Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5534
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0725/2019 nájom Lindstrom s.r.o. 12,72 € 31.12.2019 Faktúra
0726/2019 plyn Innogy 3 291,52 € 31.12.2019 Faktúra
0727/2019 overenie a kalibrácia uč. pomôcky Homola spol. s.r.o. 204,00 € 31.12.2019 Faktúra
20/2019 Kúpna zmluva /§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka/ PK Auto, spol. s.r.o 28 314,00 € 30.12.2019 Zmluva
0710/2019 vodné a stočné Študentská Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 50,18 € 30.12.2019 Faktúra
0711/2019 vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 567,19 € 30.12.2019 Faktúra
0712/2019 poistenie osôb Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 66,39 € 30.12.2019 Faktúra
0690/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 31,48 € 23.12.2019 Faktúra
0691/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 195,01 € 23.12.2019 Faktúra
0692/2019 potraviny Jurčaga Štefan 40,14 € 23.12.2019 Faktúra
0693/2019 potraviny Jurčaga Štefan 751,65 € 23.12.2019 Faktúra
0694/2019 potraviny Pavlíková Marcela 12,61 € 23.12.2019 Faktúra
0695/2019 potraviny Pavlíková Marcela 187,14 € 23.12.2019 Faktúra
0696/2019 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 809,15 € 23.12.2019 Faktúra
0697/2019 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 33,62 € 23.12.2019 Faktúra
0698/2019 potraviny Gnipová Zuzana 1 134,22 € 23.12.2019 Faktúra
0699/2019 potraviny Gnipová Zuzana 119,83 € 23.12.2019 Faktúra
0700/2019 služby BOZP DXa s.r.o. 81,60 € 23.12.2019 Faktúra
0701/2019 nájom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 41,68 € 23.12.2019 Faktúra
0702/2019 predplatné PRESS, Ing. Michal Fečík 5,78 € 23.12.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »