Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5534
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2/2013 Dodatok č.8 k zmluve o nájme MUDr.Budaj IMUNOALERG s.r.o MUDr. BUDAJ Peter 350,12 € 13.05.2013 Zmluva
3/2013 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme Miroslav Durňak 6,11 € 28.05.2013 Zmluva
1/2013 Dodatok č 1/2013 k zmluve o nájme JURČAGA Štefan Jurčaga 28,03 € 13.05.2013 Zmluva
4/2013 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 Obch. zákonníka VILČEK Peter 348,00 € 21.08.2013 Zmluva
12/2013 Zmluva o nájme nehnuteľného majetku DREVOVÝROBA Miroslav HABURAJ 2 520,00 € 29.11.2013 Zmluva
13/2013 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 Obch. zákonníka Jozef ĽONC 80,00 € 10.12.2013 Zmluva
14/2013 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 obch. zákonníka Kepičová Mária 4,50 € 08.10.2013 Zmluva
15/2013 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 obch. zákonníka Kepičová Mária 3,32 € 26.11.2013 Zmluva
16/2013 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 obch. zákonníka Briľaková Ruslana 4,50 € 30.12.2013 Zmluva
1/2014 Zmlva o združenej dodávke plynu RWE Gas Slovensko, s.r.o. Peter ČUHANIČ 0,00 € 10.12.2013 Zmluva
2/2014 MANDÁTNA ZMLUVA číslo 14/11 DXa,s.r.o. 45,70 € 01.01.2014 Zmluva
3/2014 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.z.088/2014/1.1/OPV Agentúra MŠ, vedy, výskumu a športu SR pre fondy EÚ 232 159,63 € 31.01.2014 Zmluva
4/2014 Kúpna zmluva Kepičová Mária 4,50 € 11.02.2014 Zmluva
5/2014 Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená v zmysle ust. § 409 Carterton Estates s.r.o. 19 500,00 € 01.04.2014 Zmluva
6/2014 Dohoda o spolupráci REOX, s.r.o Ing.Roman Urdzik, konateľ 0,00 € 26.02.2014 Zmluva
7/2014 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 obch. zákonníka Kuchárová Lucia 4,50 € 23.04.2014 Zmluva
8/2014 Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená v zmysle ust. § 409 N3 s.r.o 8 134,00 € 16.05.2014 Zmluva
9/2014 Dodatok č.6 k poistnej zmluve č.174519 UNION poisťovňa a.s. 20,59 € 25.04.2014 Zmluva
10/2014 Dodatok č.7 k poistnej zmluve UNION poisťovňa a.s. 95,71 € 30.05.2014 Zmluva
11/2014 Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená v zmysle ust. § 409 Cedez s. r. o. 10 420,00 € 16.06.2014 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »