Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4730
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov reg. č. 04/2016/SŠ KONFO s.r.o. 0,00 € 14.11.2016 Zmluva
10/2016/ Dodatok č. 2 k zmluve o odbere, preprave a zneškodňovaní NO č. 8/2010 EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 0,00 € 24.11.2016 Zmluva
15/2016 Zmluva o poskytovanie služieb pre identifikačné zariadenia pre autoškoly (IZVV, IZU) TSS Group a.s. 0,00 € 23.11.2016 Zmluva
10/2016/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 10/2016/SŠ KATANIK s.r.o. 0,00 € 14.11.2016 Zmluva
16/2016 Zmluva o inzercii regionPRESS, s.r.o. 110,88 € 29.11.2016 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb dátovej siete WI-NET BJ s.r.o. WI-NET BJ s.r.o. 0,00 € 01.01.2017 Zmluva
17/2016 Zmluva o poskytovaní služieb č. 201612007 WI-NET BJ s.r.o. 420,00 € 01.01.2017 Zmluva
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 26/2013/SŠ Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 26/2013/SŠ EKOAUTO s.r.o. Bardejov 0,00 € 30.12.2016 Zmluva
18/2016 Kolektívna zmluva Spojená škola 0,00 € 22.12.2016 Zmluva
01/2017 Zmluva o reklame Jozef Mačejovský 30,00 € 15.02.2017 Zmluva
02/2017 Zmluva o inzercii regionPRESS, s.r.o. 30,72 € 06.04.2017 Zmluva
14/2016 Zmluva o dielo BardComp s.r.o. 35 914,33 € 21.10.2016 Zmluva
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2/2014/SŠ Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2014/SŠ KATANIK s.r.o. 0,00 € 06.04.2017 Zmluva
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 7/2015/SŠ Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 7/2015/SŠ Logica Packaging, s.r.o. 0,00 € 24.04.2017 Zmluva
Dodatok č. 2 k zmluve č. 4/2013/SŠ Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2013/SŠ ČESMAD Slovakia, združenie cestných dopravcov SR 0,00 € 05.04.2017 Zmluva
3/2017 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201716589_Z - združená dodávka el. energie od 1.7.2017- 30.6.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. 24 608,54 € 13.04.2017 Zmluva
2/2017/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 2/2017/SŠ Logica Packaging EU s.r.o. 0,00 € 16.05.2017 Zmluva
1/2017/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 1/2017/SŠ Logica Packaging EU s.r.o. 0,00 € 16.05.2017 Zmluva
5/2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba mobilný internet Slovak Telecom a.s. 0,00 € 06.06.2017 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve 5/2017 Dodatok č. 1 k zmluve č. 5/2017 - mobilný internet Slovak Telecom a.s. 0,00 € 06.06.2017 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »