 0,28 EUR/ks. -32 bm CYSY 2x0,5 v sume 0,25 EUR/bm pre projekt č. 17-521-01893 " Minulosť odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši". Projekt podporený z verejných zdroj ELMART - Martin Ildza 0,00 € 23.11.2017 Objednávka
117/17 Objednávame u Vás pracovnú plošinu G21 Work station 0,73x1,78 m skladacia - projekt .č. 17-542-04516 - "Dovybavenie botanických depozitárov", podporený z verej. zdrojov FNPU SuperDiskont, s.r.o. 0,00 € 23.11.2017 Objednávka
112/17 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás úpravu telekomunikačného rozvodu a výkopových prác na objekte Múzeum Hanušovce nad Topľou v sume 1029,81 EUR v rámci obnovy objektu "Múzeum Hanušovce nad Topľou. Andrej Lipták 0,00 € 22.11.2017 Objednávka
113/17 Objednávame u Vás: - dodanie zborníka "Skanzeny v Prešovskom samosprávnom kraji" v počte 500 ks. Cena za 1 ks/0,90 EUR.Úhrad FA. Carmen-reklamno-obchodná agentúra 0,00 € 22.11.2017 Objednávka
114/17 Na základe ponuky objednávame u Vás reštaurátorský a konzervátorský materiál v sume do 702 EUR bez DPH. RENOJAVA s.r.o. 0,00 € 22.11.2017 Objednávka
109/17 Na základe internetovej ponuky objednávame u Vás: - 2 ks LENOVOO TAB 37 ESSENTIAL ,7",16GB, čierny. Cena za 1 ks 57,50 EUR bez DPH. Úhrada FA. Datacomp s.r.o. 0,00 € 21.11.2017 Objednávka
106/17 Objednávame u Vás nákup materiálu na výrobu vitrín a inštaláciu predmetov vo vitrínach: -3 ks Plexiglas XT rúra 100/92-40000mm Clear v sume 60,84 EUR/ks/ bez DPH -3ks Plexiglas XT rúra 150/142-2000mm Clear v sume 76,68 EUR/ks/ bez DPH Objednávka celkom: ZENIT SK, s.r.o. 0,00 € 20.11.2017 Objednávka
107/17 Objednávame u Vás polotovary z jedenkrát vypálenej keramiky ako dekoratívny prvok hrnčiarskej dielne: - 5 ks džbány 20 cm - 15 EUR/ks/ - 5ks džbány 15cm v sume 12 EUR/ks/ - 1ks kukučky v sume 10 EUR/ks. Objednávka celkom 145 EUR. Úhrada FA. Výrobky zakúpe Iveta Macáková 0,00 € 20.11.2017 Objednávka
108/17 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás - grafickú prípravu a tlač publikácie "Príbehy zastaveného času" v náklade 400 ks v sume 2586,40 EUR bez DPH. Projekt č. 17-521-01861 s názvom "Príbehy zastaveného času"je podporený z verejných zdrojov FNPU. ALLDATA s.r.o. 0,00 € 20.11.2017 Objednávka
105/17 Objednávame u Vás: - elektroinštalačný materiál - čerpadlo OMNITRON+ vodárenský materiál v celkovej sume 408,28 EUR. INŠTAL-CENTRUM s.r.o. 0,00 € 15.11.2017 Objednávka
110/17 Objednávame u Vás:-2 ks pracovnej bundy v sume 35 EUR/ks-2 ks pracovnej vesty v sume 12,90 EUR/ks. Stanislav Hvozda 0,00 € 15.11.2017 Objednávka
104/17 Objednávame u Vás: - montáž telekomunikačnej siete a zariadenia na budove "Správcu" v Hanušovciach n/T v súvislosti s rekonštrukciou budovy.Suma objednávky do 250 EUR. Andrej Lipták 0,00 € 14.11.2017 Objednávka
102/17 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás elektroinštalačný materiál v celkovej sume 338,30 EUR na projekt s názvom " Minulosť odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši" č. 17-521-01893 podporený z verejných zdrojov FNPU. Úhrada Fa. Rádio - Amatér Schotter,s.r.o.pobočka Prešov 0,00 € 03.11.2017 Objednávka
103/17 Objednávame u Vás nákup kancelárskeho materiálu v celkovej sume 45,91 EUR. Úhrada FA. ALDA - EVA, s.r.o. 0,00 € 03.11.2017 Objednávka
101/17 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: - 50 ks držiak výplne skla v sume 1,90 EUR/ks bez DPH, -100 ks tesnenie na držiak skla v sume 0,10 EUR/ks bez DPH. Objednávka celkom v sume 126 EUR. Finančné prostriedky budú použité z verejných zdrojov FNPU EKOfence, s.r.o. 0,00 € 02.11.2017 Objednávka
099/17 Objednávame u Vás: -2 kusy - TFA 30.3044.IT WTH Neo Start Bezdrôtový teplomer a vlhkomer-30,49 EUR s DPH /kus . Celkom 60,98 EUR.Úhrada FA. Finančné prostriedky budú použité z verejných zdrojov FNPU na projekt č. 17-542-04516 s názvom " Dovybavenie botani ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s.r.o. 0,00 € 25.10.2017 Objednávka
100/17 Objednávame u Vás: - 2 kusy - pracovná plošina G21 Work Station 0,42x1,23 m skladacia - (35 EUR/kus), - 2 kusy - hliníkové schodíky Alve rady EUROSTYL 41 EUR/kus.Celkom 111 EUR.Úhrada FA. Finančné prostriedky budú použité z verejných zdrojov FNPU SuperDiskont, s.r.o. 0,00 € 25.10.2017 Objednávka
098/17 Na základe cenovej ponuky č. 1793529 objednávame u Vás materiál v sume 83,41 EUR na projekt č. 17-521-01893 s názvom "Minulosť odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši", podporený z verejných zdrojov FNPU.Úhrada FA. Kovsmol, s.r.o. 0,00 € 23.10.2017 Objednávka
096/17 Objednávame u Vás kontrolu a opravu hasiacich prístrojov, kontrolný a časový štítok + vypracovanie potvrdenia o kontrole HP pobočky Krajského múzea v Prešove – Kaštieľ a archeopark Hanušovce nad Topľou vo výške 104,00 € Jozef Hurný - kontrola a oprava hasiacich prístrojov 0,00 € 11.10.2017 Objednávka
097/17 Objednávame u Vás kominárske práce a revíziu komínov dvoch budov pobočky Krajského múzea v Prešove - Kaštieľ Hanušovce nad Topľou vo výške 470,00 € Michal Husák 0,00 € 11.10.2017 Objednávka
095/17 Objednávame u Vás nákup palivového dreva 3,5 m3v sume 175 EUR na projekt č. 17-521-01842 s názvom "Pohľas do hoistórie cez sklo", podporený z verejných zdrojov FNPU. Ľubomír Višńovský 0,00 € 06.10.2017 Objednávka
094/17 Objednávame u Vás prevedenie odbornej prehliadky tlakových nádob, plynových zariadení a odb. prehliadku kotlov plynovej kotolne pobočky Krajského múzea v Prešove – Kaštieľ Hanušovce nad Topľou v celkovej výške 559,10 €. Ján Kováč REVOP TLAK SERVIS 0,00 € 05.10.2017 Objednávka
090/17 Objednávame u Vás kompletnú grafickú prípravu materiálu do brožúry Skanzeny v Prešovskom kraji. Celková hodnota objednávky do 220 EUR. Vihorlatské múzeum Humenné 0,00 € 29.09.2017 Objednávka
091/17 Objednávame si u Vás prezentáciu Slovanská hudbu a slovanské sklo s interaktívnym predstavením činností v archeoparku v rámci projektu " Stretnutie s dejinami v archeoparku - Slovania včasného stredoveku" č.17-521-01841 na 30.9.2017. Suma 250 EUR. Úhrada Dr.Danica Staššiková 0,00 € 29.09.2017 Objednávka
092/17 Objednávame si u Vás prezentáciu slovanského jazdectva "Z konského chrbta" s interaktívnym predstavením činnosti v archeoparku v rámci projektu " Stretnutie s dejinami v archeoparku - Slovania včasného stredoveku" č. 17-521-01841 na 30.9.2017 v sume 150 Ing. Bruss Samuel 0,00 € 29.09.2017 Objednávka
093/17 Objednávame si u Vás prezentáciu slovanského kováčstva s interaktívnym predstavením činnosti v archeoparku v rámci projektu Stretnutia s dejinami v archeoparku - Slovania včasného stredoveku na 30.9.2017 v sume 100 EUR podporeného z FNPU. Úhrada Fa. Juraj Kačurák 0,00 € 29.09.2017 Objednávka
089/17 Objednávame u Vás grafickú prípravu a tlač na propagačné materiály podľa priloženej prílohy (text) k projektu "Pohľad do histórie cez sklo" č. p. 17-521-01842 - Workshop II., ktorý ako hlavný partner podporil Fond na podporu umenia.1. plagát A3 plnofarebn ADIN s.r.o. 0,00 € 26.09.2017 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »