Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 480
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
57/2017 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii výstavy v Stropkove podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka JUDr. Ondrej Brendza 0,00 € 06.07.2017 Zmluva
135/2017 Zmluva o vytvorení diela uzavretá podľa zákona č.185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení doc. PaeDr. Slavomíra Tomášiková, PhD. 30,00 € 06.12.2017 Zmluva
136/2017 Zmluva o vytvorení diela uzavretá podľa zákona č.185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení PhDr. Viera Kačmaríková 110,00 € 06.12.2017 Zmluva
137/2017 Zmluva o vytvorení diela uzavretá podľa zákona č.185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Stanislav Kužila 30,00 € 07.12.2017 Zmluva
138/2017 Zmluva o vytvorení diela uzavretá podľa zákona č.185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Stanislav Kužila 150,00 € 06.12.2017 Zmluva
126/2017 Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2005 Z.z. Autorský zákon v platnom znení doc Mgr. Ján Adam, PhD. 100,00 € 13.11.2017 Zmluva
129/2017 Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2005 Z.z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Annamária Kónyová, PhD. 40,00 € 01.12.2017 Zmluva
130/2017 Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2005 Z.z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Maroš Semančík 20,00 € 01.12.2017 Zmluva
131/2017 Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2005 Z.z. Autorský zákon v platnom znení RNDr. Eva Sitašová, PhD. 20,00 € 01.12.2017 Zmluva
132/2017 Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2005 Z.z. Autorský zákon v platnom znení prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. 60,00 € 01.12.2017 Zmluva
133/2017 Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2005 Z.z. Autorský zákon v platnom znení Ing. Ľubor Suchý 20,00 € 01.12.2017 Zmluva
134/2017 Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2005 Z.z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Peter Harčar 40,00 € 01.12.2017 Zmluva
112/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Marián Uličný, PhD. 45,00 € 11.10.2017 Zmluva
113/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení PhDr. Daniela Pellov� 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
114/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení PhDr. Peter, Koval', PhD. 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
115/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Radka Palenčárová 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
116/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Kamila Marhefková 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
117/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Marcela Domenová, PhD. 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
118/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení doc. PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD. 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
120/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. art. Tomáš Haviar 45,00 € 12.10.2017 Zmluva
121/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Michaela Haviarová, PhD. 45,00 € 12.10.2017 Zmluva
122/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Lucia Nemcová, PhD. 45,00 € 12.10.2017 Zmluva
123/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Gabriela Oľšavská 45,00 € 12.10.2017 Zmluva
119/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Mgr. Mário Comisso 45,00 € 11.10.2017 Zmluva
106/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Mgr. Ján Kovačič 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
107/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva RNDr. Eva Gojdičová 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
108/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Mgr. Marián Čurný, PhD. 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
109/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva JUDr. Mgr. Jozef Kušnír 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
110/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Mgr. Jozef Ridilla 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
111/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva doc. ThDr. Peter Borza, PhD. 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »