Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 348
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
19/2016 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka KOMFIN s.r.o. 200,00 € 20.05.2016 Zmluva
15/2016 Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci Marianna Véghová 0,00 € 11.05.2016 Zmluva
16/2016 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov Katarína Jabconová - LA BELLA 0,00 € 11.05.2016 Zmluva
14/2016 Zmluva o nájme č. 4/2016 uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka Obec Kendice 10,00 € 05.05.2016 Zmluva
27/2016 Zmluva o nájme č. 3/2016 Slovenská národná galéria 100,00 € 05.05.2016 Zmluva
13/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov Alica Tokarčíková 50,00 € 18.04.2016 Zmluva
17/2016 Nájomná zmluva č. 2/2016 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 10,00 € 13.04.2016 Zmluva
11/2016 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.6/2014 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 0,00 € 08.02.2016 Zmluva
12/2016 Zmluva č.12/2016 o platbe členského príspevku na rok 2016 Zväz múzeí na Slovensku 120,00 € 02.02.2016 Zmluva
3/2016 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.1/2015 Mesto Prešov 0,00 € 28.01.2016 Zmluva
1/2016 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2016 ZUŠ Jána Poschla 0,00 € 13.01.2016 Zmluva
4/2016 Dodatok č.2 k Zmluve o výpožicke zbierkových predmetov č.1/2013 Východoslovenské múzeum v Košiciach 0,00 € 11.01.2016 Zmluva
5/2016 Dodatok č.2 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.3/2012 Štátna ochrana prírody SR, Správa národného parku Poloniny 0,00 € 11.01.2016 Zmluva
6/2016 Dodatok č.3 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.1/2012 Ovbecný úrad Krivany 0,00 € 11.01.2016 Zmluva
7/2016 Dodatok č.3 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.8/2013 Mestské osvetové kultúrne stredisko 0,00 € 11.01.2016 Zmluva
8/2016 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.5/2013 Ľubovnianske múzeum 0,00 € 11.01.2016 Zmluva
9/2016 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.15/2012 Mestské kultúrne stredisko Sabinov 0,00 € 11.01.2016 Zmluva
10/2016 Dodatok č.3 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.3/2010 Vihorlatské múzeum 0,00 € 11.01.2016 Zmluva
9/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.5/2013 Ľubovnianske múzeum 0,00 € 11.01.2016 Zmluva
9/2015 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka Martin Chovanec 50,00 € 12.11.2015 Zmluva
10/2015 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka Ján Jendrichovský 50,00 € 12.11.2015 Zmluva
11/2015 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka Juraj Feltovič 25,00 € 12.11.2015 Zmluva
8/2015 Kúpna zmluva č. Z201531748_Z DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. 2 100,00 € 30.10.2015 Zmluva
7/2015 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Ob. zák. a podľa § 9 zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách Ing. Rudolf Vaškovič 400,00 € 28.10.2015 Zmluva
6/2015 Zmluva o dielo č. Z201524116_Z Adin, s.r.o. 7 023,50 € 21.09.2015 Zmluva
5/2015 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka Mgr. Júlia Komarová 50,00 € 21.08.2015 Zmluva
4/2015 Mandatná zmluva JESSTAV,s.r.o. 28,00 € 30.06.2015 Zmluva
3/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov 376 A.D.s.r.o. 1 812,00 € 11.05.2015 Zmluva
12/2015 Zmluva o platbe členského príspevku Zväz múzeí na Slovensku 120,00 € 21.04.2015 Zmluva
1/2015 Zmluva o prenájme pozemku č. 1/2015 SCHELLY ´S s.r.o. 256,50 € 19.01.2015 Zmluva
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »