Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 117
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu 14.09.2020 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu innogy Slovensko, s.r.o. 23,50 € 14.09.2020 Zmluva
362838509 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny LINDE Gas k.s. 15,00 € 07.09.2020 Zmluva
KZ MIVASOFT 8/2020 Kupná zmluva MIVASOFT spol. s r.o. 12 731,16 € 21.08.2020 Zmluva
KZ VINMONT 8/2020 Kupná zmluva VINMONT s.r.o. 20 159,21 € 21.08.2020 Zmluva
7/2020 Kupná zmluva MIVASOFT spol. s r.o. 32 136,00 € 30.07.2020 Zmluva
85 120 0423 Zmluva o inzercii REGIONPRESS, s.r.o. 188,16 € 26.06.2020 Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 15.10.2018 Zmluva o dielo - stavebná časť z projektu "Zvýšovanie počtu žiakov SŠ J.Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní" GMT projekt, spol. s r. o. 286 621,97 € 24.06.2020 Zmluva
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 15.10.2018 Zmluva o dielo - stavebná časť z projektu "Zvýšovanie počtu žiakov SŠ J.Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní" GMT projekt, spol. s r. o. 16 835,40 € 24.06.2020 Zmluva
362777604 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny LINDE Gas k.s. 15,00 € 08.06.2020 Zmluva
362777603 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny LINDE Gas k.s. 15,00 € 08.06.2020 Zmluva
Poistná zmluva č. 78901064 Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle Union poisťovňa, a.s. 165,00 € 10.03.2020 Zmluva
85 120 0149-1 Zmluva o inzercii REGIONPRESS, s.r.o. 288,72 € 21.02.2020 Zmluva
362520564 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny LINDE Gas k.s. 33,00 € 24.01.2020 Zmluva
362520567 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny LINDE Gas k.s. 33,00 € 24.01.2020 Zmluva
ZŠ/208/2020 Zmluva o poskytovani odbornej pomoci Prvá zváračská, a.s. 0,00 € 07.01.2020 Zmluva
Dodatok č. 3 k zmluve č. 01/2012 Dodatkom č. 3 k Zmluve č. 01/2012 o zabezpečení stravovania zo dňa 30. 12. 2011 HASPPO s.r.o. 2,83 € 03.01.2020 Zmluva
72901699 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla Union poisťovňa, a.s. 25,00 € 20.12.2019 Zmluva
9870108522 Poistenie majetku právnických osôb Allianz - Slovenská poisťovňa,a.s. 634,38 € 16.12.2019 Zmluva
04/12/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov JK interiér s.r.o. 1 056,66 € 04.12.2019 Zmluva
851190793 Zmluva o inzercii REGIONPRESS, s.r.o. 577,44 € 26.11.2019 Zmluva
85 119 0253-2 Zmluva o inzercii REGIONPRESS, s.r.o. 37,80 € 21.10.2019 Zmluva
2019-1-SK01-KA202-060772 Zmluva o poskytnutí grantu na ERASMUS+ Technická univerzita v Košiciach 30 720,00 € 21.10.2019 Zmluva
213/2019/OS Dohoda o spolupráci,koordinácii a organizovaní súťaže SOČ OÚ Prešov - odbor školstva 0,00 € 14.10.2019 Zmluva
BOSCH 9-2019 Darovacia zmluva Robert Bosch, odbytová s r.o. 1 019,00 € 30.09.2019 Zmluva
108/2019/OS Dohoda o spolupráci,koordinácii a organizovaní súťaží okresného kola žiakov a žiačok SŠ vo florbale. OÚ Prešov - odbor školstva 0,00 € 09.09.2019 Zmluva
5100757149C/2019 Zmluva o združenej dodávke elektriny Vychodoslovenská energetika, a.s. 76,35 € 23.08.2019 Zmluva
1/2019 ELEKTRO J.M.P Zmluva o výmene faktúr elektronickou formou ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 0,00 € 07.08.2019 Zmluva
Linde 362412058 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny LINDE Gas k.s. 60,00 € 28.06.2019 Zmluva
Linde 362411901 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny LINDE Gas k.s. 60,00 € 28.06.2019 Zmluva
ZŠ/208/2016 - dodatok č. 2/2019 Dodatok č.2/2019 pre rok 2019 Prvá zváračská, a.s. 0,00 € 21.06.2019 Zmluva
1 2 3 4 »