Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 304
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
16/2013 Architektonicko-historický výskum "Vodárne" na ul. Ku Kumštu v Prešove Mgr. Michaela Haviarová, PhD. 4 300,00 € 07.10.2013 Zmluva
91/2017 Darovacia zmluva uzavretá v zmysle § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení Ľubomír Višňovský 0,00 € 02.11.2017 Zmluva
175/2018 Dodatok č. 1 k dohode č.18/37/054/220-PZ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 0,00 € 10.12.2018 Zmluva
42/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí fin. prostriedkov č. 17-521-01830 Fond na podporu umenia 0,00 € 07.03.2018 Zmluva
114/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve odielo č. 43/2018 zo dňa 13.3.2018 PEhAES, a.s. 35 987,65 € 17.07.2018 Zmluva
157/2018 Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o dielo č. 95/2018 AXA Projekt s.r.o. 85 284,00 € 03.10.2018 Zmluva
171/2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.102//2017 zo dňa 10.10.2017 PEhAES, a.s. 14 329,10 € 23.11.2018 Zmluva
13/2018 Dodatok č. 2 o k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č. 19/2015 Botanický ústav SAV 0,00 € 15.01.2018 Zmluva
14/2018 Dodatok č. 5 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č. 3/2010 Vihorlatské múzeum Humenné 0,00 € 15.01.2018 Zmluva
77/2018 Dodatok č.1 k dohode č. 18/40/060/174 zo dňa 13.3.2018 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 02.05.2018 Zmluva
78/2018 Dodatok č.1 k dohode č. 18/40/060/175 zo dňa 13.3.2018 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 02.05.2018 Zmluva
79/2018 Dodatok č.1 k dohode č. 18/40/060/176 zo dňa 13.3.2018 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 02.05.2018 Zmluva
71/2017 Dodatok č.1 k Dohode o spolupráci zo dňa 22.8.2008 uzavretej podľa § 51 Občianskeho zákonníka Mesto Stopkov 0,00 € 27.09.2017 Zmluva
24/2017 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 2/2016 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 10,00 € 17.02.2017 Zmluva
100/2018 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 49/2017 uzatvorenmej podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách dňa 28.6.2017 Kultúrno -informačné centrum Veľký Šariš 141,00 € 27.06.2018 Zmluva
20/2017 Dodatok č.1 k Zmluuve o výpožičke zb. predmetov č.19/2015 Botanický ústav SAV 0,00 € 16.01.2017 Zmluva
25/2017 Dodatok č.1 k Zmluuve o výpožičke zb. predmetov č.6/2014 Šarišské múzeum Bardejov 0,00 € 13.02.2017 Zmluva
6/2018 Dodatok č.1 k Zmluva o sponzorstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami Motor - Car Prešov, s.r.o. 0,00 € 30.01.2018 Zmluva
13/2013 Dodatok č.1 k zmluve o dielo 13/2013 Ing. arch. Albert Rybarčák, autorizovaný architekt 0,00 € 07.11.2013 Zmluva
129/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 102/2017 zo dňa 10.10.2017 PEhAES, a.s. 0,00 € 27.08.2018 Zmluva
10/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 139/2017 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka Josim s.r.o, Jozef Šimko 15 651,75 € 12.12.2017 Zmluva
14/2013 Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 14/2013 Mgr. Michaela Haviarová, PhD. 0,00 € 12.12.2013 Zmluva
18/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o diielo č. Z201637321_Z Sokol trade spol., s.r.o. 0,00 € 01.02.2017 Zmluva
11/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov č. 21/2017 Salvator Prešov, s.r.o. 300,00 € 15.01.2018 Zmluva
50/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov č. 7/2017 Obec Zemplínske Hámre 10,00 € 15.03.2018 Zmluva
164/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov č. 75/2018 uzavretej podľa § 663 a násl. Občianského zákonníka v platnom znení zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Múzeum a kultúrne centrum južného zemplína v Trebišove 0,00 € 12.11.2018 Zmluva
28/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí fin. prostriedkov č. 16-622-05226 Fond na podporu umenia 0,00 € 20.02.2017 Zmluva
16/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke výstavy č.1/2016 ZUŠ Jána Poschla 0,00 € 09.01.2017 Zmluva
53/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č.18/2013 Ľubovnianske múzeum 0,00 € 26.07.2017 Zmluva
27/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č.4/2017 Šarišské múzeum Bardejov 0,00 € 20.02.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »