Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1158
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
149/2013 Objednávame si u Vás prečistenie a monitoring kanalizačnej siete v areáli školy a vytiahnutie a vyčistenie lapača tukov. MP KANAL Service 2 s.r.o. 0,00 € 12.12.2013 Objednávka
OB/14/0124 Objednávame si u Vás vypracovanie nových informačných systémov k Bezpečnostnému projektu a aktualizáciu súvisiacej dokumentácie: IS Odborná prax, IS Absolventská prax, IS Štipendiá, IS Projekty zo ŠF a IS Propagácia školy. CUBS plus, s.r.o. 0,00 € 10.11.2014 Objednávka
OB/15/0032 Objednávame si u Vás vypracovanie prevádzkového poriadku na obsluhu kotla a príslušenstva v budove Hlavnej kotolne. MART SYSTEM, s.r.o. 0,00 € 07.04.2015 Objednávka
OB/15/0043 Objednávame si u Vás výrobu reklamy. Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA 0,00 € 17.04.2015 Objednávka
OB/15/0111 Objednávame si u Vás odbornú skúšku nákladného výťahu v stravovacej časti Hlavnej budovy. Výťahy Východ s.r.o. 0,00 € 28.09.2015 Objednávka
OB/15/0109 Objednávame si u Vás opravu kopírky KonicaMinolta BizHup 210. Mária Šimkovičová 0,00 € 28.09.2015 Objednávka
OB/16/0089 Objednávame si u Vás materiál pre odborný výcvik žiakov odboru murár. Anavek spol. s r.o. 0,00 € 05.09.2016 Objednávka
OB/16/0091 Objednávame si u Vás 50 ks obrubníkov 100x5x20, 14 ks cement 325 25 kg 1 ks fólia nopová. Agro Ostrov, s.r.o. 0,00 € 05.09.2016 Objednávka
OB/16/0092 Objednávame si u Vás štrk, makadam - chodník pri budove bloku C Agro Ostrov, s.r.o. 0,00 € 05.09.2016 Objednávka
OB/16/0108 Objednávame si u Vás servisné prehliadky kotlov a odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení podľa harmonogramu. MART SYSTEM, s.r.o. 0,00 € 06.10.2016 Objednávka
OB/16/0110 Objednávame si u Vás materiál ..... /odborný výcvik Lukov/ Jozef STUDENÝ - Domáci majster 0,00 € 07.10.2016 Objednávka
OB/16/0119 Objednávame si u Vás výmenu vodomera na ciachovanie. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 € 27.10.2016 Objednávka
OB/16/0142 Objednávame si u Vás digitálnu kameru, objektív, digitálny fotoaparát a 2 ks notebookov k výučbe v odbore GDM a pre fotografický krúžok: Datacomp s.r.o. 0,00 € 24.11.2016 Objednávka
OB/16/2017 Objednávame si u Vás jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 0,00 € 05.01.2017 Objednávka
OB/17/0020 Objednávame si u Vás 500 ks jedálnych kupónov v hodnote 3,40 € vrátane poštovného a balného LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 0,00 € 17.03.2017 Objednávka
OB/17/0025 Objednávame si u Vás inzerciu - prenájom nebytových priestorov Mgr. Miron Kantuľak - PONET press 0,00 € 26.04.2017 Objednávka
OB/17/0024 Objednávame si u Vás vyhľadanie poruchy vody v podzemnom potrubí Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 € 24.04.2017 Objednávka
OB/17/0026 Objednávame si u Vás tlačivá - prevádzka autoškoly Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido 0,00 € 01.05.2017 Objednávka
OB/17/0030 Objednávame si u Vás vytýčenie rozvodov elektriny v areáli školy Východoslovenská distribučná, a.s. 0,00 € 16.05.2017 Objednávka
OB/17/0029 Objednávame si u Vás vytýčenie vysokotlakového potrubia v areáli našej školy Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 € 12.05.2017 Objednávka
OB/17/0031 Objednávame si u Vás pranie bielizne na rok 2017podľa potreby a objednávky. Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. 0,00 € 16.05.2017 Objednávka
OB/17/0049 Objednávame si u Vás betón C12/15 VK betón s.r.o. 0,00 € 10.07.2017 Objednávka
OB/17/0050 Jozef Valko - Eurolining 0,00 € 11.07.2017 Objednávka
OB/17/0051 Ing. Anton Ferenc - TOPO 0,00 € 11.07.2017 Objednávka
OB/17/0061 Objednávame si u Vás servis a revízie plynových a tlakových VTZ MART SYSTEM, s.r.o. 0,00 € 04.09.2017 Objednávka
OB/17/0078 Objednávame si u Vás prepravu zamestnancov školy na turistický pochod dňa 13.10.2017 Vladimír Benka-Rybár 0,00 € 06.10.2017 Objednávka
OB/17/0103 Objednávame si u Vás opravu bleskozvodov v objekte nové dielne OV, opravu rozvádzača elektriny v telocvični školy, opravu vonkajšieho osvetlenia a montáž elektrorozvodov v novej učebni PC v bloku B Jozef Kniš 0,00 € 09.11.2017 Objednávka
OB/17/0104 Objednávame si u Vás 12 ks počítačov HP ProDesk 400 G4 MT vrátane klávesníc a myší a predĺženej záruky o 1 rok, 25 ks licencii Adobe CC ALL APPS MP ML EDU NEW K-12 - predplatné na 1 rok, 12 ks monitorov Philips LCD 23,6", tlačiareň Canon PIXMA TS8050 vrát BardComp s.r.o. 0,00 € 10.11.2017 Objednávka
OB/17/0117 Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení v súlade s vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v objektoch školy REVIT-NITRA s.r.o. 0,00 € 28.11.2017 Objednávka
OB/17/0119 Objednávame si u Vás prepravu stravy zo ŠJ pri GLS do Spojenej školy každý pracovný deň mimo školských prázdnin od 8.1.2018 do 30.6.2018 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 0,00 € 04.12.2017 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »