Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 332
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
16/2017 Zmuva o priojení do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 0,00 € 02.11.2017 Zmluva
19/2016 Zmuva o nájme nebytových priestorov č. 1/2016 Obec Zborov 0,00 € 20.10.2016 Zmluva
7/2019 Zmuva o inzercii regionPRESS, s.r.o. 46,20 € 06.06.2019 Zmluva
19/2017 Zmuva č. 10-000134490PO2017 Východoslovenká vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 € 04.12.2017 Zmluva
7/2015 Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy a o bezodplatnom prevode majetku štátu Národné športové centrum 0,00 € 11.05.2015 Zmluva
12/2014 Zmluva o zbere a odvoze odpadu ESPIK Group s.r.o. 0,00 € 07.04.2014 Zmluva
13/2014 Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom BTS-PO, s.r.o. 0,00 € 10.04.2014 Zmluva
25/2014 Zmluva o výpožičke Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0,00 € 12.02.2014 Zmluva
2/2015 Zmluva o výpožičke Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 02.02.2015 Zmluva
29/2014 Zmluva o úhrade stravoného zamestnancom Gymnázium Leonarda Stöckela 0,00 € 28.08.2014 Zmluva
15/2015 Zmluva o úhrade stravoného zamestnancom Gymnázium Leonarda Stockela 0,00 € 26.08.2015 Zmluva
10/2016 Zmluva o úhrade stravného zamestnancom Gymnázium Leonarda Stockela 0,00 € 06.09.2016 Zmluva
11/2017 Zmluva o úhrade stravného zamestnancom Gymnázium Leonarda Stockela 0,00 € 31.08.2017 Zmluva
25/2018 Zmluva o úhrade stravného zamestnancom Gymnázium Leonarda Stockela 0,00 € 05.10.2018 Zmluva
10/2019 Zmluva o úhrade stravného zamestnancom Gymnázium Leonarda Stockela 0,00 € 04.09.2019 Zmluva
23/2014 Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky Ústav informácií a prognóz školstva 0,00 € 25.11.2013 Zmluva
11/2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov TransData, s.r.o. 0,00 € 24.04.2018 Zmluva
4/2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Slovenská obchodná a priemyselná komora 0,00 € 30.04.2019 Zmluva
19/2018 Zmluva o spracovávaní osobných údajov č. SK-2018-Z198 AutoCont SK a.s. 0,00 € 12.07.2018 Zmluva
20/2013 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Rozvoj stredného odborného vzdelávania" Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 25.09.2013 Zmluva
DUAL-03402/2017 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Rozvoj stredného odborného vzdelávania" Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 03.10.2017 Zmluva
8/2019 Zmluva o spolupráci č. 1-364/2019 Slovenská poľnoospodárska univerzita 0,00 € 29.07.2019 Zmluva
17/2013 Zmluva o spolupráci Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 0,00 € 22.08.2013 Zmluva
9/2014 Zmluva o spolupráci EMtest-SK s.r.o. 0,00 € 24.02.2014 Zmluva
14/2014 Zmluva o spolupráci Združenie CKM SYTS 0,00 € 24.02.2014 Zmluva
5/2015 Zmluva o spolupráci TransData, s.r.o. 0,00 € 30.03.2015 Zmluva
36/2014 Zmluva o spolupráci CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 0,00 € 24.02.2014 Zmluva
12/2018 Zmluva o spolupráci CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 0,00 € 27.04.2018 Zmluva
30/2018 Zmluva o spolupráci Katolícka univerzita v Ružomberku 0,00 € 15.11.2018 Zmluva
12/2016 Zmluva o reklame Jozef Mačejovský 400,00 € 05.10.2016 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »