Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5500
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
IROP-Z-302021J926-223-14 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Miitestvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 939 526,06 € 19.04.2018 Zmluva
DFDPC/09/002 HASPPO s.r.o. 53 057,42 € 30.12.2009 Faktúra
10/2016 Oprava fasády dielni PV, SŚJH ROD-HAR s.r.o. 48 800,00 € 24.10.2016 Zmluva
08/12/2016 Oprava kotolne v dielňach PV, SŚJH ROD - HAR s.r.o. 48 000,00 € 08.12.2016 Zmluva
TerMo/03/2017 Zmluva o dielo - výmena kotla TerMo, s.r.o. 42 393,12 € 13.03.2017 Zmluva
DFB/16/0429 ROD-HAR-oprava fasády-dielne PV ROD-HAR s.r.o. 40 666,67 € 22.12.2016 Faktúra
DFB/16/0433 ROD-HAR-oprava kotolne ROD-HAR s.r.o. 40 000,00 € 27.12.2016 Faktúra
07/2016 Oprava oplotenia školy Jozef Harčar 37 880,90 € 14.07.2016 Zmluva
6-6-2017 Zmluva o dielo - Oprava fasády dielni PV - II. etapa - SŠJH ROD-HAR s.r.o. 37 000,00 € 06.06.2017 Zmluva
19/10/2017 ROD-HAR Zmluva o dielo - Oprava skladových priestorov dielní PV -SŚJH ROD - HAR s.r.o. 37 000,00 € 19.10.2017 Zmluva
DFB/16/0352 Jozef Harčar-oprava oplotenia školy Jozef Harčar 31 567,42 € 16.11.2016 Faktúra
DFB/17/0261 ROD-HAR-oprava fasády dielní II.etapa ROD-HAR s.r.o. 30 833,33 € 31.07.2017 Faktúra
DFB/17/0459 ROD-HAR s.r.o.-oprava skladových priestorov dielní PV ROD-HAR s.r.o. 30 833,33 € 18.12.2017 Faktúra
DFB/15/0454 ROD-HAR-výmena okien a dverí-dielne PV ROD-HAR s.r.o. 22 800,00 € 28.12.2015 Faktúra
ZMLUVASSJH/15/2015 Výmena okien a dverí v dielňach praktického vyučovania ROD - HAR s.r.o. 22 800,00 € 14.12.2015 Zmluva
DFB/17/0093 TerMo, s.r.o.-Výmena kotla a práce súvisiace s výmenou kotla TerMo, s.r.o. 22 000,00 € 30.03.2017 Faktúra
DFK/15/0001 Jozef Harčar-rekonštrukcia striech Jozef Harčar 20 500,00 € 06.10.2015 Faktúra
SŠJH075/2017 Vypracovanie projektovej dokumentácie: ATELIÉR URBEKO s.r.o. 20 040,00 € 07.04.2017 Objednávka
DFK/17/0003 Ateliér URBEKO-vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby-projekt ATELIÉR URBEKO s.r.o. 20 040,00 € 08.06.2017 Faktúra
DFB/14/0343 ROD-HAR-oprava fasády ROD-HAR s.r.o. 20 000,00 € 08.10.2014 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »