Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 480
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
66/2019 Kúpna zmluva č. 66/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ľubomír Višńovský 14 200,00 € 31.05.2019 Zmluva
67/2019 Kúpna zmluva č. 67/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ing. Terézia Lišková 900,00 € 31.05.2019 Zmluva
68/2019 Kúpna zmluva č. 68/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Dušan Žipaj 6 580,00 € 31.05.2019 Zmluva
64/2019 Kúpna zmluva č. 64/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Stanislava Smandrová, rod. Oľhová 1 720,00 € 30.05.2019 Zmluva
65/2019 Kúpna zmluva č. 65/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Mgr. Cyril Melničák 700,00 € 30.05.2019 Zmluva
73/2019 Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 0,00 € 30.05.2019 Zmluva
63/2019 Kúpna zmluva č. 63/2019 uzatvorená podľa ustanovenia § 588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ústanovením § 9 ods. 6 písm. a/ zák č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ing. Milan Kovaľ - ANTIK ART 6 500,00 € 29.05.2019 Zmluva
61/2019 Zmluva o nájme výstavy uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianského zákonníkav platnom znení zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu MK SR z 10. augusta 2015 Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove 30,00 € 24.05.2019 Zmluva
59/2019 Kúpna zmluva č. 59/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ing. Ľubomír Beňo 1 990,00 € 22.05.2019 Zmluva
57/2019 Zmluva o dielo č. 57/2019 uzatvorená podľa § 631 a násl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Mgr. Peter Kováč 15,00 € 21.05.2019 Zmluva
60/2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 60/2019 uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a príslušného výnosu MK SR Galéria a múzeum ľudového umenia v obci Fintice 0,00 € 20.05.2019 Zmluva
54/2019 Zmluva o prenájme priestorov č. 54/2019 uzavretá podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov Mesto Hanušovce nad Topľou 50,00 € 10.05.2019 Zmluva
56/2019 Zmluva o prenájme priestorov č. 56/2019 uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpísov M PLAY, s.r.o. 20,00 € 09.05.2019 Zmluva
53/2019 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov Mesto Hanušovce nad Topľou 1 500,00 € 03.05.2019 Zmluva
51/2019 Zmluva o prenájme pozemku č. 51/2019 uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení Imrich Bartošík 431,75 € 30.04.2019 Zmluva
52/2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa, a.s. 13,28 € 30.04.2019 Zmluva
50/2019 Dohoda č.19/40/52A/101 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 638,52 € 25.04.2019 Zmluva
43/2019 Dodatok č.1 k poistnej zmluve číslo: 6004418617 Komunálna poisťovňa, a.s. 416,41 € 10.04.2019 Zmluva
48/2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov č. 75/2018 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove 20,00 € 10.04.2019 Zmluva
42/2019 Zmluva o nájme výstavy uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianského zákonníkav platnom znení, zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry SR z 10. augusta 2015 Jozef Malík 100,00 € 09.04.2019 Zmluva
46/2019 Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní uzavretá v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Prešovský samosprávny kraj 0,00 € 05.04.2019 Zmluva
44/2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 44/2019 uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Stredoslovenská galéria 0,00 € 03.04.2019 Zmluva
55/2019 Zmluva o nájme výstavy uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianského zákonníkav platnom znení Ing. Viktor Kruško - VICTORIA 30,00 € 25.03.2019 Zmluva
32/2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 32/2019 uzatvorená podľa §659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Galéria a múzeum ľudového umenia v obci Fintice 0,00 € 19.03.2019 Zmluva
38/2019 Dohoda č. 19/40/060/69 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chranenej dielne alebo chraneného pracoviska Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 5 099,68 € 19.03.2019 Zmluva
39/2019 Dohoda č. 19/40/060/75 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chranenej dielne alebo chraneného pracoviska Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 3 325,88 € 19.03.2019 Zmluva
40/2019 Dohoda č. 19/40/060/126 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chranenej dielne alebo chraneného pracoviska Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 1 773,80 € 19.03.2019 Zmluva
28/2019 Kúpna zmluva č. 6/2019 uzatvorená v súlade s §409 a násl. Občianskeho zákonníka č. 513/1991 v platnom, znení VKÚ Harmanec, s.r.o. 1 081,08 € 04.03.2019 Zmluva
29/2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby č. 5190046643 Komunálna poisťovňa, a.s. 6,64 € 04.03.2019 Zmluva
26/2019 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 102/2017 zo dňa 10.,10.2017 PEhAES, a.s. 0,00 € 28.02.2019 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »