Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 480
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
16/2013 Architektonicko-historický výskum "Vodárne" na ul. Ku Kumštu v Prešove Mgr. Michaela Haviarová, PhD. 4 300,00 € 07.10.2013 Zmluva
91/2017 Darovacia zmluva uzavretá v zmysle § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení Ľubomír Višňovský 0,00 € 02.11.2017 Zmluva
13/2019 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 23.01.2019 Zmluva
175/2018 Dodatok č. 1 k dohode č.18/37/054/220-PZ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 0,00 € 10.12.2018 Zmluva
2/2019 Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce socialnych vecí a rodiny Stropkov 0,00 € 10.01.2019 Zmluva
164/2019 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 168/2018 zo dňa 14.11.2018 JESSTAV,s.r.o. 0,00 € 13.11.2019 Zmluva
18/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve nájme zbierkových predmetov č. 64/2017 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení Občianske združenie rodina profesora Hlaváča Hermanovce 10,00 € 18.01.2019 Zmluva
165/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 162/2019 uzatvorená podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka ADIN s.r.o. 0,00 € 02.12.2019 Zmluva
42/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí fin. prostriedkov č. 17-521-01830 Fond na podporu umenia 0,00 € 07.03.2018 Zmluva
122/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme pozemku č. 86/2019 zo dňa 16.7.2019 Shark & Strawberry, s.r.o. 35,40 € 28.08.2019 Zmluva
12/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č. 41/2018 uzatvorená podľa § 659 a násl. Obč. zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Mesto Prešov 0,00 € 18.01.2019 Zmluva
114/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve odielo č. 43/2018 zo dňa 13.3.2018 PEhAES, a.s. 35 987,65 € 17.07.2018 Zmluva
157/2018 Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o dielo č. 95/2018 AXA Projekt s.r.o. 85 284,00 € 03.10.2018 Zmluva
16/2019 Dodatok č. 2 k Zmluve nájme zbierkových predmetov č. 23/2017 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 10,00 € 28.01.2019 Zmluva
7/2019 Dodatok č. 2 k Zmluve nájme zbierkových predmetov č. 7/2017 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení Obec Zemplínske Hámre 10,00 € 18.01.2019 Zmluva
171/2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.102//2017 zo dňa 10.10.2017 PEhAES, a.s. 14 329,10 € 23.11.2018 Zmluva
25/2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov č. 15/2017 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina 50,00 € 14.02.2019 Zmluva
4/2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov č. 21/2017 Salvator Prešov, s.r.o. 300,00 € 18.01.2019 Zmluva
48/2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov č. 75/2018 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove 20,00 € 10.04.2019 Zmluva
170/2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov č. 75/2018 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 Múzeum a kultúrne centrum južného zemplína v Trebišove 20,00 € 04.12.2019 Zmluva
3/2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 31/2017 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Galéria a múzeum ľudového umenia v obci Fintice 0,00 € 18.01.2019 Zmluva
13/2018 Dodatok č. 2 o k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č. 19/2015 Botanický ústav SAV 0,00 € 15.01.2018 Zmluva
26/2020 Dodatok č. 3 k Zmluve nájme zbierkových predmetov č. 15/2017 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina 50,00 € 31.01.2020 Zmluva
17/2019 Dodatok č. 3 k Zmluve nájme zbierkových predmetov č. 2/2016 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 10,00 € 28.01.2019 Zmluva
12/2020 Dodatok č. 3 k Zmluve nájme zbierkových predmetov č. 23/2017 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry SR z 10. augusta 2015 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 10,00 € 07.01.2020 Zmluva
26/2019 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 102/2017 zo dňa 10.,10.2017 PEhAES, a.s. 0,00 € 28.02.2019 Zmluva
28/2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov č.21/2017 Salvator Prešov, s.r.o. 300,00 € 12.02.2020 Zmluva
34/2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov č.75/2018 uzatvorená podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry SR z 10. augusta 2015 Múzeum a kultúrne centrum južného zemplína v Trebišove 20,00 € 07.01.2020 Zmluva
11/2019 Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č. 1/2016 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách ZUŠ Jána Poschla 0,00 € 18.01.2019 Zmluva
36/2019 Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č. 19/2015 Botanický ústav SAV 0,00 € 18.01.2019 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »