Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7072
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
SŠJH189/2014 Vlajky 2U s.r.o. 112,08 € 02.09.2014 Objednávka
DFB/14/0295 2U-zástavy 2U s.r.o. 112,08 € 12.09.2014 Faktúra
SŠJH237/2017 Stolové vlajky, stojany kovové 2U s.r.o. 53,36 € 10.10.2017 Objednávka
DFB/17/0357 2U spol. s r.o.-zástavy 2U s.r.o. 53,34 € 16.10.2017 Faktúra
SŠJH046/2019 Športové trofeje 3G, s.r.o. 96,60 € 19.03.2019 Objednávka
DFB/19/0074 3G, s.r.o.-šport.materiál-súťaž 3G, s.r.o. 96,60 € 20.03.2019 Faktúra
SŠJH059/2017 Stajany na triedený odpad A-WINGS s.r.o. 175,20 € 15.03.2017 Objednávka
DFB/17/0082 A-WINGS-stojany na odpadkové vrecia ECO 90 SET A-WINGS s.r.o. 175,20 € 17.03.2017 Faktúra
SŠJH034/2016 Maliarsky materiál a náradie ABC stavebnictva s.r.o. 558,76 € 22.02.2016 Objednávka
SŠJH035/2016 Maliarsky materiál a náradie ABC stavebnictva s.r.o. 172,22 € 23.02.2016 Objednávka
DFB/16/0058 ABC stavebníctva-materiál ABC stavebnictva s.r.o. 558,76 € 29.02.2016 Faktúra
DFB/16/0059 ABC stavebníctva-materiál ABC stavebnictva s.r.o. 172,22 € 29.02.2016 Faktúra
VHČ026/2015 Dopravná značka so stlpikom AD značenie s r.o. 68,93 € 04.05.2015 Objednávka
DFP/15/0047 AD značenie-dopravná značka AD značenie s r.o. 68,93 € 07.05.2015 Faktúra
DFB/13/0165 Adam Novák - ADAM 88,66 € 10.05.2013 Faktúra
DFB/13/0174 Adam Novák - ADAM 153,12 € 20.05.2013 Faktúra
SŠJH033/2014 Adam Novák - ADAM 26,35 € 07.02.2014 Objednávka
DFB/14/0150 Adam Novák-sklenárske práce Adam Novák - ADAM 26,35 € 16.05.2014 Faktúra
SŠJH241/2014 Výrez skla/ramovanie Adam Novák - ADAM 83,40 € 06.10.2014 Objednávka
DFB/14/0357 Adam Novák-rámovanie zrkadiel Adam Novák - ADAM 83,40 € 14.10.2014 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »