Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 321
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
14/2014 Zmluva o spolupráci Združenie CKM SYTS 0,00 € 24.02.2014 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 14/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 14/2014 Združenie CKM SYTS 0,00 € 24.02.2014 Zmluva
27/2013 Kolektívna zmluva Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri SŠ 0,00 € 19.12.2013 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 27/2013 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri SŠ 0,00 € 29.12.2014 Zmluva
27/2015 Kolektívna zmluva Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri SŠ 0,00 € 22.12.2015 Zmluva
33/2018 Kolektívna zmluva Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri SŠ 0,00 € 20.12.2018 Zmluva
Zmluva o poskytovaní služieb č. 4/2016 Zmluva o poskytovaní služieb č. 4/2016 WI-NET BJ s.r.o. 1 680,00 € 01.03.2016 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb dátovej siete WI-NET BJ s.r.o. WI-NET BJ s.r.o. 0,00 € 01.01.2017 Zmluva
17/2016 Zmluva o poskytovaní služieb č. 201612007 WI-NET BJ s.r.o. 420,00 € 01.01.2017 Zmluva
32/2018 Darovacia zmluva Whirpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o. 0,00 € 10.12.2018 Zmluva
13/2018 Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov Vzdelávacia spoločnosť V.S., s.r.o. 0,00 € 15.05.2018 Zmluva
Dodatok č. 5 k zmluve č. 01/2010/SŠ Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/2010/SŠ Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. 0,00 € 29.01.2014 Zmluva
3/2014/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 3/2014/SŠ Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. 0,00 € 27.06.2014 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov reg. č. 3/2014/SŠ Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. 0,00 € 14.04.2015 Zmluva
3/2015/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 3/2015/SŠ Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. 0,00 € 27.07.2015 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3/2015/SŠ Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. 0,00 € 03.05.2016 Zmluva
Dodatok č. 3 k zmluve č. 29/2010 Dodatok č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 29/2010 Východoslovenská energetika a.s. 16 000,00 € 13.06.2016 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 5100818670B Ddatok č. 1 k Zmluve o združenej dodáve elektriny č.5100818670B Východoslovenská energetika a.s. 0,00 € 30.06.2017 Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny Objednávka programu BIZNIS Východoslovenská energetika a.s. 0,00 € 03.04.2018 Zmluva
16/2017 Zmuva o priojení do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 0,00 € 02.11.2017 Zmluva
19/2017 Zmuva č. 10-000134490PO2017 Východoslovenká vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 € 04.12.2017 Zmluva
Dohoda o zrušení zmluvy o palivových kartách Dohoda o zrušení zmluvy o palivových kartách Vlastimil Hoľpit - AUTOGAS 0,00 € 25.10.2017 Zmluva
26/2013 Zmluva o poskytovaní služieb Viktor Semanko 0,00 € 31.12.2013 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 26/2013 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 26/2013 Viktor Semanko 0,00 € 30.12.2015 Zmluva
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 26/2013 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 26/2013 Viktor Semanko 0,00 € 29.12.2017 Zmluva
23/2014 Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky Ústav informácií a prognóz školstva 0,00 € 25.11.2013 Zmluva
25/2013 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov 0,00 € 11.12.2013 Zmluva
17/2013 Zmluva o spolupráci Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 0,00 € 22.08.2013 Zmluva
3/2020 Zmluva o pedagogickej praxi Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 0,00 € 07.02.2020 Zmluva
26/2018 Návrh poistnej zmluvy pre povinné zmluvné poistenie Union poisťovňa, a.s. 0,00 € 16.10.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »