Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 103
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
ZŠ/208/2020 Zmluva o poskytovani odbornej pomoci Prvá zváračská, a.s. 0,00 € 07.01.2020 Zmluva
Dodatok č. 3 k zmluve č. 01/2012 Dodatkom č. 3 k Zmluve č. 01/2012 o zabezpečení stravovania zo dňa 30. 12. 2011 HASPPO s.r.o. 2,83 € 03.01.2020 Zmluva
72901699 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla Union poisťovňa, a.s. 25,00 € 20.12.2019 Zmluva
9870108522 Poistenie majetku právnických osôb Allianz - Slovenská poisťovňa,a.s. 634,38 € 16.12.2019 Zmluva
04/12/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov JK interiér s.r.o. 1 056,66 € 04.12.2019 Zmluva
851190793 Zmluva o inzercii REGIONPRESS, s.r.o. 577,44 € 26.11.2019 Zmluva
85 119 0253-2 Zmluva o inzercii REGIONPRESS, s.r.o. 37,80 € 21.10.2019 Zmluva
2019-1-SK01-KA202-060772 Zmluva o poskytnutí grantu na ERASMUS+ Technická univerzita v Košiciach 30 720,00 € 21.10.2019 Zmluva
213/2019/OS Dohoda o spolupráci,koordinácii a organizovaní súťaže SOČ OÚ Prešov - odbor školstva 0,00 € 14.10.2019 Zmluva
BOSCH 9-2019 Darovacia zmluva Robert Bosch, odbytová s r.o. 1 019,00 € 30.09.2019 Zmluva
108/2019/OS Dohoda o spolupráci,koordinácii a organizovaní súťaží okresného kola žiakov a žiačok SŠ vo florbale. OÚ Prešov - odbor školstva 0,00 € 09.09.2019 Zmluva
5100757149C/2019 Zmluva o združenej dodávke elektriny Vychodoslovenská energetika, a.s. 76,35 € 23.08.2019 Zmluva
1/2019 ELEKTRO J.M.P Zmluva o výmene faktúr elektronickou formou ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 0,00 € 07.08.2019 Zmluva
Linde 362412058 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny LINDE Gas k.s. 60,00 € 28.06.2019 Zmluva
Linde 362411901 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny LINDE Gas k.s. 60,00 € 28.06.2019 Zmluva
ZŠ/208/2016 - dodatok č. 2/2019 Dodatok č.2/2019 pre rok 2019 Prvá zváračská, a.s. 0,00 € 21.06.2019 Zmluva
CTV 19/1304 Rámcová zmluva o obstaraní podujatia č. CVT 19/1304 Asciácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET 193,50 € 12.04.2019 Zmluva
420/ITA/2018 - dodatok č.1 Bezodplatný prevod majetku štátu Centrum vedecko-technických informácii SR 29 938,64 € 10.04.2019 Zmluva
ŠEVT 4-2019 Darovacia zmluva ŠEVT, a.s. Bratislava 30,00 € 25.03.2019 Zmluva
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku č.1160/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku č.1160/2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 150 000,00 € 18.03.2019 Zmluva
851190135 Zmluva o inzercii REGIONPRESS, s.r.o. 180,00 € 18.02.2019 Zmluva
11-414566 Poistenie majetku právnických osôb Union poisťovňa, a.s. 330,28 € 14.02.2019 Zmluva
851190086 Zmluva o inzercii REGIONPRESS, s.r.o. 360,00 € 29.01.2019 Zmluva
003/2018 Zmluva o dielo na nákup a montáž vzduchotechniky s odsávacou, rekuperačnou a filtračnou jednotkou a odsávacie potrubie COM-KLIMA, s.r.o. 92 372,48 € 11.01.2019 Zmluva
03/02/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Alena Klimová 88,06 € 03.01.2019 Zmluva
Dodatok č.1/2019 Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci ev.č.zmluvy ZŠ/208/2016 Prvá zváračská, a.s. 0,00 € 31.12.2018 Zmluva
362289854 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny LINDE Gas k.s. 30,00 € 12.12.2018 Zmluva
362289855 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny LINDE Gas k.s. 30,00 € 12.12.2018 Zmluva
851180915 Zmluva o inzercii REGIONPRESS, s.r.o. 324,00 € 11.12.2018 Zmluva
02/01/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Royce Agency s.r.o. 88,06 € 11.12.2018 Zmluva
1 2 3 4 »