Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 321
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
01/2012/V Dohoda o ukončení Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd reg. č. 01/2012/V zo dňa 31.12.2011 DREVINEX BARDEJOV s.r.o. 0,00 € 27.02.2014 Zmluva
01/2013/T Zmluva o prenájme kapacity trafostanice Spojená škola 420,00 € 22.11.2013 Zmluva
01/2014/V Zmluva o odbere pitnej vody Ľubomír Roman 0,00 € 28.02.2014 Zmluva
01/2015/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 1/2015/SŠ Chateau wine eu s.r.o. 0,00 € 29.01.2015 Zmluva
01/2015/V Zmluva o odbere pitnej vody MUDr. Lukáš Majling 0,00 € 18.03.2015 Zmluva
01/2017 Zmluva o reklame Jozef Mačejovský 30,00 € 15.02.2017 Zmluva
01/2017/T Zmluva o prenájme kapacity trafostanice TALESA s.r.o. 0,00 € 28.09.2017 Zmluva
01/2018 Zmluva o inzercii 85 118 0028-1 regionPRESS, s.r.o. 40,32 € 09.01.2018 Zmluva
01/2018/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 1/2018/SŠ Bc. Dominik Buchala 0,00 € 06.02.2018 Zmluva
01/2020 Zmluva o obstaraní pobytu CERES SLOVAKIA, spol. s r. o. 3 300,00 € 28.01.2020 Zmluva
02/2013/T Zmluva o prenájme kapacity trafostanice Spojená škola 420,00 € 22.11.2013 Zmluva
02/2013/V Zmluva o odbere pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Spojená škola 0,00 € 31.12.2013 Zmluva
02/2014/V Zmluva o odbere pitnej vody Mgr. Vladimír Jacenko 0,00 € 09.04.2014 Zmluva
02/2017 Zmluva o inzercii regionPRESS, s.r.o. 30,72 € 06.04.2017 Zmluva
02/2020 Havarjné poistenie motorových vozidiel - Poistná zmluva č. 78901036 Union poisťovňa, a.s. 465,84 € 29.01.2020 Zmluva
03/2013/V Zmluva o odbere pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Spojená škola 0,00 € 31.12.2013 Zmluva
03/2018 Zmluva o inzercii 85 118 0067 regionPRESS, s.r.o. 38,40 € 18.01.2018 Zmluva
07/2017 Zmluva o dielo PAMI-mont s.r.o. 71 340,00 € 26.06.2017 Zmluva
08/2017 Zmluva o dielo Jozef Kniš 0,00 € 04.08.2017 Zmluva
09/2017 Zmluva o dielo ROD-HAR, s.r.o. 12 424,00 € 07.08.2017 Zmluva
1/2014 Nájomná zmluva Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 0,00 € 02.01.2014 Zmluva
1/2014/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov a hnuteľného majetku reg. č. 1/2014/SŠ KONFO s.r.o. 0,00 € 12.05.2014 Zmluva
1/2015 Nájomná zmluva Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 0,00 € 01.01.2015 Zmluva
1/2016 Nájomná zmluva BARDTERM, s.r.o. 0,00 € 11.01.2016 Zmluva
1/2016/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 1/2016/SŠ Ondrej Šoltés 0,00 € 30.03.2016 Zmluva
1/2017/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 1/2017/SŠ Logica Packaging EU s.r.o. 0,00 € 16.05.2017 Zmluva
1/2019 Zmluva o poskytovaní služieb Jozef Mikula 0,00 € 15.02.2019 Zmluva
1/2019/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 1/2019/SŠ MediConsuting, s.r.o. 0,00 € 25.01.2019 Zmluva
10/2014 Zmluva o elektronickej komunikácii Slovak Telekom, a.s. 0,00 € 24.03.2014 Zmluva
10/2015 Zmluva o dielo ROD-HAR, s.r.o. 35 876,70 € 10.07.2015 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »