Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 318
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
12/2019 Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže obvodné kolo žiačok SŠ vo volejbale Okresný úrad Prešov 0,00 € 09.09.2019 Zmluva
11/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2019 Obec Zborov 0,00 € 06.09.2019 Zmluva
9/2019 Zmluva o inzercii regionPRESS, s.r.o. 46,20 € 04.09.2019 Zmluva
10/2019 Zmluva o úhrade stravného zamestnancom Gymnázium Leonarda Stockela 0,00 € 04.09.2019 Zmluva
8/2019 Zmluva o spolupráci č. 1-364/2019 Slovenská poľnoospodárska univerzita 0,00 € 29.07.2019 Zmluva
7/2019 Zmuva o inzercii regionPRESS, s.r.o. 46,20 € 06.06.2019 Zmluva
Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme kapacity trafostanice č. 01/2017/T Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme kapacity trafostanice č. 01/2017/T TALESA s.r.o. 0,00 € 09.05.2019 Zmluva
6/2019 Zmluva o dielo Jozef Sabol - EKO GAS 18 455,00 € 06.05.2019 Zmluva
4/2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Slovenská obchodná a priemyselná komora 0,00 € 30.04.2019 Zmluva
5/2019 Nájomná zmluva č. 9/2019 BARDTERM, s.r.o. 150,00 € 30.04.2019 Zmluva
8/2019 Darovacia zmluva č. 1/2019 Soňa Miková 0,00 € 08.04.2019 Zmluva
3/2019 Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní Prešovský samosprávny kraj 0,00 € 05.04.2019 Zmluva
2/2019 Darovacia zmluva č. 009/19_IT Nadácia Volkswagen Slovakia 0,00 € 28.02.2019 Zmluva
1/2019 Zmluva o poskytovaní služieb Jozef Mikula 0,00 € 15.02.2019 Zmluva
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/2014/SŠ Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/2014/SŠ KONFO s.r.o. 0,00 € 15.02.2019 Zmluva
Dodatok č. 7 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 05/2012/SŠ Dodatok č. 7 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 05/2012/SŠ PROMAX Plus, s.r.o. 0,00 € 15.02.2019 Zmluva
Dohoda o ukončení nájmomnej zmluvy č. 8/2015/SŠ zo dňa 18.12.2015 Dohoda o ukončení nájmomnej zmluvy č. 8/2015/SŠ zo dňa 18.12.2015 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 0,00 € 11.02.2019 Zmluva
1/2019/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 1/2019/SŠ MediConsuting, s.r.o. 0,00 € 25.01.2019 Zmluva
2/2019/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 2/2019/SŠ MediConsuting s.r.o. 0,00 € 25.01.2019 Zmluva
3/2019/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 3/2019/SŠ eLED s.r.o. 0,00 € 16.01.2019 Zmluva
4/2019/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 4/2019/SŠ eLED s.r.o. 0,00 € 16.01.2019 Zmluva
5/2019/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 5/2019/SŠ eLED s.r.o. 0,00 € 16.01.2019 Zmluva
6/2019/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 6/2019/SŠ eLED s.r.o. 0,00 € 16.01.2019 Zmluva
7/2019/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 7/2019/SŠ eLED s.r.o. 0,00 € 16.01.2019 Zmluva
33/2018 Kolektívna zmluva Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri SŠ 0,00 € 20.12.2018 Zmluva
32/2018 Darovacia zmluva Whirpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o. 0,00 € 10.12.2018 Zmluva
31/2018 Zmluva o obstaraní pobytu CERES SLOVAKIA, spol. s r. o. 2 398,00 € 06.12.2018 Zmluva
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2017/SŠ Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2017/SŠ Logica Packaging EU s.r.o. 0,00 € 15.11.2018 Zmluva
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2/2017/SŠ Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2/2017/SŠ Logica Packaging EU s.r.o. 0,00 € 15.11.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »