Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 332
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
Zmluva o poskytovaní služieb č. 4/2016 Zmluva o poskytovaní služieb č. 4/2016 WI-NET BJ s.r.o. 1 680,00 € 01.03.2016 Zmluva
DUAL-03402/2017 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Rozvoj stredného odborného vzdelávania" Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 03.10.2017 Zmluva
Dohoda o zrušení zmluvy o palivových kartách Dohoda o zrušení zmluvy o palivových kartách Vlastimil Hoľpit - AUTOGAS 0,00 € 25.10.2017 Zmluva
Dohoda o zrušení zmluvy č. 4/2014 Dohoda o zrušení zmluvy o poskytnutí NFP č. 141/2014/1.1/OPV zo dňa 23.01.2014 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ 0,00 € 12.01.2015 Zmluva
Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme kapacity trafostanice Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme kapacity trafostanice č. 01/2013/T BAMOS, spol. s r.o. 0,00 € 28.09.2017 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy o prenájme autocvičiska Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme autocvičiska č. 13/2016 zo dňa 18.10.2016 Poľnohospodárske družstvo Magura 0,00 € 29.12.2017 Zmluva
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 7/2015/SŠ Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 7/2015/SŠ Logica Packaging, s.r.o. 0,00 € 24.04.2017 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 7/2012/SŠ Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 7/2012/SŠ NEFRIS s.r.o. 0,00 € 15.11.2018 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 6/2015/SŠ Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 6/2015/SŠ NEFRIS s.r.o. 0,00 € 15.11.2018 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 5/2016/SŠ Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 5/2016/SŠ NEFRIS s.r.o. 0,00 € 15.11.2018 Zmluva
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3/2013/SŠ Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3/2013/SŠ Logica Packaging, s.r.o. 0,00 € 24.04.2017 Zmluva
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 26/2013/SŠ Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 26/2013/SŠ EKOAUTO s.r.o. Bardejov 0,00 € 30.12.2016 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/SŠ Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/SŠ Ondrej Šoltés 0,00 € 07.09.2018 Zmluva
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2/2017/SŠ Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2/2017/SŠ Logica Packaging EU s.r.o. 0,00 € 15.11.2018 Zmluva
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2017/SŠ Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2017/SŠ Logica Packaging EU s.r.o. 0,00 € 15.11.2018 Zmluva
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 6/2016/SŠ zo dňa 14.6.2016 TONIX JOBS - CZ s.r.o. 0,00 € 29.09.2017 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 10/2016/SŠ zo dňa 14.11.2016 KATANIK s.r.o. 0,00 € 31.01.2018 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2018/SŠ Bc. Dominik Buchala 0,00 € 30.04.2018 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o poskytovaní stravovania č. 5/2010 Hotelová akadémia J. Andraščíka 0,00 € 12.03.2014 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o poskytovaní stravovania č. 6/2010 Hotelová akadémia J. Andraščíka 0,00 € 12.03.2014 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení Zmluvy o odbere pitnej vody reg. č. 02/2014/V zo dňa 9.4.2014 Mgr. Vladimír Jacenko 0,00 € 28.11.2014 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov reg. č. 3/2014/SŠ Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. 0,00 € 14.04.2015 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov reg. č. 2/2013/SŠ GETAN s.r.o. 0,00 € 29.04.2015 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov reg. č. 02/2010/SŠ Juraj Rákossy 0,00 € 29.06.2015 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov reg. č. 2/2015/SŠ Ondrej Šoltés 0,00 € 13.10.2015 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení zmluvy č. 4/2015/SŠ Ondrej Šoltés 0,00 € 06.04.2016 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov reg. č. 6/2013/SŠ SuSane s.r.o. 0,00 € 11.04.2016 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3/2015/SŠ Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. 0,00 € 03.05.2016 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení zmluvy č. 9/2012/SŠ Martin Halkoci 0,00 € 23.05.2016 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov reg. č. 1/2016/SŠ Ondrej Šoltés 0,00 € 23.05.2016 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »