Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 368
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
1/2017 Zamestnávateľská zmluva NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. 0,00 € 09.01.2017 Zmluva
10/2017 Dodatok č.2 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.5/2013 Ľubovnianske múzeum 0,00 € 09.01.2017 Zmluva
12/2017 Dodatok č.3 k Zmluve o výpožicke zbierkových predmetov Východoslovenské múzeum v Košiciach 0,00 € 09.01.2017 Zmluva
16/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke výstavy č.1/2016 ZUŠ Jána Poschla 0,00 € 09.01.2017 Zmluva
17/2017 Dodatok č.4 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.3/2010 Vihorlatské múzeum 0,00 € 09.01.2017 Zmluva
5/2017 Poistná zmluva č. 2777000993 UNIQA poisťovňa, a.s. 0,00 € 30.12.2016 Zmluva
33/2016 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka Tibor Kováč 20 000,00 € 09.12.2016 Zmluva
32/2016 Zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. §56 a násl. Obchodného zákonníka Josim s.r.o. 19 850,00 € 07.12.2016 Zmluva
31/2016 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov zo dňa 6.7.2016 Mesto Veľký Šariš 0,00 € 23.11.2016 Zmluva
29/2016 Kúpna zmluva č. Z201625829_Z PO CAR, s.r.o. 0,00 € 21.09.2016 Zmluva
28/2016 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka DHZ Sedlice 30,00 € 21.08.2016 Zmluva
30/2016 Zmluva o nájme č.1 /2016 Múzeum romské kultury Brno 30,00 € 03.08.2016 Zmluva
26/2016 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka Gabriel Kuľbák 100,00 € 22.07.2016 Zmluva
25/2016 Zmluva o vystúpení uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Skupina historického šermu COHORS Prešov 100,00 € 13.07.2016 Zmluva
24/2016 Zmluva o nájme uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka Mesto Veľký Šariš 10,00 € 07.07.2016 Zmluva
21/2016 Zmluva o nájme č. 21/2016 uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka DHZ Červenica pri Sabinove 182 10,00 € 15.06.2016 Zmluva
23/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti kultúry na rok 2016, č.1/2016/K Mesto Prešov 782,00 € 15.06.2016 Zmluva
22/2016 Licenčná zmluva Mgr. Janka Bekečová, 60,00 € 10.06.2016 Zmluva
20/2016 Zmluva o prenajme pozemku č.1/2016 Simona Semanová 426,30 € 30.05.2016 Zmluva
18/2016 Zmluva o vystúpení uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Skupina historického šermu COHORS Prešov 400,00 € 20.05.2016 Zmluva
19/2016 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka KOMFIN s.r.o. 200,00 € 20.05.2016 Zmluva
15/2016 Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci Marianna Véghová 0,00 € 11.05.2016 Zmluva
16/2016 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov Katarína Jabconová - LA BELLA 0,00 € 11.05.2016 Zmluva
14/2016 Zmluva o nájme č. 4/2016 uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka Obec Kendice 10,00 € 05.05.2016 Zmluva
27/2016 Zmluva o nájme č. 3/2016 Slovenská národná galéria 100,00 € 05.05.2016 Zmluva
13/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov Alica Tokarčíková 50,00 € 18.04.2016 Zmluva
17/2016 Nájomná zmluva č. 2/2016 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 10,00 € 13.04.2016 Zmluva
11/2016 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.6/2014 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 0,00 € 08.02.2016 Zmluva
12/2016 Zmluva č.12/2016 o platbe členského príspevku na rok 2016 Zväz múzeí na Slovensku 120,00 € 02.02.2016 Zmluva
3/2016 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.1/2015 Mesto Prešov 0,00 € 28.01.2016 Zmluva
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »