Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 496
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
123/2018 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ľubomír Višńovský 3 200,00 € 06.09.2018 Zmluva
128/2018 Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa ust. § 51 Občianského zákonníka Hudobné centrum 0,00 € 14.09.2018 Zmluva
9/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.5/2013 Ľubovnianske múzeum 0,00 € 11.01.2016 Zmluva
23/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti kultúry na rok 2016, č.1/2016/K Mesto Prešov 782,00 € 15.06.2016 Zmluva
24/2016 Zmluva o nájme uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka Mesto Veľký Šariš 10,00 € 07.07.2016 Zmluva
25/2016 Zmluva o vystúpení uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Skupina historického šermu COHORS Prešov 100,00 € 13.07.2016 Zmluva
26/2016 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka Gabriel Kuľbák 100,00 € 22.07.2016 Zmluva
27/2016 Zmluva o nájme č. 3/2016 Slovenská národná galéria 100,00 € 05.05.2016 Zmluva
28/2016 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka DHZ Sedlice 30,00 € 21.08.2016 Zmluva
29/2016 Kúpna zmluva č. Z201625829_Z PO CAR, s.r.o. 0,00 € 21.09.2016 Zmluva
30/2016 Zmluva o nájme č.1 /2016 Múzeum romské kultury Brno 30,00 € 03.08.2016 Zmluva
31/2016 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov zo dňa 6.7.2016 Mesto Veľký Šariš 0,00 € 23.11.2016 Zmluva
32/2016 Zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. §56 a násl. Obchodného zákonníka Josim s.r.o. 19 850,00 € 07.12.2016 Zmluva
33/2016 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka Tibor Kováč 20 000,00 € 09.12.2016 Zmluva
1/2017 Zamestnávateľská zmluva NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. 0,00 € 09.01.2017 Zmluva
2/2017 Zamestnávateľská zmluva Dôchodková doplnková spoločnosť Tatrabanky, a.s. 0,00 € 11.01.2017 Zmluva
12/2017 Dodatok č.3 k Zmluve o výpožicke zbierkových predmetov Východoslovenské múzeum v Košiciach 0,00 € 09.01.2017 Zmluva
11/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.8/2014 Šarišská galéria 0,00 € 25.01.2017 Zmluva
13/2017 Mandatná zmluva Ján Velebír - STAVITEĽ 2 880,00 € 27.01.2017 Zmluva
14/2017 Nájomná zmluva č. 14/2017 Mestské kultúrne stredisko Sabinov 50,00 € 16.01.2017 Zmluva
15/2017 Nájomná zmluva č. 15/2017 PhDr. Daniel Andraško, riaditeľ MKOS 50,00 € 16.01.2017 Zmluva
16/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke výstavy č.1/2016 ZUŠ Jána Poschla 0,00 € 09.01.2017 Zmluva
17/2017 Dodatok č.4 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.3/2010 Vihorlatské múzeum 0,00 € 09.01.2017 Zmluva
18/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o diielo č. Z201637321_Z Sokol trade spol., s.r.o. 0,00 € 01.02.2017 Zmluva
19/2017 Zmluva č.11/2017 o platbe členského príspevku Zväz múzeí na Slovensku 180,00 € 02.02.2017 Zmluva
20/2017 Dodatok č.1 k Zmluuve o výpožičke zb. predmetov č.19/2015 Botanický ústav SAV 0,00 € 16.01.2017 Zmluva
22/2017 Zmluva o nájme uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 30,00 € 25.01.2017 Zmluva
21/2017 Nájomná zmluva uzavretá podľa §663 Salvator Prešov, s.r.o. 0,00 € 16.01.2017 Zmluva
24/2017 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 2/2016 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 10,00 € 17.02.2017 Zmluva
23/2017 Nájomná zmluva z 18.1.2017 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 10,00 € 18.01.2017 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »