Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 467
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
98/2019 ZMLUVA O DIELO č. 98 / 2019 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Fincičanki 200,00 € 02.08.2019 Zmluva
99/2019 ZMLUVA O DIELO č.99/ 2019 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Trio Rosa, občianské združenie 200,00 € 02.08.2019 Zmluva
100/2019 ZMLUVA O DIELO č.100/ 2019 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Aktívny život, o.z. 250,00 € 02.08.2019 Zmluva
91/2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby číslo 5190050057 Komunálna poisťovňa, a.s. 6,64 € 30.07.2019 Zmluva
121/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti kultúry na rok 2019, č.11/2019/K Mesto Prešov 1 430,00 € 23.07.2019 Zmluva
90/2019 Dohoda č. 19/39/52A/90 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť Úrad práce sociálnyh vecí a rodiny Stropkov 319,26 € 19.07.2019 Zmluva
101/2019 Dohoda číslo 19/40/051/55 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie". Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 18.07.2019 Zmluva
86/2019 Zmluva o prenájme pozemku č. 86/2019 uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení Shark & Strawberry, s.r.o. 52,53 € 16.07.2019 Zmluva
89/2019 Nájomná zmluva uzavretá podľa §663 a násl. úst. zákona č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník, v znení neskorších predpisov Mesto Hanušovce nad Topľou 1,00 € 12.07.2019 Zmluva
87/2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 87/2019 uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Mesto Hanušovce nad Topľou 0,00 € 11.07.2019 Zmluva
88/2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 88/2019 uzatvorená podľa §659 až §662 Občianského zákonníka (zákona č.40/1964Zb. v znení neskorších predpisov Jósa András Múzeum 0,00 € 03.07.2019 Zmluva
80/2019 Dohoda č. 19/37/012/115 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b/ bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 0,00 € 18.06.2019 Zmluva
76/2019 Kúpna zmluva č. 76/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Milan Choma 1 500,00 € 11.06.2019 Zmluva
75/2019 Kúpna zmluva č. 75/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ing. arch. Marko Vateha, PhD. 10 250,00 € 10.06.2019 Zmluva
72/2019 Kúpna zmluva č. 72/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Kamila Ištoňová 1 950,00 € 04.06.2019 Zmluva
71/2019 Kúpna zmluva č. 71/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Tatiana Pastoráková 850,00 € 03.06.2019 Zmluva
62/2019 Zmluva o spolupráci v oblasti rozvoja cestovného ruchu na území mesta Prešov v projekte vyhliadkový autobus Prešovská 49-tka Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš 0,00 € 31.05.2019 Zmluva
66/2019 Kúpna zmluva č. 66/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ľubomír Višńovský 14 200,00 € 31.05.2019 Zmluva
67/2019 Kúpna zmluva č. 67/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ing. Terézia Lišková 900,00 € 31.05.2019 Zmluva
68/2019 Kúpna zmluva č. 68/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Dušan Žipaj 6 580,00 € 31.05.2019 Zmluva
64/2019 Kúpna zmluva č. 64/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Stanislava Smandrová, rod. Oľhová 1 720,00 € 30.05.2019 Zmluva
65/2019 Kúpna zmluva č. 65/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Mgr. Cyril Melničák 700,00 € 30.05.2019 Zmluva
73/2019 Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 0,00 € 30.05.2019 Zmluva
63/2019 Kúpna zmluva č. 63/2019 uzatvorená podľa ustanovenia § 588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ústanovením § 9 ods. 6 písm. a/ zák č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ing. Milan Kovaľ - ANTIK ART 6 500,00 € 29.05.2019 Zmluva
61/2019 Zmluva o nájme výstavy uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianského zákonníkav platnom znení zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu MK SR z 10. augusta 2015 Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove 30,00 € 24.05.2019 Zmluva
59/2019 Kúpna zmluva č. 59/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ing. Ľubomír Beňo 1 990,00 € 22.05.2019 Zmluva
57/2019 Zmluva o dielo č. 57/2019 uzatvorená podľa § 631 a násl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Mgr. Peter Kováč 15,00 € 21.05.2019 Zmluva
60/2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 60/2019 uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a príslušného výnosu MK SR Galéria a múzeum ľudového umenia v obci Fintice 0,00 € 20.05.2019 Zmluva
54/2019 Zmluva o prenájme priestorov č. 54/2019 uzavretá podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov Mesto Hanušovce nad Topľou 50,00 € 10.05.2019 Zmluva
56/2019 Zmluva o prenájme priestorov č. 56/2019 uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpísov M PLAY, s.r.o. 20,00 € 09.05.2019 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »