Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 13
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
Dodatok č.1 k zmluve č.1/2015 Pokytovanie stravovania pre žiakov Ham Ham, s.r.o. 0,00 € 04.01.2016 Zmluva
2/2016 Poskytovanie stravovania pre žiakov SOŠ šk.r.2016/17 Ham Ham, s.r.o. 0,00 € 05.09.2016 Zmluva
2/2016 - dodatok č.1 Poskytovanie stravovania pre žiakov SOŠ šk.r.2016/17 Ham Ham, s.r.o. 0,00 € 10.01.2017 Zmluva
1/2017 Zmluva o poskytovní stravovania pre žiakov SOŠ vo Svite Ham Ham, s.r.o. 0,00 € 24.08.2017 Zmluva
1/2016/SOŠ Nájomná mluva o nájme služobného bytu Ján Klembara 0,00 € 22.03.2016 Zmluva
Dodatok č.3 Dodatok č.3 ku Komisionálnej zmluve zo dňa 17.7.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 0,00 € 17.03.2017 Zmluva
Dodatok č.1 Dodatok k zmluve o servisnom prenájme rohoží. Lindstrom, s.r.o. 16,58 € 01.12.2016 Zmluva
Dodatok č.1 Servisný prenájom rohoží Lindstrom, s.r.o. 0,00 € 17.01.2017 Zmluva
2017 MPC EGO 321 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov MPC 1 680,00 € 11.04.2017 Zmluva
201600 O zabezp.,realizácii a fin.akcií žiakov SŠ Promotion Partners,s.r.o. 500,00 € 04.11.2016 Zmluva
Z201761084Z Kúpna zmluva SPP,a.s. 141 214,19 € 20.11.2017 Zmluva
19.06.2017 Rekonštrukcia telocvične TATRAMETAL PP s.r.o. 175 595,75 € 19.06.2017 Zmluva
01/2018 Zmuva o predaji použitého zariadenia Vychodosl.energetika,a.s. 9,31 € 20.02.2018 Zmluva