Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 496
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
83/2017 Zmluva o bežnom účte Štátna pokladnica, Radlinského 32 0,00 € 03.11.2017 Zmluva
91/2017 Darovacia zmluva uzavretá v zmysle § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení Ľubomír Višňovský 0,00 € 02.11.2017 Zmluva
124/2017 Zmluva o dielo Dušan Žipaj 14 000,00 € 20.10.2017 Zmluva
120/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. art. Tomáš Haviar 45,00 € 12.10.2017 Zmluva
121/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Michaela Haviarová, PhD. 45,00 € 12.10.2017 Zmluva
122/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Lucia Nemcová, PhD. 45,00 € 12.10.2017 Zmluva
123/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Gabriela Oľšavská 45,00 € 12.10.2017 Zmluva
119/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Mgr. Mário Comisso 45,00 € 11.10.2017 Zmluva
106/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Mgr. Ján Kovačič 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
107/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva RNDr. Eva Gojdičová 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
108/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Mgr. Marián Čurný, PhD. 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
109/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva JUDr. Mgr. Jozef Kušnír 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
110/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Mgr. Jozef Ridilla 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
111/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva doc. ThDr. Peter Borza, PhD. 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
112/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Marián Uličný, PhD. 45,00 € 11.10.2017 Zmluva
113/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení PhDr. Daniela Pellov� 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
114/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení PhDr. Peter, Koval', PhD. 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
115/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Radka Palenčárová 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
116/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Kamila Marhefková 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
117/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Marcela Domenová, PhD. 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
118/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení doc. PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD. 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
102/2017 Zmluva o dielo č. 102/2017 PEhAES, a.s. 312 390,88 € 10.10.2017 Zmluva
103/2017 ZMLUVA O DIELO č.99 / 2017 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) SAJAT, s.r.o. 4 779,00 € 09.10.2017 Zmluva
105/2017 ZMLUVA O DIELO č.100 / 2017 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) TOBIT, s.r.o. 1 450,00 € 09.10.2017 Zmluva
97/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č.67/2017 Východoslovenská galéria v Košiciach 0,00 € 03.10.2017 Zmluva
101/2017 ZMLUVA O DIELO č. 03/2017 podľa Obchodného zákonníka v zmysle § 536 a následne v znení neskorších zmien a doplnkov na Spracovanie technickej dokumentácie (detail – stavebná časť a technický scenár expozície) Príprava, realizácia sprístupnenie archeologi Ing. arch. Eva Kupčihová 9 948,00 € 03.10.2017 Zmluva
104/2017 ZMLUVA O DIELO č. / 2017 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) KUBOX, s.r.o. 3 456,00 € 02.10.2017 Zmluva
94/2017 Zmluva o dielo č. 94/2017 Podľa ustanovení § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov Tomáš Redlinger 3 000,00 € 28.09.2017 Zmluva
96/2017 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Eugen Adamec 4 600,00 € 28.09.2017 Zmluva
72/2017 Mandatná zmluva uzavretá v zmysle § 566 - 576, Obchodného zákonníka Ján Velebír - STAVITEĽ 16 800,00 € 28.09.2017 Zmluva
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »