Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 202
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
10/2019 DOHODA č.: 19/35/054/82 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny HUMENNÉ 0,00 € 25.09.2019 Zmluva
12/2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená podľa § 44 zak.351/2011 Z.z. O2 Slovakia 0,00 € 24.09.2019 Zmluva
11/2019 Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov TransData s.r.o. 0,00 € 20.09.2019 Zmluva
13/2019 Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obch. zákonníka CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov 0,00 € 20.09.2019 Zmluva
8/2019 Rámcová kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a následných ustanovení z.č.513/1991 Zb. Štefan Jurčaga 0,00 € 11.09.2019 Zmluva
92019 Rámcová kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a následných ustanovení z.č.513/1991 Zb. Marcela Pavlíková 0,00 € 01.09.2019 Zmluva
7/2019 Zmluva o poskytovaní stravy Centrum pre deti a rodiny Snina 0,00 € 30.08.2019 Zmluva
6/2019 Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v cestovnom informátore JOMA Travel, s.r.o. 132,00 € 26.06.2019 Zmluva
4/2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Slovenská obchodná a priemysel. komora 0,00 € 09.04.2019 Zmluva
5/2019 Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní Prešovský samosprávny kraj 0,00 € 05.04.2019 Zmluva
3/2019 Zmluva o poskytovaní služieb Agentura EDUCO s.r.o. 32 405,00 € 14.02.2019 Zmluva
1/2019 Kupná zmluva uzatvorená podľa obchodného zákonníka č.513/91 Zb. Kepičová Mária 6,50 € 08.01.2019 Zmluva
28/2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 0,00 € 21.12.2018 Zmluva
2/2019 Zmluva o združenej dodávke plynu Innogy Slovensko, s.r.o 0,00 € 18.12.2018 Zmluva
27/2018 Nájomná zmluva č. 9/2018/HM Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina 0,00 € 07.12.2018 Zmluva
26/2018 Kúpna zmluva /§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka/ PCA Slovakia, s.r.o. 0,00 € 30.11.2018 Zmluva
25/2018 Poistná zmluva UNION poisťovňa a.s. 57,43 € 05.11.2018 Zmluva
23/2018 Zmluva o vykonávaní krúžkovej činnosti Športový klub VOUK 0,00 € 22.10.2018 Zmluva
24/2018 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 Obch. zákonníka Cultura Humanna, o.z. 300,00 € 19.10.2018 Zmluva
22/2018 Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v cestovnom informátore JOMA Travel, s.r.o. 132,00 € 01.10.2018 Zmluva
20/2018 Rámcová kúpna zmluva /§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka/ Marcela Pavlíková 0,00 € 01.09.2018 Zmluva
212018 Zmluva o poskytnutí stravy Detský domov Snina 0,00 € 31.08.2018 Zmluva
19/2018 Zmluva o poskytnutí Grantu na projekt ERASMUS Erasmus + 45 446,00 € 18.06.2018 Zmluva
18/2018 Dodávateľsko-odberateľská zmluva PPG Deco Slovakia s.r.o. 0,00 € 05.06.2018 Zmluva
17/2018 Zmluva o prenájme tlačových zariadení s následným predajom region PRESS, s.r.o. 191,04 € 21.05.2018 Zmluva
15/2018 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 Obch. zákonníka CUBS plus, s.r.o 350,00 € 14.05.2018 Zmluva
16/2018 Zmluva o poskytnutí služieb CUBS plus, s.r.o 0,00 € 14.05.2018 Zmluva
13/2018 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 Obch. zákonníka Štefan Bindzár 10,00 € 25.04.2018 Zmluva
12/2018 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 Obch. zákonníka Vilček Peter 20,79 € 23.04.2018 Zmluva
14/2018 Zmluva o spolupráci pri reáliz.národ. projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 16.04.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 »