Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 481
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
102/2017 Zmluva o dielo č. 102/2017 PEhAES, a.s. 312 390,88 € 10.10.2017 Zmluva
76/2018 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUZBY uzatvorená podl'a prislušných ustanovení § 269 ods. 2 a nasl. obchodného zákonnika TRATON, s.r.o. 198 659,99 € 23.04.2018 Zmluva
43/2018 ZMLUVA O DIELO č. / 2017 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) PEhAES, a.s. 185 883,23 € 13.03.2018 Zmluva
7/2018 Zmluva o dielo 7/2018 Dragso, s.r.o. 120 770,51 € 01.02.2018 Zmluva
157/2018 Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o dielo č. 95/2018 AXA Projekt s.r.o. 85 284,00 € 03.10.2018 Zmluva
95/2018 Zmluva o dielo č.95/2018 podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č.513/1991Zb. Obchodný zákonník AXA Projekt s.r.o. 81 084,00 € 20.06.2018 Zmluva
71/2020 Zmluva o dielo č. 71/2020 uzavretá v zmysle §536 a násl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník PEhAES, a.s. 50 301,30 € 09.06.2020 Zmluva
139/2020 Partnerská dohoda o realizácii individuálneho mikroprojektu s názvom: Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí (projekt č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309/ Muzeum Okregowe w Rzeszowe 40 331,70 € 18.09.2020 Zmluva
138/2020 Partnerská dohoda o realizácii individuálneho mikroprojektu s názvom: Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedictva (projekt č. INT/EK/PO/3/IV/A/0310/ Muzeum Okregowe w Rzeszowe 39 458,40 € 11.09.2020 Zmluva
114/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve odielo č. 43/2018 zo dňa 13.3.2018 PEhAES, a.s. 35 987,65 € 17.07.2018 Zmluva
30/2017 Kúpna zmluva DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 34 591,05 € 17.03.2017 Zmluva
63/2018 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ľubomír Višňovský 33 050,00 € 10.04.2018 Zmluva
112/2018 Zmluva o dodaní tovaru a poskytnutí služby uzavretá podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníkav platnom znení Anton Šimko 30 530,00 € 23.07.2018 Zmluva
33/2016 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka Tibor Kováč 20 000,00 € 09.12.2016 Zmluva
45/2017 ZMLUVA O DIELO č. 44/2017 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) TRATON, s.r.o. 19 898,00 € 01.06.2017 Zmluva
32/2016 Zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. §56 a násl. Obchodného zákonníka Josim s.r.o. 19 850,00 € 07.12.2016 Zmluva
114/2019 Dodatok č.4 K zmluve o dielo č. 102/2017 zo dňa 10.10.2017 uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a násl zákona č. 513/1991 zbierky Obchodný zákonník na stavbu " Obnova objektu renesančno - barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou" PEhAES, a.s. 18 341,54 € 26.08.2019 Zmluva
139/2017 Zmluva o dielo ustanovená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka Josim s.r.o, Jozef Šimko 16 834,51 € 06.12.2017 Zmluva
72/2017 Mandatná zmluva uzavretá v zmysle § 566 - 576, Obchodného zákonníka Ján Velebír - STAVITEĽ 16 800,00 € 28.09.2017 Zmluva
57/2018 Mandatná zmluva uzavretá v zmysle § 566 a násl.zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodného zákonníka/ v znení neskorších predpisov a doplnkov Ing. Tomáš Velebír 16 156,80 € 09.04.2018 Zmluva
10/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 139/2017 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka Josim s.r.o, Jozef Šimko 15 651,75 € 12.12.2017 Zmluva
143/2017 Zmluva o dielo 01/2017 Dušan Žipaj 14 950,00 € 21.11.2017 Zmluva
171/2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.102//2017 zo dňa 10.10.2017 PEhAES, a.s. 14 329,10 € 23.11.2018 Zmluva
66/2019 Kúpna zmluva č. 66/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ľubomír Višńovský 14 200,00 € 31.05.2019 Zmluva
124/2017 Zmluva o dielo Dušan Žipaj 14 000,00 € 20.10.2017 Zmluva
110/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18 - 522 - 04842 Fond na podporu umenia 12 000,00 € 23.07.2018 Zmluva
75/2019 Kúpna zmluva č. 75/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ing. arch. Marko Vateha, PhD. 10 250,00 € 10.06.2019 Zmluva
108/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18 - 542 - 03423 Fond na podporu umenia 10 000,00 € 23.07.2018 Zmluva
101/2017 ZMLUVA O DIELO č. 03/2017 podľa Obchodného zákonníka v zmysle § 536 a následne v znení neskorších zmien a doplnkov na Spracovanie technickej dokumentácie (detail – stavebná časť a technický scenár expozície) Príprava, realizácia sprístupnenie archeologi Ing. arch. Eva Kupčihová 9 948,00 € 03.10.2017 Zmluva
124/2018 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Milan Kovaľ 9 580,00 € 06.09.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »