Script: /37781278/zmluvy/
Query: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/37781278/zmluvy/','','172.16.140.14','k8lvs3srn44hsdu9uug1hg61c2','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',10006,'','','Unknown ')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '13265418' for key 'PRIMARY'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/37781278/zmluvy/','','172.16.140.14','k8lvs3srn44hsdu9uug1hg61c2','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',10006,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/37781278/zmluvy/','','172.16.140.14','k8lvs3srn44hsdu9uug1hg61c2','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',10006,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 33)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/37781278/zmluvy/','','172.16.140.14','k8lvs3srn44hsdu9uug1hg61c2','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',10006,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 10006

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 10006

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /37781278/zmluvy/
Query: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 20:00:01'
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 20:00:01'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 20:00:01'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 65)
Function: uni_query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 20:00:01'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 10006

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 10006

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /37781278/zmluvy/
Query: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',10006,'')
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',10006,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',10006,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 78)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',10006,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 10006

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Zmluvy | Zverejňovanie

Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 273
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
116/2018 Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka, zákona č.343/2015 Z.z. o vcerejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách RestART BA, s.r.o. 7 400,00 € 14.08.2018 Zmluva
115/2018 Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 až 565 Obchodného zákonníka, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách RestART BA, s.r.o. 5 318,00 € 14.08.2018 Zmluva
113/2018 Dohoda o ukončení neživotného poistenia Komunálna poisťovňa, a.s. 0,00 € 08.08.2018 Zmluva
107/2018 Poistná zmluva č. 6004418617 Komunálna poisťovňa, a.s. 288,43 € 01.08.2018 Zmluva
106/2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa, a.s. 6,64 € 31.07.2018 Zmluva
104/2018 Zmluva o nájme zbierkových predmetov uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Muzeum Podkarpackie w Krośnie 10,00 € 30.07.2018 Zmluva
105/2018 Dohoda č. 18/37/52A/74 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnostiformou dobrocoľníckej služby Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 0,00 € 27.07.2018 Zmluva
108/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18 - 542 - 03423 Fond na podporu umenia 531,10 € 23.07.2018 Zmluva
109/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18 - 541 - 03086 Fond na podporu umenia 265,90 € 23.07.2018 Zmluva
110/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18 - 522 - 04842 Fond na podporu umenia 639,00 € 23.07.2018 Zmluva
111/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18 - 541 - 03150 Fond na podporu umenia 370,00 € 23.07.2018 Zmluva
112/2018 Zmluva o dodaní tovaru a poskytnutí služby uzavretá podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníkav platnom znení Anton Šimko 30 530,00 € 23.07.2018 Zmluva
114/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve odielo č. 43/2018 zo dňa 13.3.2018 PEhAES, a.s. 35 987,65 € 17.07.2018 Zmluva
103/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2018 číslo: MK-4304/2018/3.2 Mnisterstvo kultúry Slovenskej republiky 0,00 € 10.07.2018 Zmluva
102/2018 Zmluva o nájme zbierkových predmetov uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina 50,00 € 09.07.2018 Zmluva
99/2018 Príkazna zmluva 99/2018 (v zmysle § 724 § 732 Občianskeho zákonníka) Mgr. Renata Kočišová 0,00 € 02.07.2018 Zmluva
98/2018 Zmluva o dielo č.1/06/2018 FITTICH PREAL s.r.o. 5 622,00 € 27.06.2018 Zmluva
100/2018 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 49/2017 uzatvorenmej podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách dňa 28.6.2017 Kultúrno -informačné centrum Veľký Šariš 141,00 € 27.06.2018 Zmluva
101/2018 Zmluva o nájme zbierkových predmetov uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Motte s.r.o. 300,00 € 26.06.2018 Zmluva
94/2018 Dohoda č. 18/39/50J/28 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regíonálnej zamestnanosti podľa §50 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad práce sociálnyh vecí a rodiny Stropkov 7 608,96 € 20.06.2018 Zmluva
95/2018 Zmluva o dielo č.95/2018 podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č.513/1991Zb. Obchodný zákonník AXA Projekt s.r.o. 81 084,00 € 20.06.2018 Zmluva
90/2018 Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa §659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č.206/2009 Z.z. o múzeách a galériách Ing. Miron Mihalič 0,00 € 12.06.2018 Zmluva
97/2018 Zmluva o nájme zbierkových predmetov uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Mestské kultúrne stredisko Sabinov 50,00 € 07.06.2018 Zmluva
91/2018 Zmluva o nájme zbierkových predmetov uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách VSV consulting, a.s. 100,00 € 29.05.2018 Zmluva
86/2018 Dohoda č. 18/37/012/110 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm.b) bod 4. resp. bod 5 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 0,00 € 28.05.2018 Zmluva
85/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2018 číslo: MK-159/2018/2.1 Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky 4 500,00 € 21.05.2018 Zmluva
89/2018 Zmluva o dodaní tovaru a poskytnutí služby uzavretá podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníkav platnom znení ALMITRANS, s.r.o. 7 584,00 € 21.05.2018 Zmluva
80/2018 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákoníka Anna Závacká 11,00 € 09.05.2018 Zmluva
81/2018 ZMLUVA O DIELO č. / 2017 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Muzeum Podkarpackie w Krośnie 5 000,00 € 07.05.2018 Zmluva
77/2018 Dodatok č.1 k dohode č. 18/40/060/174 zo dňa 13.3.2018 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 02.05.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »