Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7274
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
IROP-Z-302021J926-223-14 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Miitestvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 939 526,06 € 19.04.2018 Zmluva
10/IROP/2018 Zmluva o dielo - stavebná časť z projektu "Zvýšovanie počtu žiakov SŠ J.Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní" GMT projekt, spol. s.r.o. 340 346,36 € 15.10.2018 Zmluva
1160/2018 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Úrad vlády SR 150 000,00 € 06.12.2018 Zmluva
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku č.1160/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku č.1160/2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 150 000,00 € 18.03.2019 Zmluva
003/2018 Zmluva o dielo na nákup a montáž vzduchotechniky s odsávacou, rekuperačnou a filtračnou jednotkou a odsávacie potrubie COM-KLIMA, s.r.o. 92 372,48 € 11.01.2019 Zmluva
DFP/19/0031 COM-KLIMA - dodávka a montáž vzduchotechniky COM-KLIMA, s.r.o. 92 372,48 € 22.03.2019 Faktúra
DFDPC/09/002 HASPPO s.r.o. 53 057,42 € 30.12.2009 Faktúra
10/2016 Oprava fasády dielni PV, SŚJH ROD-HAR s.r.o. 48 800,00 € 24.10.2016 Zmluva
08/12/2016 Oprava kotolne v dielňach PV, SŚJH ROD - HAR s.r.o. 48 000,00 € 08.12.2016 Zmluva
TerMo/03/2017 Zmluva o dielo - výmena kotla TerMo, s.r.o. 42 393,12 € 13.03.2017 Zmluva
DFB/16/0429 ROD-HAR-oprava fasády-dielne PV ROD-HAR s.r.o. 40 666,67 € 22.12.2016 Faktúra
DFB/16/0433 ROD-HAR-oprava kotolne ROD-HAR s.r.o. 40 000,00 € 27.12.2016 Faktúra
07/2016 Oprava oplotenia školy Jozef Harčar 37 880,90 € 14.07.2016 Zmluva
6-6-2017 Zmluva o dielo - Oprava fasády dielni PV - II. etapa - SŠJH ROD-HAR s.r.o. 37 000,00 € 06.06.2017 Zmluva
19/10/2017 ROD-HAR Zmluva o dielo - Oprava skladových priestorov dielní PV -SŚJH ROD - HAR s.r.o. 37 000,00 € 19.10.2017 Zmluva
DFB/16/0352 Jozef Harčar-oprava oplotenia školy Jozef Harčar 31 567,42 € 16.11.2016 Faktúra
DFB/17/0261 ROD-HAR-oprava fasády dielní II.etapa ROD-HAR s.r.o. 30 833,33 € 31.07.2017 Faktúra
DFB/17/0459 ROD-HAR s.r.o.-oprava skladových priestorov dielní PV ROD-HAR s.r.o. 30 833,33 € 18.12.2017 Faktúra
2019-1-SK01-KA202-060772 Zmluva o poskytnutí grantu na ERASMUS+ Technická univerzita v Košiciach 30 720,00 € 21.10.2019 Zmluva
420/ITA/2018 - dodatok č.1 Bezodplatný prevod majetku štátu Centrum vedecko-technických informácii SR 29 938,64 € 10.04.2019 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »