Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 480
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
18/2020 Dodatok č.6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej podľa Zákona č. 116/90 Zb. zo dňa 28.11.2011 MESÁROŠ Anton - LOGOS 125,09 € 21.01.2020 Zmluva
8/2020 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.8/2020 uzatvorená podľa §659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a príslušného výnosu MK SR Galéria a múzeum ľudového umenia v obci Fintice 0,00 € 15.01.2020 Zmluva
25/2020 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov č. 55/2019 uzavretej podľa § 663 a násl. Občianského zákonníka v platnom znení zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Ing. Viktor Kruško - VICTORIA 30,00 € 13.01.2020 Zmluva
6/2020 Návrh poistnej zmluvy č. 72901733 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motorového vozidla Union poisťovňa, a.s. 85,00 € 10.01.2020 Zmluva
5/2020 Dodatok č.3 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov č. 7/2017 uzatvorená § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu MK Slovenskej republiky z 10. augusta 2005 Obec Zemplínske Hámre 10,00 € 07.01.2020 Zmluva
13/2020 Dodatok č.4 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov č. 2/2016 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry SR z 10. augusta 2015 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 10,00 € 07.01.2020 Zmluva
12/2020 Dodatok č. 3 k Zmluve nájme zbierkových predmetov č. 23/2017 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry SR z 10. augusta 2015 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 10,00 € 07.01.2020 Zmluva
11/2020 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č.87/2019 Mesto Hanušovce nad Topľou 0,00 € 07.01.2020 Zmluva
9/2020 Dodatok č.4 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č.19/2015 Botanický ústav SAV 0,00 € 07.01.2020 Zmluva
7/2020 Dodatok č.7 k Zmluve o výpožičke zbierkovych predmetov č. 3/2010 Vihorlatské múzeum Humenné 0,00 € 07.01.2020 Zmluva
4/2020 Dodatok č. 6 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č. 1/2013 uzatvorená podľa § 659 a násl. Obč. zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Východoslovenské múzeum v Košiciach 0,00 € 07.01.2020 Zmluva
3/2020 Dodatok č.2 k k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 31/2017 Galéria a múzeum ľudového umenia v obci Fintice 0,00 € 07.01.2020 Zmluva
2/2020 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov č. 60/2019 uzavretej podľa § 663 a násl. Občianského zákonníka v platnom znení zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Galéria a múzeum ľudového umenia v obci Fintice 0,00 € 07.01.2020 Zmluva
34/2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov č.75/2018 uzatvorená podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry SR z 10. augusta 2015 Múzeum a kultúrne centrum južného zemplína v Trebišove 20,00 € 07.01.2020 Zmluva
172/2019 Zmluva o výpožičke predmetu kultúrnej hodnoty č. 172/2019 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách a príslušného výnosu MK SR Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov 0,00 € 20.12.2019 Zmluva
177/2019 Havaríjne poistenie motorových vozidiel číslo 78900949 Union poisťovňa, a.s. 251,02 € 20.12.2019 Zmluva
171/2019 Zmluva o pripojení do distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s. 216,36 € 19.12.2019 Zmluva
170/2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov č. 75/2018 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 Múzeum a kultúrne centrum južného zemplína v Trebišove 20,00 € 04.12.2019 Zmluva
165/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 162/2019 uzatvorená podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka ADIN s.r.o. 0,00 € 02.12.2019 Zmluva
169/2019 Dohoda o spolupráci effective energy s.r.o. 265,00 € 29.11.2019 Zmluva
162/2019 Zmluva o dielo č. 162/2019 uzatvorená podľa §536 a násl. Občianskeho zákonníka Adin, s.r.o. 2 500,00 € 20.11.2019 Zmluva
167/2019 Dohoda č. 19/40/010/78 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a násl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 15.11.2019 Zmluva
164/2019 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 168/2018 zo dňa 14.11.2018 JESSTAV,s.r.o. 0,00 € 13.11.2019 Zmluva
160/2019 Zmluva o dielo uzatvorená podľa zákona č.185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Stanislav Kužila 300,00 € 11.11.2019 Zmluva
157/2019 Zmluva o nájme pozemku č. 157/2019 uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s úst. §663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení movitti s.r.o. 450,00 € 05.11.2019 Zmluva
158/2019 Zmluva o prenájme pozemku č. 158/2019 uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení Mgr. Ivan Mazanec 443,75 € 05.11.2019 Zmluva
159/2019 Zmluva o prenájme pozemku č. 159/2019 uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení EVASOFIA, s.r.o. 442,50 € 05.11.2019 Zmluva
151/2019 Dodatok č.1 k dohode č. 19/40/060/69 zo dňa 19.3.2019 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 5 487,70 € 09.10.2019 Zmluva
152/2019 Dodatok č.1 k dohode č. 19/40/060/126 zo dňa 19.3.2019 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 2 161,82 € 09.10.2019 Zmluva
150/2019 Rámcová zmluva o dielo na opakované prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov Ing. Jozef Zelinka 2 388,00 € 01.10.2019 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »