Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 112
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
11-414566 Poistenie majetku právnických osôb Union poisťovňa, a.s. 330,28 € 14.02.2019 Zmluva
851190086 Zmluva o inzercii REGIONPRESS, s.r.o. 360,00 € 29.01.2019 Zmluva
003/2018 Zmluva o dielo na nákup a montáž vzduchotechniky s odsávacou, rekuperačnou a filtračnou jednotkou a odsávacie potrubie COM-KLIMA, s.r.o. 92 372,48 € 11.01.2019 Zmluva
03/02/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Alena Klimová 88,06 € 03.01.2019 Zmluva
Dodatok č.1/2019 Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci ev.č.zmluvy ZŠ/208/2016 Prvá zváračská, a.s. 0,00 € 31.12.2018 Zmluva
362289854 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny LINDE Gas k.s. 30,00 € 12.12.2018 Zmluva
362289855 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny LINDE Gas k.s. 30,00 € 12.12.2018 Zmluva
851180915 Zmluva o inzercii REGIONPRESS, s.r.o. 324,00 € 11.12.2018 Zmluva
02/01/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Royce Agency s.r.o. 88,06 € 11.12.2018 Zmluva
01/01/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov DOAN Group Slovakia, s.r.o. 90,31 € 10.12.2018 Zmluva
1160/2018 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Úrad vlády SR 150 000,00 € 06.12.2018 Zmluva
Z201853267_Z Kupná zmluva - tónery do tlačiarní DD21 s.r.o. 1 430,00 € 05.12.2018 Zmluva
420/ITA/2018 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu Centrum vedecko-technických informácii SR 28 049,17 € 05.12.2018 Zmluva
01/2018 M A N D Á T N A Z M L U V A - stavebný dozor PROJEKT REAL, s.r.o., Ing. Jozef Kvokačka 5 760,00 € 03.12.2018 Zmluva
CEZ ÚV SR 534/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 Úrad vlády SR 4 500,00 € 26.11.2018 Zmluva
01/11/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov BERHET s.r.o. 88,06 € 21.11.2018 Zmluva
85 118 0796 Zmluva o inzercii REGIONPRESS, s.r.o. 27,25 € 25.10.2018 Zmluva
10/IROP/2018 Zmluva o dielo - stavebná časť z projektu "Zvýšovanie počtu žiakov SŠ J.Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní" GMT projekt, spol. s.r.o. 340 346,36 € 15.10.2018 Zmluva
Bardterm č.6/2018 Nájomná zmluva - nájom mestského bazéna Bardterm, s.r.o. 25,00 € 28.09.2018 Zmluva
201805615 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Dising, a.s. 0,00 € 28.06.2018 Zmluva
1/06/2018 Zmluv o dielo - Oprava učebne strojného obrábania dielne PV-SŠJH ROD-HAR s.r.o. 15 000,00 € 27.06.2018 Zmluva
2/6/2018 Zmluv o dielo - Oprava učebne autoelektrikár dielne PV-SŠJH ROD-HAR s.r.o. 10 080,00 € 27.06.2018 Zmluva
3/6/2018 Zmluva o dielo - Oprava fasády dielni PV - III. etapa - SŠJH ROD-HAR s.r.o. 29 880,00 € 27.06.2018 Zmluva
17/05/2018 Zmluva o dielo - ochrana osobných údajov CUBS plus, s.r.o. 350,00 € 14.05.2018 Zmluva
18/05/2018 Zmluva o poskytnutí služieb - ochrana osobných údajov CUBS plus, s.r.o. 29,00 € 14.05.2018 Zmluva
5-2018 SBAJ INMART Darovacia zmluva SBAJ INMART, a.s. 4 000,00 € 03.05.2018 Zmluva
IROP-Z-302021J926-223-14 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Miitestvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 939 526,06 € 19.04.2018 Zmluva
Linde 362149980 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny LINDE Gas k.s. 15,00 € 20.03.2018 Zmluva
Linde 362149982 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny LINDE Gas k.s. 15,00 € 20.03.2018 Zmluva
85 118 0132-1 Zmluva o inzercii REGIONPRESS, s.r.o. 164,88 € 19.02.2018 Zmluva
« 1 2 3 4 »