Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 131
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
362902561 Linde Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Linde Gas s. r. o. 15,00 € 03.12.2020 Zmluva
362902565 Linde Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Linde Gas s. r. o. 15,00 € 03.12.2020 Zmluva
01112020 - Kopretina Kupná zmluva "Obstaranie učebných pomôcok - programovacie stanice frézovanie" KOPRETINA TN s.r.o. 159 288,00 € 02.12.2020 Zmluva
Servisná zmluva na produkt Microsoft Office 365 A1 Servisná zmluva na produkt Microsoft Office 365 A1 365 services s.r.o., 115,00 € 27.11.2020 Zmluva
1/11/2020 Kupná zmluva "Obstaranie učebných pomôcok - výučbové panely" HD elektronika SK, s.r.o. 246 293,84 € 26.11.2020 Zmluva
Kúpna zmluva - prog.stanice sústr. a tech. kreslenie Kupná zmluva "Obstaranie učebných pomôcok - programovacie stanice sústruženie a technické kreslenie" FOKUS Bardejov, s.r.o. 60 252,00 € 23.11.2020 Zmluva
Kupná zmluva autoservisná technika 11-2020 Kupná zmluva HD elektronic s.r.o. 55 022,80 € 18.11.2020 Zmluva
85 120 0786 Zmluva o inzercii REGIONPRESS, s.r.o. 180,00 € 06.11.2020 Zmluva
85 121 0001 Zmluva o inzercii REGIONPRESS, s.r.o. 360,00 € 06.11.2020 Zmluva
Poistná zmluva č. 78901105 Havarijné poistenie vozidiel Union poisťovňa, a.s. 336,80 € 03.11.2020 Zmluva
VO 01/2020 Kupná zmluva MIKRON SLOVAKIA s.r.o. 81 600,00 € 26.10.2020 Zmluva
11-419610 Poitenie majetku a zodpovednosti za škodu Union poisťovňa, a.s. 1 152,00 € 30.09.2020 Zmluva
11-419611 Poitenie majetku a zodpovednosti za škodu Union poisťovňa, a.s. 530,84 € 30.09.2020 Zmluva
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu 14.09.2020 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu innogy Slovensko, s.r.o. 23,50 € 14.09.2020 Zmluva
2020-1-ES01-KA229-081896_3 Zmluva o poskytutí grantu v rámci programu ERASMUS+ Národná agentúra programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu,O.Z. 27 246,00 € 11.09.2020 Zmluva
362838509 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny LINDE Gas k.s. 15,00 € 07.09.2020 Zmluva
KZ MIVASOFT 8/2020 Kupná zmluva MIVASOFT spol. s r.o. 12 731,16 € 21.08.2020 Zmluva
KZ VINMONT 8/2020 Kupná zmluva VINMONT s.r.o. 20 159,21 € 21.08.2020 Zmluva
7/2020 Kupná zmluva MIVASOFT spol. s r.o. 32 136,00 € 30.07.2020 Zmluva
85 120 0423 Zmluva o inzercii REGIONPRESS, s.r.o. 188,16 € 26.06.2020 Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 15.10.2018 Zmluva o dielo - stavebná časť z projektu "Zvýšovanie počtu žiakov SŠ J.Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní" GMT projekt, spol. s r. o. 286 621,97 € 24.06.2020 Zmluva
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 15.10.2018 Zmluva o dielo - stavebná časť z projektu "Zvýšovanie počtu žiakov SŠ J.Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní" GMT projekt, spol. s r. o. 16 835,40 € 24.06.2020 Zmluva
362777604 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny LINDE Gas k.s. 15,00 € 08.06.2020 Zmluva
362777603 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny LINDE Gas k.s. 15,00 € 08.06.2020 Zmluva
Poistná zmluva č. 78901064 Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle Union poisťovňa, a.s. 165,00 € 10.03.2020 Zmluva
85 120 0149-1 Zmluva o inzercii REGIONPRESS, s.r.o. 288,72 € 21.02.2020 Zmluva
362520564 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny LINDE Gas k.s. 33,00 € 24.01.2020 Zmluva
362520567 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny LINDE Gas k.s. 33,00 € 24.01.2020 Zmluva
ZŠ/208/2020 Zmluva o poskytovani odbornej pomoci Prvá zváračská, a.s. 0,00 € 07.01.2020 Zmluva
Dodatok č. 3 k zmluve č. 01/2012 Dodatkom č. 3 k Zmluve č. 01/2012 o zabezpečení stravovania zo dňa 30. 12. 2011 HASPPO s.r.o. 2,83 € 03.01.2020 Zmluva
1 2 3 4 5 »