Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 304
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
15/2013 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 21,59 € 02.10.2013 Zmluva
14/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Katarína Jabconová - LA BELLA 5 425,00 € 23.08.2013 Zmluva
13/2013 Zmluva o dielo Ing. arch. Albert Rybarčák, autorizovaný architekt 8 200,00 € 29.07.2013 Zmluva
2/2016 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 5/2013 Ľubovnianske múzeum 0,00 € 27.05.2013 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11