Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2600
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
SŠJH165/2015 Zvukové káble k projejektorom EXMUSIC- hudobné nástroje - Ivan Reviľak 51,90 € 10.08.2015 Objednávka
SŠJH229/2019 Zverejnenie inzerátu SŠJH REGIONPRESS, s.r.o. 577,44 € 25.11.2019 Objednávka
SŠJH022/2016 Zverejnenie inzerátu REGIONPRESS, s.r.o. 58,03 € 02.02.2016 Objednávka
SŠJH021/2016 Zverejnenie inzerátu REGIONPRESS, s.r.o. 174,24 € 02.02.2016 Objednávka
VHČ057/2016 Zverejnenie inzerátu REGIONPRESS, s.r.o. 35,28 € 25.08.2016 Objednávka
SŠJH053/2017 Zverejnenie inzerátu REGIONPRESS, s.r.o. 166,97 € 01.03.2017 Objednávka
SŠJH054/2017 Zverejnenie inzerátu REGIONPRESS, s.r.o. 91,80 € 01.03.2017 Objednávka
SŠJH102/2017 Zverejnenie inzerátu REGIONPRESS, s.r.o. 95,04 € 03.05.2017 Objednávka
VHČ054/2018 Zverejnenie inzerátu REGIONPRESS, s.r.o. 32,70 € 24.10.2018 Objednávka
SŠJH266/2018 Zverejnenie inzerátu REGIONPRESS, s.r.o. 324,00 € 11.12.2018 Objednávka
SŠJH026/2019 Zverejnenie inzerátu REGIONPRESS, s.r.o. 180,00 € 04.02.2019 Objednávka
SŠJH068/2019 Zverejnenie inzerátu REGIONPRESS, s.r.o. 313,20 € 05.04.2019 Objednávka
VHČ 061/2019 Zverejnenie inzerátu REGIONPRESS, s.r.o. 45,36 € 21.10.2019 Objednávka
VHČ075/2014 Zverejnenie inzerátov REGIONPRESS, s.r.o. 18,72 € 22.09.2014 Objednávka
SŠJH033/2017 Zverejnenie článku ERAZMUS+ Mgr. Miron Kantuľak, PONET press 600,00 € 31.01.2017 Objednávka
VHČ022/2019 Zverár YORK 150 PROFES GROUP s.r.o. 745,94 € 25.03.2019 Objednávka
VHČ055/2019 Zváračský materiál pre zv.školu AMAGAS s.r.o. 76,77 € 30.09.2019 Objednávka
VHČ065/2019 Zváračský materiál pre zv.školu TECHNOZVAR s.r.o. 169,42 € 11.11.2019 Objednávka
VHČ071/2019 Zváračský materiál pre zv.školu AMAGAS s.r.o. 140,64 € 26.11.2019 Objednávka
VHČ041/2014 Zváračský materiál Anna Mikluščaková - AMAGAS 164,06 € 05.05.2014 Objednávka
VHČ042/2014 Zváračský materiál Anna Mikluščaková - AMAGAS 503,14 € 07.05.2014 Objednávka
VHČ057/2014 Zváračský materiál Anna Mikluščaková - AMAGAS 27,89 € 23.06.2014 Objednávka
VHČ070/2014 Zváračský materiál Anna Mikluščaková - AMAGAS 455,80 € 17.09.2014 Objednávka
VHČ074/2014 Zváračský materiál TECHNOZVAR s.r.o. 270,14 € 22.09.2014 Objednávka
VHČ079/2014 Zváračský materiál TECHNOZVAR s.r.o. 217,08 € 13.10.2014 Objednávka
VHČ085/2014 Zváračský materiál TECHNOZVAR s.r.o. 50,86 € 23.10.2014 Objednávka
VHČ086/2014 Zváračský materiál TECHNOZVAR s.r.o. 214,58 € 03.11.2014 Objednávka
VHČ091/2014 Zváračský materiál Anna Mikluščaková - AMAGAS 175,06 € 21.11.2014 Objednávka
VHČ099/2014 Zváračský materiál Anna Mikluščaková - AMAGAS 748,63 € 27.11.2014 Objednávka
VHČ100/2014 Zváračský materiál Anna Mikluščaková - AMAGAS 567,72 € 27.11.2014 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »