Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 481
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
1/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov Milan Choma 80,00 € 15.01.2014 Zmluva
1/2015 Zmluva o prenájme pozemku č. 1/2015 SCHELLY ´S s.r.o. 256,50 € 19.01.2015 Zmluva
1/2016 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2016 ZUŠ Jána Poschla 0,00 € 13.01.2016 Zmluva
1/2017 Zamestnávateľská zmluva NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. 0,00 € 09.01.2017 Zmluva
1/2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa ustanovenia § 788 a násl. Občianského zákonníka Komunálna poisťovňa, a.s. 13,28 € 29.12.2017 Zmluva
10/2014 Zmluva o kontrolnej činnosti, záručnom a pozáručnom servise TRANS-MONT, s.r.o. Prešov 120,00 € 08.12.2014 Zmluva
10/2015 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka Ján Jendrichovský 50,00 € 12.11.2015 Zmluva
10/2016 Dodatok č.3 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.3/2010 Vihorlatské múzeum 0,00 € 11.01.2016 Zmluva
10/2017 Dodatok č.2 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.5/2013 Ľubovnianske múzeum 0,00 € 09.01.2017 Zmluva
10/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 139/2017 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka Josim s.r.o, Jozef Šimko 15 651,75 € 12.12.2017 Zmluva
10/2019 Dodatok č. 4 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 5/2013 Ľubovnianske múzeum 0,00 € 18.01.2019 Zmluva
100/2018 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 49/2017 uzatvorenmej podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách dňa 28.6.2017 Kultúrno -informačné centrum Veľký Šariš 141,00 € 27.06.2018 Zmluva
100/2019 ZMLUVA O DIELO č.100/ 2019 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Aktívny život, o.z. 250,00 € 02.08.2019 Zmluva
100/2020 ZMLUVA O DIELO č. 100/2020 uzatvorená podľa ust. § 536 až §565 násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Ladislav Novák 5 988,00 € 06.08.2020 Zmluva
101/2017 ZMLUVA O DIELO č. 03/2017 podľa Obchodného zákonníka v zmysle § 536 a následne v znení neskorších zmien a doplnkov na Spracovanie technickej dokumentácie (detail – stavebná časť a technický scenár expozície) Príprava, realizácia sprístupnenie archeologi Ing. arch. Eva Kupčihová 9 948,00 € 03.10.2017 Zmluva
101/2018 Zmluva o nájme zbierkových predmetov uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Motte s.r.o. 300,00 € 26.06.2018 Zmluva
101/2019 Dohoda číslo 19/40/051/55 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie". Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 18.07.2019 Zmluva
101/2020 Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní uzavretá v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a §16 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesko Prešovský samosprávny kraj 0,00 € 17.08.2020 Zmluva
102/2017 Zmluva o dielo č. 102/2017 PEhAES, a.s. 312 390,88 € 10.10.2017 Zmluva
102/2018 Zmluva o nájme zbierkových predmetov uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina 50,00 € 09.07.2018 Zmluva
102/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 číslo: MK - 4472/2019/3.2 Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky 0,00 € 16.08.2019 Zmluva
103/2017 ZMLUVA O DIELO č.99 / 2017 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) SAJAT, s.r.o. 4 779,00 € 09.10.2017 Zmluva
103/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2018 číslo: MK-4304/2018/3.2 Mnisterstvo kultúry Slovenskej republiky 0,00 € 10.07.2018 Zmluva
103/2020 Zmluva o dielo č. 103/2020 uzatvorená podľa § 631 a násl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Vladimír Kanaš 50,00 € 19.08.2020 Zmluva
104/2017 ZMLUVA O DIELO č. / 2017 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) KUBOX, s.r.o. 3 456,00 € 02.10.2017 Zmluva
104/2018 Zmluva o nájme zbierkových predmetov uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Muzeum Podkarpackie w Krośnie 10,00 € 30.07.2018 Zmluva
104/2020 Zmluva o dielo č. 104/2020 uzatvorená podľa § 631 a násl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Andrej Peter 50,00 € 19.08.2020 Zmluva
105/2017 ZMLUVA O DIELO č.100 / 2017 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) TOBIT, s.r.o. 1 450,00 € 09.10.2017 Zmluva
105/2018 Dohoda č. 18/37/52A/74 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnostiformou dobrocoľníckej služby Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 0,00 € 27.07.2018 Zmluva
106/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Mgr. Ján Kovačič 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »