Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4487
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/15/0021 Zverejňovanie dokladov Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 10.02.2015 Faktúra
DF/13/0184 Zrážková voda Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 590,43 € 09.09.2013 Faktúra
DF/14/0038 Znalecký posudok Ing. Kosár Ján 330,00 € 20.02.2014 Faktúra
DF/15/0163 Znalecký posudok Ing. Miroslav Lissý 350,00 € 22.07.2015 Faktúra
16/2017 Zmuva o priojení do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 0,00 € 02.11.2017 Zmluva
19/2016 Zmuva o nájme nebytových priestorov č. 1/2016 Obec Zborov 0,00 € 20.10.2016 Zmluva
7/2019 Zmuva o inzercii regionPRESS, s.r.o. 46,20 € 06.06.2019 Zmluva
19/2017 Zmuva č. 10-000134490PO2017 Východoslovenká vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 € 04.12.2017 Zmluva
7/2015 Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy a o bezodplatnom prevode majetku štátu Národné športové centrum 0,00 € 11.05.2015 Zmluva
12/2014 Zmluva o zbere a odvoze odpadu ESPIK Group s.r.o. 0,00 € 07.04.2014 Zmluva
13/2014 Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom BTS-PO, s.r.o. 0,00 € 10.04.2014 Zmluva
25/2014 Zmluva o výpožičke Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0,00 € 12.02.2014 Zmluva
2/2015 Zmluva o výpožičke Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 02.02.2015 Zmluva
29/2014 Zmluva o úhrade stravoného zamestnancom Gymnázium Leonarda Stöckela 0,00 € 28.08.2014 Zmluva
15/2015 Zmluva o úhrade stravoného zamestnancom Gymnázium Leonarda Stockela 0,00 € 26.08.2015 Zmluva
10/2016 Zmluva o úhrade stravného zamestnancom Gymnázium Leonarda Stockela 0,00 € 06.09.2016 Zmluva
11/2017 Zmluva o úhrade stravného zamestnancom Gymnázium Leonarda Stockela 0,00 € 31.08.2017 Zmluva
25/2018 Zmluva o úhrade stravného zamestnancom Gymnázium Leonarda Stockela 0,00 € 05.10.2018 Zmluva
10/2019 Zmluva o úhrade stravného zamestnancom Gymnázium Leonarda Stockela 0,00 € 04.09.2019 Zmluva
23/2014 Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky Ústav informácií a prognóz školstva 0,00 € 25.11.2013 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »