Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 692
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
077/18 Objednávame u Vás prevedenie odbornej prehliadky tlakových nádob, plynových zariadení a odb. prehliadku kotlov plynovej kotolne pobočky Krajského múzea v Prešove – Kaštieľ Hanušovce nad Topľou v celkovej výške 559,10 €. NIKO - TLAK SERVIS 0,00 € 12.10.2018 Objednávka
075/18 Objednávame u Vás kominárske práce a revíziu komínov dvoch budov pobočky Krajského múzea v Prešove - Kaštieľ Hanušovce nad Topľou vo výške 470,00 € Michal Husák 0,00 € 10.10.2018 Objednávka
076/18 Objednávame u Vás kontrolu a opravu hasiacich prístrojov, kontrolný a časový štítok + vypracovanie potvrdenia o kontrole HP pobočky Krajského múzea v Prešove – Kaštieľ a archeopark Hanušovce nad Topľou vo výške 104,00 € Jozef Hurný - kontrola a oprava hasiacich prístrojov 0,00 € 10.10.2018 Objednávka
074/18 Objednávame u Vás: - 2 ks pracovný plášť v sume 15 EUR/ks s DPH, - 2 ks pracovnej bundy v sume 27,52/ks EUR s DPH, - 2 páry pracovnej obuvi v sume 20 EUR/pár - v rámci projektu " Praxou k zamestnaniu" - ÚPSVaR Prešov. Úhrada Fa. BRAKON s.r.o. 0,00 € 09.10.2018 Objednávka
071/18 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás materiál na výrobu vitrín pre projekt č. 18-521-02010 s názvom " Opál - slovenský drahokam", podporený z verejných zdrojov FNPU. Úhrada Fa. Kovsmol, s.r.o. 0,00 € 08.10.2018 Objednávka
072/18 Objednávame u Vás prepravu materiálu zakúpeného pre projekt č. 18-521-02010, s názvom " Opál-slovenský drahokam" v celkovej sume do 30 EUR. Úhrada FA Kovsmol, s.r.o. 0,00 € 08.10.2018 Objednávka
073/18 Objednávame u Vás inštalačné práce - opravu ústredného kúrenia v sume 60 EUR - Hanušovce nad Topľou. Úhrada Fa. Peter Zajac 0,00 € 08.10.2018 Objednávka
068/18 Objednávame u Vás 30 kg šamotovej hliny v sume 30 EUR na projekt s názvom" Priblížime si históriu vlastných rúk",č. MK-159/2018/2.1 podporený z verejných zdrojov MK SR.Úhrada Fa. SVING, SK spol.s.r.o. 0,00 € 04.10.2018 Objednávka
069/18 Na základe ponuky objednávame u Vás tyčový cín Sn100Sb v sume 49,37/EUR bez DPH na projekt č. MK-159/2018/2.1 s názvom "Priblížime si históriu prácou vlastných rúk", podporený z verejných zdrojov MK.Zároveň Vás žiadame o vystavenie konečnej faktúry. Nie s ABE.TEC, s.r.o. 0,00 € 04.10.2018 Objednávka
070/18 Na základe Vášho cenníka objednávame u Vás uverejnenie reklamného inzerátu v Cestovnom informátore o rozmere 138 x 219 po zľave v sume 350 EUR s DPH.Úhrada Fa. Joma Travel, s.r.o. 0,00 € 04.10.2018 Objednávka
067/18 Objednávam u Vás:-500 kusov - mosadzné mincové platničky v hodnote 0,25 EUR/ks bez DPH pre projekt " Priblížime si históriu vlastných rúk",č. MK-159/2018/2.1 podporený z verejných zdrojov MK SR.Úhrada Fa. Mincovňa Kremnica 0,00 € 26.09.2018 Objednávka
061/18 Objednávame u Vás: - obedové menu pre 17 účastníkov konferencie v sume 4,20 EUR/osoba v rámci projektu č. 18-521-02063 s názvom "Nové obzory 34", podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. RegeGastro, s.r.o. 0,00 € 24.09.2018 Objednávka
062/18 Objednávame u Vás: - prípravu cateringu pre 17 účastníkov konferencie v celkovej sume do 116,89 EUR v rámci projektu č. 18-521-02063 s názvom "Nové obzory 34", podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. RegeGastro, s.r.o. 0,00 € 24.09.2018 Objednávka
063/18 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás tlač 19 ks plagátov o rozmere 100 x 73 cm na výstavu s názvom " V osudových rokoch 1918-1968. Cena 18,25/ks bez DPH. Úhrada Fa. Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 0,00 € 24.09.2018 Objednávka
064/18 Objednávame u Vás opravu služobného motorového vozidlá VOLKSWAGEN CADDY PO 676 FX (prehliadka s výmenou oleja + opravu z dôvodu prekusaných káblov v motorovej časti. Celková suma opravy do 926 EUR. PO CAR, s.r.o. 0,00 € 24.09.2018 Objednávka
065/18 Na základe vyhodnotenia prieskumu trhu objednávame u Vás: - 4 ks vitrín typu VPR011001002-920-ANO v sume 499,76/ks s DPH + doprava na projekt č. 18-542-03423 s názvom " Otvorený prezentačný depozitár umelecko-historickej zbierky" podporený z verejných zdr RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM 0,00 € 24.09.2018 Objednávka
066/18 Na základe vyhodnotenia cenovej ponuky objednávame u Vás: - revízne skúšky elektrorozvodov a bleskozvodov v objektoch Krajského múzeá v Prešove na Sigorde a vypracovanie správy o odbornej prehliadke a skúške v sume 390 EUR. Úhrada FA. Ing. Zelinka Jozef 0,00 € 24.09.2018 Objednávka
059/18 Objednávame u Vás : 57,96 m2 LHDF biela 101 3 x2070x2800 mm + formatovanie v celkovej sume 255,64 EUR s DPH. Úhrada FA. FINEPRINT s.r.o. 0,00 € 13.09.2018 Objednávka
060/18 Objednávame u Vás: - 1 pár pracovnej obuvi v sume 20 EUR s DPH - 1 ks pracovný plášť v sume 15 EUR s DPH - aktivačná činnosť ÚPSVaR Prešov Úhrada Fa. BRAKON s.r.o. 0,00 € 13.09.2018 Objednávka
058/18 Objednávame u Vás: - 10 kvadrátov hovädzej kože v sume 120 EUR pre projekt č. MK-159/2018/2.1 "Priblížime si históriu prácou vlastných rúk", podporený z verejných zdrojov MK CIPISEK - Folkart, s.r.o. 0,00 € 12.09.2018 Objednávka
I/002/18 Objednávame u Vás: -15 ks tonerov podľa ponuky pre projekt s názvom " Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát" v celkovej sume 172,60 EUR v rámci programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. T J Invest s.r.o. 0,00 € 12.09.2018 Objednávka
056/18 Objednávame u Vás: - ks raznice na mince v sume 200 EUR bez DPH na projekt " Priblížime si históriu vlastných rúk",č. MK-159/2018/2.1 podporený z verejných zdrojov MK SR. Tomáš Sloboda - KOVORYTECTVO 0,00 € 21.08.2018 Objednávka
057/18 Objednávame u Vás: -1 ks automatický kávovar-Delonghi ECAM 44.660 v sume 749 EUR s DPH - 1 kg kávy OTELO v sume 16,43 s DPH Úhrada FA. GURMANI, s.r.o. 0,00 € 21.08.2018 Objednávka
052/18 Objednávame u Vás 10 k(100 kg) keramickej hliny. Cena 6,38/ks- pre projekt č. MK-159/2018/2.1 "Priblížme si históriu prácou vlastných rúk", podporený z verejných zdrojov MK SR.Úhrada FA M.S.Holding s.r.o. 0,00 € 08.08.2018 Objednávka
053/18 Objednávame u Vás: - 30 ks drôt medený v sume 85,50, - navliekací materiál v sume 24,50 pre projekt č. MK-159/2018/2.1 "Priblížme si históriu prácou vlastných rúk", podporený z verejných zdrojov MK SR.Úhrada FA Miroslav Hlupík 0,00 € 08.08.2018 Objednávka
054/18 Objednávame u Vás: - moretti tyčinky COE 104 na výrobu sklenených korálok v celkovej sume 100 EUR pre projekt č. MK-159/2018/2.1 "Priblížme si históriu prácou vlastných rúk", podporený z verejných zdrojov MK SR.Úhrada FA Quatro s.r.o. 0,00 € 08.08.2018 Objednávka
055/18 Objednávame u Vás : - 1pár pracovnej obuvi veľkosť 43 v sume 27,34 EUR - 1 ks pracovnej vesty veľkosť XL v sume 22,66 EUR pre aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby pre pracovisko v H n/T. Celková suma objednávky 50 EUR s DPH. Úhrada Fa. WINTEX s.r.o. 0,00 € 08.08.2018 Objednávka
051/18 Objednávame u Vás divadelno-hudobne podujatie " Divadelné a folklórne zábavky" v rámci 3. podujatia " Leto s Rákocim" v sume 200 EUR na deň 12.8.2018. Divadlo teatrálnej skratky 0,00 € 06.08.2018 Objednávka
049/18 Na základe internetového prieskumu objednávame u Vás: 15 litrov prípravku proti červotočom PERMETHRIN 25/75 - 1 liter/13,60 EUR. Úhrada FA. WAD s.r.o. 0,00 € 01.08.2018 Objednávka
048/18 Objednávame u Vás: - tlač 1000 ks letákov (Sprievodca po múzeu)v cene 1 ks/ 0,095 € bez DPH. Leták - A4 obojstranný, bigovaný na 3 tretiny papier 130 g krieda lesk, tlač offset. Termín dodania do 5 pracovných dní od uzávierky grafiky. Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 0,00 € 31.07.2018 Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »