Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 480
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
56/2017 Licenčná zmluva Zuzana Kšenžighová 50,00 € 07.08.2017 Zmluva
59/2017 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.59/2017 Mesto Sečovce 0,00 € 22.08.2017 Zmluva
60/2017 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 07/2017 (v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) Vladimír Vaľuš 50,00 € 24.08.2017 Zmluva
61/2017 Príkazná zmluva č. 8/2017 v zmysle § 724 až § 732 Občianskeho zákonníka Anna Vločková 50,00 € 24.08.2017 Zmluva
62/2017 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č.09/2017 (v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) Eva Hrabková, Vrbová 6, Haniska 0,00 € 24.08.2017 Zmluva
63/2017 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 10/2017 (v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) Mgr. Anna Šebejová 10,00 € 24.08.2017 Zmluva
32/2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 32/2019 uzatvorená podľa §659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Galéria a múzeum ľudového umenia v obci Fintice 0,00 € 19.03.2019 Zmluva
101/2019 Dohoda číslo 19/40/051/55 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie". Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 18.07.2019 Zmluva
11/2016 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.6/2014 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 0,00 € 08.02.2016 Zmluva
12/2016 Zmluva č.12/2016 o platbe členského príspevku na rok 2016 Zväz múzeí na Slovensku 120,00 € 02.02.2016 Zmluva
14/2016 Zmluva o nájme č. 4/2016 uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka Obec Kendice 10,00 € 05.05.2016 Zmluva
15/2016 Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci Marianna Véghová 0,00 € 11.05.2016 Zmluva
16/2016 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov Katarína Jabconová - LA BELLA 0,00 € 11.05.2016 Zmluva
17/2016 Nájomná zmluva č. 2/2016 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 10,00 € 13.04.2016 Zmluva
18/2016 Zmluva o vystúpení uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Skupina historického šermu COHORS Prešov 400,00 € 20.05.2016 Zmluva
19/2016 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka KOMFIN s.r.o. 200,00 € 20.05.2016 Zmluva
20/2016 Zmluva o prenajme pozemku č.1/2016 Simona Semanová 426,30 € 30.05.2016 Zmluva
21/2016 Zmluva o nájme č. 21/2016 uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka DHZ Červenica pri Sabinove 182 10,00 € 15.06.2016 Zmluva
22/2016 Licenčná zmluva Mgr. Janka Bekečová, 60,00 € 10.06.2016 Zmluva
3/2017 Poistná zmluva č. 6004410126 Komunálna poisťovňa, a.s. 192,28 € 20.01.2017 Zmluva
4/2017 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 11.01.2017 Zmluva
5/2017 Poistná zmluva č. 2777000993 UNIQA poisťovňa, a.s. 0,00 € 30.12.2016 Zmluva
6/2017 Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu č. 9/7/14/0002/17 Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky 12,28 € 10.01.2017 Zmluva
8/2017 Zmluva č. 90-000121895PO2017 o dodávke vody Vychodsl. vodárenská spoločnosť 0,00 € 16.01.2017 Zmluva
7/2017 Zmluva o nájme zbierkového predmetu Obec Zemplínske Hámre 10,00 € 16.01.2017 Zmluva
10/2017 Dodatok č.2 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.5/2013 Ľubovnianske múzeum 0,00 € 09.01.2017 Zmluva
25/2017 Dodatok č.1 k Zmluuve o výpožičke zb. predmetov č.6/2014 Šarišské múzeum Bardejov 0,00 € 13.02.2017 Zmluva
26/2017 Zmluva č.532/17/PZS Anna Kačmárová 0,00 € 01.03.2017 Zmluva
27/2017 Zmluva č.533/17/BTS/PT Anna Kačmárová 0,00 € 01.03.2017 Zmluva
28/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí fin. prostriedkov č. 16-622-05226 Fond na podporu umenia 0,00 € 20.02.2017 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »