Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 501
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
Z 21/PR/2017 Zmluva o poskytnutí služby SHOW&PARTY PRODUCTION s.r.o. 1 500,00 € 12.04.2017 Zmluva
6/EN/2019 Zmluva o spolupráci "SP" 4 000,00 € 29.10.2019 Zmluva
13082013/ÚPaM Zmluva o reklame 3b, s.r.o. 1 000,00 € 13.08.2013 Zmluva
10032014/ÚPaM Zmluva o reklame 3b, s.r.o. 0,00 € 10.01.2014 Zmluva
č. 2/EN/2019 Zmluva o spolupráci 5 Paľce, o.z. 5 000,00 € 14.05.2019 Zmluva
Z02/PR/2016 Zmluva o spolupráci Agentura Mystik, s.r.o. 0,00 € 04.11.2015 Zmluva
02.2013/HP Zmluva o dielo AMB Slovakia, spol. s r.o. 239 140,26 € 10.10.2013 Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2.2013/HP Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2.2013/HP AMB Slovakia, spol. s r.o. 161 300,00 € 10.10.2013 Zmluva
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 2.2013/HP Dodatok k Zmluve o dielo AMB Slovakia, spol. s r.o. 77 860,26 € 25.09.2014 Zmluva
Z 06/UD/2018 Kúpna zmluva Aniza Szokeová 89,00 € 09.04.2018 Zmluva
Z 22/PR/2019 Zmluva o poskytnutí služby Anna Servická 0,00 € 04.09.2019 Zmluva
5/EN/2019 Zmluva o spolupráci Art academy o.z. 6 000,00 € 30.09.2019 Zmluva
8/EN/2019 Zmluva o spolupráci Art academy o.z. 1 600,00 € 18.12.2019 Zmluva
10072014/ÚPaM Zmluva o reklame ATAK, v.d. 150,00 € 10.01.2014 Zmluva
11/EN/2015 Zmluva o reklame AutoCont SK a.s. 1 000,00 € 13.08.2015 Zmluva
SK-2018-Z300 Zmluva o spracovávaní osobných údajov AutoCont SK a.s. 0,00 € 01.08.2018 Zmluva
SK-2018-Z299 Zmluva o dielo AutoCont SK a.s. 0,00 € 01.08.2018 Zmluva
SK-2018-Z298 Licenčná zmluva AutoCont SK a.s. 0,00 € 01.08.2018 Zmluva
14082013/ÚPaM Zmluva o reklame AutoCont SK, s.r.o. 1 000,00 € 16.08.2013 Zmluva
HP Rámcová kúpna zmluva AWYN, s.r.o. 0,00 € 01.08.2017 Zmluva
109007372 Zamestnávateľská zmluva doplnkové dôchodkové poistenie AXA, d.d.s., a.s. 0,00 € 20.05.2020 Zmluva
PR Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Bábkové divadlo na Rázcestí 1 300,00 € 26.10.2015 Zmluva
Z 11/PR/2016 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Bábkové divadlo na Rázcestí 800,00 € 16.03.2016 Zmluva
Dodatok k Z 11/PR/2016 Dodatok k zmluve o odohraní divadelného predstavenia Bábkové divadlo na Rázcestí 800,00 € 30.03.2016 Zmluva
Z 17/PR/2017 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Bábkové divadlo na Rázcestí 1 300,00 € 10.04.2017 Zmluva
ÚPaM Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Bábkové divadlo na Rázcestí 1 300,00 € 11.04.2017 Zmluva
13062014/ÚPaM Zmluva o poskytnutí služby Bližšie k Vám ... občianske združenie 900,00 € 12.06.2014 Zmluva
13062014/ÚPaM Dodatok k zmluve o poskytnutí služby Bližšie k Vám ... občianske združenie 800,00 € 30.07.2014 Zmluva
33/2014 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia Bratislavské kultúrne a informačné centrum 2 000,00 € 24.02.2014 Zmluva
PR Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia Bratislavské kultúrne a informačné centrum 2 300,00 € 05.04.2016 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »