Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 450
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
114/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení PhDr. Peter, Koval', PhD. 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
115/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Radka Palenčárová 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
116/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Kamila Marhefková 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
117/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Marcela Domenová, PhD. 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
118/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení doc. PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD. 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
102/2017 Zmluva o dielo č. 102/2017 PEhAES, a.s. 312 390,88 € 10.10.2017 Zmluva
103/2017 ZMLUVA O DIELO č.99 / 2017 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) SAJAT, s.r.o. 4 779,00 € 09.10.2017 Zmluva
105/2017 ZMLUVA O DIELO č.100 / 2017 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) TOBIT, s.r.o. 1 450,00 € 09.10.2017 Zmluva
97/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č.67/2017 Východoslovenská galéria v Košiciach 0,00 € 03.10.2017 Zmluva
101/2017 ZMLUVA O DIELO č. 03/2017 podľa Obchodného zákonníka v zmysle § 536 a následne v znení neskorších zmien a doplnkov na Spracovanie technickej dokumentácie (detail – stavebná časť a technický scenár expozície) Príprava, realizácia sprístupnenie archeologi Ing. arch. Eva Kupčihová 9 948,00 € 03.10.2017 Zmluva
104/2017 ZMLUVA O DIELO č. / 2017 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) KUBOX, s.r.o. 3 456,00 € 02.10.2017 Zmluva
94/2017 Zmluva o dielo č. 94/2017 Podľa ustanovení § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov Tomáš Redlinger 3 000,00 € 28.09.2017 Zmluva
96/2017 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Eugen Adamec 4 600,00 € 28.09.2017 Zmluva
72/2017 Mandatná zmluva uzavretá v zmysle § 566 - 576, Obchodného zákonníka Ján Velebír - STAVITEĽ 16 800,00 € 28.09.2017 Zmluva
71/2017 Dodatok č.1 k Dohode o spolupráci zo dňa 22.8.2008 uzavretej podľa § 51 Občianskeho zákonníka Mesto Stopkov 0,00 € 27.09.2017 Zmluva
70/2017 Poistná zmluva č. 6004410132 Komunálna poisťovňa, a.s. 5,98 € 26.09.2017 Zmluva
93/2017 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Michal Hlad 2 500,00 € 26.09.2017 Zmluva
69/2017 Zmluva o nájme uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka Podtatranská knižnica v Poprade 30,00 € 18.09.2017 Zmluva
66/2017 Zmluva o nájme č. 66/2017 uzavretá podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry SR z 10. augusta 2015 Múzeum Spiša- Národopisné múzeum Smižany 30,00 € 14.09.2017 Zmluva
67/2017 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 67/2017 Východoslovenská galéria v Košiciach 0,00 € 14.09.2017 Zmluva
65/2017 Zmluva o nájme uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Občianske združenie rodina profesora Hlaváča Hermanovce 10,00 € 11.09.2017 Zmluva
81/2017 Zmluva o službách v rámci internetového servera MUZEUM.sk č.: 2017/ KMPO Ing. Milan Šoka 120,00 € 11.09.2017 Zmluva
82/2017 Výpoveď Zmluvy o službách v rámci internetového servera MUZEUM. sk č.: 2009 KMPOV DECUS s.r.o. v likvidácii 0,00 € 11.09.2017 Zmluva
64/2017 Nájomná zmluva č. 01/2017 Mestský úrad Lipany 22,50 € 04.09.2017 Zmluva
68/2017 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 11/2017 (v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) Teriakovce, 08 005 10,00 € 27.08.2017 Zmluva
60/2017 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 07/2017 (v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) Vladimír Vaľuš 50,00 € 24.08.2017 Zmluva
61/2017 Príkazná zmluva č. 8/2017 v zmysle § 724 až § 732 Občianskeho zákonníka Anna Vločková 50,00 € 24.08.2017 Zmluva
62/2017 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č.09/2017 (v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) Eva Hrabková, Vrbová 6, Haniska 0,00 € 24.08.2017 Zmluva
63/2017 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 10/2017 (v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) Mgr. Anna Šebejová 10,00 € 24.08.2017 Zmluva
59/2017 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.59/2017 Mesto Sečovce 0,00 € 22.08.2017 Zmluva
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »