Zmluva č. 37/2019


Obstarávateľ
Názov: Krajské múzeum v Prešove
IČO: 37781278
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov
IČO: 30794536
Adresa: Slovenská 87, 080 28 Prešov
Zodpovedná osoba
Podpísal:JUDr. Mgr. Jozef Kušnír
Funkcia:poverený vedením Krajského múzea v Prešove
Informácie o zmluve
Kategória: Iné
Číslo zmluvy: 37/2019
Názov zmluvy: DOHODA čislo 19/37/52A/20 o zabezpečleni podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovol'nickej sluZby a o poskytnuti prispevku na aktivainri iinnosf formou dobrovol'nickej sluiby privnickej osobe uzatvoren|podlia $ 52a ods. 9 zilkonad.512004
Dátum uzavretia: 28.02.2019
Dátum účinnosti:
Dátum platnosti do:
Celková hodnota: 319,26 € (DPH sa neuplatňuje)
Dátum zverejnenia: 05.03.2019
Poznámka:
Prílohy na stiahnutie
pdf - 5.66 MB