Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 480
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
13/2013 Dodatok č.1 k zmluve o dielo 13/2013 Ing. arch. Albert Rybarčák, autorizovaný architekt 0,00 € 07.11.2013 Zmluva
14/2013 Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 14/2013 Mgr. Michaela Haviarová, PhD. 0,00 € 12.12.2013 Zmluva
1/2016 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2016 ZUŠ Jána Poschla 0,00 € 13.01.2016 Zmluva
2/2016 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 5/2013 Ľubovnianske múzeum 0,00 € 27.05.2013 Zmluva
3/2016 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.1/2015 Mesto Prešov 0,00 € 28.01.2016 Zmluva
4/2016 Dodatok č.2 k Zmluve o výpožicke zbierkových predmetov č.1/2013 Východoslovenské múzeum v Košiciach 0,00 € 11.01.2016 Zmluva
5/2016 Dodatok č.2 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.3/2012 Štátna ochrana prírody SR, Správa národného parku Poloniny 0,00 € 11.01.2016 Zmluva
6/2016 Dodatok č.3 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.1/2012 Ovbecný úrad Krivany 0,00 € 11.01.2016 Zmluva
7/2016 Dodatok č.3 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.8/2013 Mestské osvetové kultúrne stredisko 0,00 € 11.01.2016 Zmluva
8/2016 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.5/2013 Ľubovnianske múzeum 0,00 € 11.01.2016 Zmluva
9/2016 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.15/2012 Mestské kultúrne stredisko Sabinov 0,00 € 11.01.2016 Zmluva
10/2016 Dodatok č.3 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.3/2010 Vihorlatské múzeum 0,00 € 11.01.2016 Zmluva
11/2016 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.6/2014 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 0,00 € 08.02.2016 Zmluva
15/2016 Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci Marianna Véghová 0,00 € 11.05.2016 Zmluva
16/2016 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov Katarína Jabconová - LA BELLA 0,00 € 11.05.2016 Zmluva
29/2016 Kúpna zmluva č. Z201625829_Z PO CAR, s.r.o. 0,00 € 21.09.2016 Zmluva
31/2016 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov zo dňa 6.7.2016 Mesto Veľký Šariš 0,00 € 23.11.2016 Zmluva
1/2017 Zamestnávateľská zmluva NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. 0,00 € 09.01.2017 Zmluva
2/2017 Zamestnávateľská zmluva Dôchodková doplnková spoločnosť Tatrabanky, a.s. 0,00 € 11.01.2017 Zmluva
4/2017 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 11.01.2017 Zmluva
5/2017 Poistná zmluva č. 2777000993 UNIQA poisťovňa, a.s. 0,00 € 30.12.2016 Zmluva
8/2017 Zmluva č. 90-000121895PO2017 o dodávke vody Vychodsl. vodárenská spoločnosť 0,00 € 16.01.2017 Zmluva
9/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.5/2013 Ľubovnianske múzeum 0,00 € 11.01.2016 Zmluva
10/2017 Dodatok č.2 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.5/2013 Ľubovnianske múzeum 0,00 € 09.01.2017 Zmluva
12/2017 Dodatok č.3 k Zmluve o výpožicke zbierkových predmetov Východoslovenské múzeum v Košiciach 0,00 € 09.01.2017 Zmluva
11/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.8/2014 Šarišská galéria 0,00 € 25.01.2017 Zmluva
16/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke výstavy č.1/2016 ZUŠ Jána Poschla 0,00 € 09.01.2017 Zmluva
17/2017 Dodatok č.4 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.3/2010 Vihorlatské múzeum 0,00 € 09.01.2017 Zmluva
18/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o diielo č. Z201637321_Z Sokol trade spol., s.r.o. 0,00 € 01.02.2017 Zmluva
20/2017 Dodatok č.1 k Zmluuve o výpožičke zb. predmetov č.19/2015 Botanický ústav SAV 0,00 € 16.01.2017 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »