Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 332
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
28/2018E Zmluva o poskytnutí služieb Agentura EDUCO 0,00 € 26.09.2018 Zmluva
4/2014 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ 129 810,00 € 23.01.2014 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 4/2014 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ 0,00 € 19.02.2014 Zmluva
Dohoda o zrušení zmluvy č. 4/2014 Dohoda o zrušení zmluvy o poskytnutí NFP č. 141/2014/1.1/OPV zo dňa 23.01.2014 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ 0,00 € 12.01.2015 Zmluva
26/2014 Zmluva o dielo AGMAR s.r.o. 35 100,50 € 30.06.2014 Zmluva
8/2015 Zmluva o dielo AGMAR s.r.o. 35 930,70 € 25.06.2015 Zmluva
23/2015 Zmluva o dielo AGMAR s.r.o. 35 403,00 € 19.10.2015 Zmluva
20/2018 Zmluva o dielo č.20/2018 AGMAR s.r.o. 57 766,00 € 18.07.2018 Zmluva
6/2015 Darovacia zmluva ALFA PRO CONCEPT s.r.o. 40,00 € 11.05.2015 Zmluva
5/2014 Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 2 000,00 € 24.02.2014 Zmluva
19/2018 Zmluva o spracovávaní osobných údajov č. SK-2018-Z198 AutoCont SK a.s. 0,00 € 12.07.2018 Zmluva
23/2013 Servisná zmluva o poskytovaní služieb a systémovej podpore IS MAGMA HCM AutoCont, a.s. 773,14 € 25.10.2013 Zmluva
2/2015/V Zmluva o odbere pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 02/2015/V BAMOS, spol. s r.o. 0,00 € 31.07.2015 Zmluva
Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme kapacity trafostanice Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme kapacity trafostanice č. 01/2013/T BAMOS, spol. s r.o. 0,00 € 28.09.2017 Zmluva
14/2016 Zmluva o dielo BardComp s.r.o. 35 914,33 € 21.10.2016 Zmluva
1/2014 Nájomná zmluva Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 0,00 € 02.01.2014 Zmluva
1/2015 Nájomná zmluva Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 0,00 € 01.01.2015 Zmluva
1/2016 Nájomná zmluva BARDTERM, s.r.o. 0,00 € 11.01.2016 Zmluva
5/2019 Nájomná zmluva č. 9/2019 BARDTERM, s.r.o. 150,00 € 30.04.2019 Zmluva
01/2018/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 1/2018/SŠ Bc. Dominik Buchala 0,00 € 06.02.2018 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2018/SŠ Bc. Dominik Buchala 0,00 € 30.04.2018 Zmluva
4/2014/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 4/2014/SŠ Biliardový klub K-TOM Bardejov 0,00 € 23.06.2014 Zmluva
28/2013 Dohoda o spolupráci na projekte SMAPUDE_LIFE BIOMASA, združenie právnických osôb 0,00 € 28.11.2013 Zmluva
13/2014 Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom BTS-PO, s.r.o. 0,00 € 10.04.2014 Zmluva
35/2014 Mandátna zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby BTS-PO, s.r.o. 0,00 € 30.12.2014 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 25/2010 Dodatok č. 1 k zmluve o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl Centrum vedecko-technických informácií SR 0,00 € 19.06.2014 Zmluva
9/2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2305/2015 Centrum vedecko-technických informácií SR 1 834,40 € 06.07.2015 Zmluva
14/2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2304/2015 Centrum vedecko-technických informácií SR 1 834,40 € 07.09.2015 Zmluva
6/2016 Darovacia zmluva Centrum vedecko-technických informácií SR 0,00 € 10.05.2016 Zmluva
17/2017 Zmluva o obstaraní pobytu CERES SLOVAKIA, spol. s r. o. 0,00 € 02.11.2017 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »