Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5534
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
3/2014 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.z.088/2014/1.1/OPV Agentúra MŠ, vedy, výskumu a športu SR pre fondy EÚ 232 159,63 € 31.01.2014 Zmluva
35/2017 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 Obch. zákonníka Elaut BauMont s.r.o. 92 799,94 € 29.06.2017 Zmluva
1/2015 Kúpna zmluva /§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka/ MIVASOFT 82 240,00 € 20.01.2015 Zmluva
0175/2015 projekt Moderná škola - majetok MIVASOFT spol. s.r.o. 82 240,00 € 05.02.2015 Faktúra
0432/2017 oprava fasády internátu Elaut BauMont s.r.o. 70 000,00 € 14.09.2017 Faktúra
45/2015 Zmluva o poskytnutí Grantu na projekt ERASMUS SAA pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus 68 590,00 € 15.07.2015 Zmluva
17/2014 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 Obch. zákonníka Eaut BuMnt s.r.o., 55 620,00 € 06.11.2014 Zmluva
0698/2014 oprava fasády- Stravovací objekt Elaut BauMont s.r.o. 55 620,00 € 18.12.2014 Faktúra
21/2019 Zmluva o poskytnutí Grantu na projekt ERASMUS+ Zmluva o poskytnuti grantu - Erasmus+ 2019-20 52 889,00 € 17.12.2019 Zmluva
39/2017 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 Obch. zákonníka Peter Majerčák 50 164,67 € 01.08.2017 Zmluva
0433/2017 oprava strechy telocvične Peter Majerčák stavebno-obchodná činnosť 50 164,67 € 14.09.2017 Faktúra
19/2018 Zmluva o poskytnutí Grantu na projekt ERASMUS Erasmus + 45 446,00 € 18.06.2018 Zmluva
38/2017 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú prípravu 39 177,00 € 10.07.2017 Zmluva
3/2019 Zmluva o poskytovaní služieb Agentura EDUCO s.r.o. 32 405,00 € 14.02.2019 Zmluva
0077/2019 Stážový pobyt - erasmus Agentura EDUCO s.r.o. 32 405,00 € 19.02.2019 Faktúra
20/2019 Kúpna zmluva /§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka/ PK Auto, spol. s.r.o 28 314,00 € 30.12.2019 Zmluva
7/2018 Zmluva o stáži - Praha - Erazmus 2017 Agentura EDUCO s.r.o. 28 093,50 € 27.02.2018 Zmluva
0114/2018 projekt-staž studentov Agentura EDUCO s.r.o. 28 093,50 € 06.03.2018 Faktúra
0084/2017 projekt Erasmus Elso Kozép Europai Onsegíto Egyesulet 23 004,00 € 16.02.2017 Faktúra
0582/2017 "Oprava fasády škol.internátu" Elaut BauMont s.r.o. 22 799,94 € 22.11.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »