Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 480
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2/2016 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 5/2013 Ľubovnianske múzeum 0,00 € 27.05.2013 Zmluva
13/2013 Zmluva o dielo Ing. arch. Albert Rybarčák, autorizovaný architekt 8 200,00 € 29.07.2013 Zmluva
14/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Katarína Jabconová - LA BELLA 5 425,00 € 23.08.2013 Zmluva
15/2013 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 21,59 € 02.10.2013 Zmluva
16/2013 Architektonicko-historický výskum "Vodárne" na ul. Ku Kumštu v Prešove Mgr. Michaela Haviarová, PhD. 4 300,00 € 07.10.2013 Zmluva
13/2013 Dodatok č.1 k zmluve o dielo 13/2013 Ing. arch. Albert Rybarčák, autorizovaný architekt 0,00 € 07.11.2013 Zmluva
14/2013 Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 14/2013 Mgr. Michaela Haviarová, PhD. 0,00 € 12.12.2013 Zmluva
17/2013 Zmluva o dielo č. 17/2013 QEL s.r.o. 4 912,56 € 13.12.2013 Zmluva
1/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov Milan Choma 80,00 € 15.01.2014 Zmluva
2/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov Stredná odborná škola podnikania 100,00 € 13.02.2014 Zmluva
3/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov Soľnobanský čipkársky cech 80,00 € 07.03.2014 Zmluva
5/2014 Zmluva o prenájme pozemku č. 1/2014 Katarína Argalassyová 256,50 € 12.05.2014 Zmluva
4/2014 Zmluva o dielo CUBS plus, s.r.o. 250,00 € 13.05.2014 Zmluva
7/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov 376 A.D.s.r.o. 1 812,00 € 20.05.2014 Zmluva
6/2014 Zmluva o dielo č.6/2014 Drobi History & Tourism 1 800,00 € 28.05.2014 Zmluva
8/2014 Zmluva o dielo na zhotovenie diela arch. výskum: "Vodárne" na ul. Ku Kumštu Archeoservis s.r.o. - odštepný závod Východ 7 980,00 € 11.06.2014 Zmluva
9/2014 Zmluva o dielo č. 9/2014 RNDr. Miroslav Fulín 300,00 € 30.07.2014 Zmluva
10/2014 Zmluva o kontrolnej činnosti, záručnom a pozáručnom servise TRANS-MONT, s.r.o. Prešov 120,00 € 08.12.2014 Zmluva
1/2015 Zmluva o prenájme pozemku č. 1/2015 SCHELLY ´S s.r.o. 256,50 € 19.01.2015 Zmluva
12/2015 Zmluva o platbe členského príspevku Zväz múzeí na Slovensku 120,00 € 21.04.2015 Zmluva
3/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov 376 A.D.s.r.o. 1 812,00 € 11.05.2015 Zmluva
4/2015 Mandatná zmluva JESSTAV,s.r.o. 28,00 € 30.06.2015 Zmluva
5/2015 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka Mgr. Júlia Komarová 50,00 € 21.08.2015 Zmluva
6/2015 Zmluva o dielo č. Z201524116_Z Adin, s.r.o. 7 023,50 € 21.09.2015 Zmluva
7/2015 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Ob. zák. a podľa § 9 zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách Ing. Rudolf Vaškovič 400,00 € 28.10.2015 Zmluva
8/2015 Kúpna zmluva č. Z201531748_Z DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. 2 100,00 € 30.10.2015 Zmluva
9/2015 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka Martin Chovanec 50,00 € 12.11.2015 Zmluva
10/2015 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka Ján Jendrichovský 50,00 € 12.11.2015 Zmluva
11/2015 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka Juraj Feltovič 25,00 € 12.11.2015 Zmluva
4/2016 Dodatok č.2 k Zmluve o výpožicke zbierkových predmetov č.1/2013 Východoslovenské múzeum v Košiciach 0,00 € 11.01.2016 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »