Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 332
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
17/2013 Zmluva o spolupráci Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 0,00 € 22.08.2013 Zmluva
19/2013 Darovacia zmluva Jozef Kniš 0,00 € 25.09.2013 Zmluva
20/2013 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Rozvoj stredného odborného vzdelávania" Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 25.09.2013 Zmluva
6/2013/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov Spojená škola 0,00 € 30.09.2013 Zmluva
22/2013 Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže obvodné kolo žiačok SŠ vo volejbale Okresný úrad Prešov 0,00 € 10.10.2013 Zmluva
25/2013 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov 0,00 € 11.12.2013 Zmluva
26/2013 Zmluva o poskytovaní služieb Viktor Semanko 0,00 € 31.12.2013 Zmluva
02/2013/V Zmluva o odbere pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Spojená škola 0,00 € 31.12.2013 Zmluva
03/2013/V Zmluva o odbere pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Spojená škola 0,00 € 31.12.2013 Zmluva
1/2014 Nájomná zmluva Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 0,00 € 02.01.2014 Zmluva
Dodatok č. 3 k zmluve č. 39/2010 Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 0,00 € 27.01.2014 Zmluva
27/2013 Kolektívna zmluva Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri SŠ 0,00 € 19.12.2013 Zmluva
Dodatok č. 3 k zmluve č. 5/2012/SŠ Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2012/SŠ PROMAX Plus, s.r.o. 0,00 € 21.01.2014 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 3/2013/SŠ Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3/2013/SŠ Logica Packaging, s.r.o. 0,00 € 23.01.2014 Zmluva
Dodatok č. 2 k zmluve č. 9/2012/SŠ Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 9/2012/SŠ Martin Halkoci 0,00 € 27.01.2014 Zmluva
Dodatok č. 5 k zmluve č. 03/2010/SŠ Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 03/2010/SŠ ML-AUTO, s.r.o. 0,00 € 21.01.2014 Zmluva
Dodatok č. 5 k zmluve č. 02/2010/SŠ Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 02/2010/SŠ Juraj Rákossy 0,00 € 21.01.2014 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 6/2013/SŠ Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/2013/SŠ SuSane s.r.o. 0,00 € 21.01.2014 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/2013/SŠ Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2013/SŠ GETAN s.r.o. 0,00 € 22.01.2014 Zmluva
Dodatok č. 5 k zmluve č. 01/2010/SŠ Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/2010/SŠ Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. 0,00 € 29.01.2014 Zmluva
Dodatok č. 4 k zmluve č. 7/2012/SŠ Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2012/SŠ NEFRIS s.r.o. 0,00 € 21.01.2014 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 4/2014 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ 0,00 € 19.02.2014 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 4/2013/SŠ Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2013/SŠ ČESMAD Slovakia, združenie cestných dopravcov SR 0,00 € 10.02.2014 Zmluva
01/2014/V Zmluva o odbere pitnej vody Ľubomír Roman 0,00 € 28.02.2014 Zmluva
01/2012/V Dohoda o ukončení Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd reg. č. 01/2012/V zo dňa 31.12.2011 DREVINEX BARDEJOV s.r.o. 0,00 € 27.02.2014 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o poskytovaní stravovania č. 5/2010 Hotelová akadémia J. Andraščíka 0,00 € 12.03.2014 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o poskytovaní stravovania č. 6/2010 Hotelová akadémia J. Andraščíka 0,00 € 12.03.2014 Zmluva
9/2014 Zmluva o spolupráci EMtest-SK s.r.o. 0,00 € 24.02.2014 Zmluva
28/2013 Dohoda o spolupráci na projekte SMAPUDE_LIFE BIOMASA, združenie právnických osôb 0,00 € 28.11.2013 Zmluva
10/2014 Zmluva o elektronickej komunikácii Slovak Telekom, a.s. 0,00 € 24.03.2014 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »