Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 496
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
71/2017 Dodatok č.1 k Dohode o spolupráci zo dňa 22.8.2008 uzavretej podľa § 51 Občianskeho zákonníka Mesto Stopkov 0,00 € 27.09.2017 Zmluva
70/2017 Poistná zmluva č. 6004410132 Komunálna poisťovňa, a.s. 5,98 € 26.09.2017 Zmluva
93/2017 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Michal Hlad 2 500,00 € 26.09.2017 Zmluva
69/2017 Zmluva o nájme uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka Podtatranská knižnica v Poprade 30,00 € 18.09.2017 Zmluva
66/2017 Zmluva o nájme č. 66/2017 uzavretá podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry SR z 10. augusta 2015 Múzeum Spiša- Národopisné múzeum Smižany 30,00 € 14.09.2017 Zmluva
67/2017 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 67/2017 Východoslovenská galéria v Košiciach 0,00 € 14.09.2017 Zmluva
65/2017 Zmluva o nájme uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Občianske združenie rodina profesora Hlaváča Hermanovce 10,00 € 11.09.2017 Zmluva
81/2017 Zmluva o službách v rámci internetového servera MUZEUM.sk č.: 2017/ KMPO Ing. Milan Šoka 120,00 € 11.09.2017 Zmluva
82/2017 Výpoveď Zmluvy o službách v rámci internetového servera MUZEUM. sk č.: 2009 KMPOV DECUS s.r.o. v likvidácii 0,00 € 11.09.2017 Zmluva
64/2017 Nájomná zmluva č. 01/2017 Mestský úrad Lipany 22,50 € 04.09.2017 Zmluva
68/2017 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 11/2017 (v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) Teriakovce, 08 005 10,00 € 27.08.2017 Zmluva
60/2017 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 07/2017 (v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) Vladimír Vaľuš 50,00 € 24.08.2017 Zmluva
61/2017 Príkazná zmluva č. 8/2017 v zmysle § 724 až § 732 Občianskeho zákonníka Anna Vločková 50,00 € 24.08.2017 Zmluva
62/2017 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č.09/2017 (v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) Eva Hrabková, Vrbová 6, Haniska 0,00 € 24.08.2017 Zmluva
63/2017 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 10/2017 (v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) Mgr. Anna Šebejová 10,00 € 24.08.2017 Zmluva
59/2017 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.59/2017 Mesto Sečovce 0,00 € 22.08.2017 Zmluva
92/2017 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Miron Mihalič 1 000,00 € 21.08.2017 Zmluva
95/2017 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ľubomír Višńovský 5 000,00 € 18.08.2017 Zmluva
56/2017 Licenčná zmluva Zuzana Kšenžighová 50,00 € 07.08.2017 Zmluva
54/2017 Licenčná zmluva č. 54 Obec Nižná Polianka 50,00 € 03.08.2017 Zmluva
55/2017 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Mgr. Monika Bačová 8 000,00 € 02.08.2017 Zmluva
52/2017 ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 22 a nasled. zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. Občianske združenie Pro futuro hradu Čičva 3 000,00 € 28.07.2017 Zmluva
58/2017 Zmluva o dielo Občianske združenie Pro futuro hradu Čičva 3 000,00 € 28.07.2017 Zmluva
53/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č.18/2013 Ľubovnianske múzeum 0,00 € 26.07.2017 Zmluva
51/2017 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 51/2017 DHZ Prešov 0,00 € 06.07.2017 Zmluva
57/2017 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii výstavy v Stropkove podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka JUDr. Ondrej Brendza 0,00 € 06.07.2017 Zmluva
49/2017 Nájomná zmluva uzavretá podľa §663 a násl. Občianského zákonníka v platnom znení a zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Kultúrno -informačné centrum Veľký Šariš 141,00 € 28.06.2017 Zmluva
47/2017 Zmluva o dielo č. 02/2017 Podľa ustanovení § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov Mgr. Michaela Haviarová, PhD. 6 250,00 € 23.06.2017 Zmluva
50/2017 Zmluva o nájme uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Podtatranská knižnica v Poprade 30,00 € 22.06.2017 Zmluva
46/2017 Zmluva o nájme uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Obec Župčany 10,00 € 20.06.2017 Zmluva
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »