Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3197
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OB/20/0024 Objednávame si u Vás občerstvenie pre 80 účastníkov dňa 16.1.2020 pre Školenie ÚVO k elektronickému verejnému obstarávaniu pre Ú PSK, zástupcov okresných miest a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK . Cena: 240€ Stredná odborná škola gastronómie a služieb 240,00 € 15.01.2020 Objednávka
OB/20/0028 Občerstvenie na pracovné raňajky s médiami k otvoreniu Stáleho pracoviska ÚVO pre 20 osôb, ktoré sa budú konať 16. 1. 2020 na Úrade PSK. Stredná odborná škola gastronómie a služieb 60,00 € 15.01.2020 Objednávka
OB/20/0020 1 ks čačinový veniec 30€ 1 ks čačinová kytica 20 € Na kladenie vencov pri príležitosti 75. výročia Oslobodenia mesta Prešov dňa 17.1.2020 o 13. 00 hod. GRASS spol. s r.o. 50,00 € 13.01.2020 Objednávka
OB/20/0021 Strihová televízna relácia Týždeň v PSK od 9.1. do 31.12.2020, ktorú tvorí niekoľko reportáží z akcií a podujatí v PSK a v zriaďovateľských organizáciách PSK - viď príloha. RS media, s.r.o. 36 600,00 € 10.01.2020 Objednávka
OB/20/0002 Technické vybavenie kuchynky pre odbor strategického rozvoja a projektového riadenia. Internet Mall Slovakia s.r.o. 895,10 € 09.01.2020 Objednávka
OB/20/0008 Nákup defibrilátora AED Plus. SELVIT, spol. s.r.o. 1 500,00 € 09.01.2020 Objednávka
OB/20/0014 poskytovanie hostingu a technická administrácia web stránky kampo.sk Marek Gogoľ 262,00 € 09.01.2020 Objednávka
OB/20/0016 akreditované školenie z poskytovania prvej pomoci pre zamestnancov Ú PSK na deň 16.01.2020. Dohodnutá cena je 17 eur/osoba, celková cena s DPH je 510 eur. Rescue Servis s.r.o. 510,00 € 09.01.2020 Objednávka
OB/20/0001 Oprava hydrantu. MP Kanal service s.r.o. 3 377,82 € 08.01.2020 Objednávka
OB/20/0003 Údržba starého osobného výťahu. ČEZ SERVIS, s.r.o. 954,96 € 08.01.2020 Objednávka
OB/20/0004 Údržba nákladného výťahu. ČEZ SERVIS, s.r.o. 188,88 € 08.01.2020 Objednávka
OB/20/0005 Prezentácia a propagácia PSK na kultúrno-spoločenskom podujatí Ples Spišiakov konanom dňa 17. 1. 2020 ako reklamný partner. Štýl - Marieta s.r.o. 5 000,00 € 08.01.2020 Objednávka
OB/20/0006 Objednávame si u Vás moderovanie akcie „Športovec roka 2019“ ktorú organizuje Prešovský samosprávny kraj dňa 12. 2. 2020 v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove. SPEAK, s.r.o. 2 040,00 € 08.01.2020 Objednávka
OB/20/0007 Servis automobilu. PK AUTO, s.r.o. 222,74 € 08.01.2020 Objednávka
OB/20/0010 Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku Cesta v januárovom až marcovom čísle 2020. Fakturácia bude robená mesačne, vždy po uverejnení článku. Gréckokatolícka charita Prešov 3 000,00 € 08.01.2020 Objednávka
OB/20/0011 4 pneumatiky Štefan Rejta - BIADO 932,00 € 08.01.2020 Objednávka
OB/20/0012 Servis automobilu. Štefan Rejta - BIADO 433,00 € 08.01.2020 Objednávka
OB/20/0013 Servis automobilov. Štefan Rejta - BIADO 254,00 € 08.01.2020 Objednávka
OB/20/0015 právny systém judikáty.info a zákony.judikáty.info, podľa cenovej ponuky zo dňa 26.11.2019 - "Balíček KOMPLET" - Hromadná licencia - 25 licencií na obdobie: od 1.2.2020 do 31.1.2021 EUROGENIUS GROUP, s.r.o. 1 990,00 € 08.01.2020 Objednávka
OB/20/0018 Pneuservisné práce na rok 2020. Štefan Rejta - BIADO 1 500,00 € 08.01.2020 Objednávka
OB/20/0009 Poskytovanie hostingových služieb v roku 2020. Hetzner Online GmbH 1 200,00 € 03.01.2020 Objednávka
OB/19/0765 Objednávame si u Vás odbornú činnosť, ktorá spočíva v preskúmaní dokumentácie z verejného obstarávania aktivít súvisiacich s realizáciou mikroprojektov PL – SK z hľadiska správnosti postupov, úplnosti dokumentácie, príp. návrhov na odstránenie nedostatkov RENDERTEAM, s.r.o. 660,00 € 20.12.2019 Objednávka
OB/19/0770 Objednávam si u vás zhotovenie odborného posudku, výkaz výmer a dočasné opravenie napojenia zvodov na budove IPC na ulici Hlavná 152. BLAGONSTAV 1 990,00 € 20.12.2019 Objednávka
OB/19/0783 Nasadenie reklamného bannera (300x300px) pre hlasovanie ankety „Športovec roka PSK 2019“ na webovom portáli www.korzár.sme.sk. Petit Press a.s.Div.vých. 960,00 € 20.12.2019 Objednávka
OB/19/0751 Zabezpečenie prekladu oficiálneho listu predsedu PSK pre gubernátora Vologdskej oblasti do ruského jazyka Alexander Kasjanov-LinguaConsult 20,00 € 19.12.2019 Objednávka
OB/19/0760 Objednávame u Vás Prepojovacie video/audio káble, video redukcie, patch LAN káble, svietidlá, NAS disky - tovar podľa špecifikácie v prílohe. Celková cena s DPH 2780 € PcProfi, s.r.o. 2 780,00 € 19.12.2019 Objednávka
OB/19/0761 Ceny predsedu PSK (poháre, štítky, emblémy) na Vianočný basketbalový turnaj 2019. Krajské športové centrum 63,00 € 19.12.2019 Objednávka
OB/19/0762 Nástenný reprezentačný kalendár, formát A3, 130 gr. nat. pre účely propagácie Prešovského samosprávneho kraja na rok 2020 v počte 1000 ks. OLIVIER production, s.r.o. 3 600,00 € 19.12.2019 Objednávka
OB/19/0763 Multifunkčná šatka na prezentačné účely PSK. Počet: 300 ks 3b , s.r.o. 2 400,00 € 19.12.2019 Objednávka
OB/19/0764 Vianočné pozdravy predsedu PSK (550 ks – SJ, 35 ks – AJ) 2DL, ONM, 5+5 tlač, lamino lesklé 1+0. PRO3M, s.r.o. 530,00 € 19.12.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »