Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 318
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
24/2013 Zmluva o dielo MART SYSTEM s.r.o. 193 515,20 € 05.11.2013 Zmluva
4/2014 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ 129 810,00 € 23.01.2014 Zmluva
16/2018 Zmluva o dielo č.16/2018 ROD HAR s.r.o. 77 448,61 € 14.06.2018 Zmluva
Dodatok č. 1/2017 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201766667_Z Dodatok č. 1/2017 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201766667_Z Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 73 500,00 € 18.12.2017 Zmluva
07/2017 Zmluva o dielo PAMI-mont s.r.o. 71 340,00 € 26.06.2017 Zmluva
21/2017 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201766667_Z Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 67 440,71 € 18.12.2017 Zmluva
20/2018 Zmluva o dielo č.20/2018 AGMAR s.r.o. 57 766,00 € 18.07.2018 Zmluva
4/2017 Zmluva o dielo Jozef Sabol - EKO GAS 55 199,74 € 19.05.2017 Zmluva
17/2018 Zmluva o dielo č. 17/2018 MART SYSTEM s.r.o. 46 588,80 € 10.07.2018 Zmluva
8/2015 Zmluva o dielo AGMAR s.r.o. 35 930,70 € 25.06.2015 Zmluva
14/2016 Zmluva o dielo BardComp s.r.o. 35 914,33 € 21.10.2016 Zmluva
10/2015 Zmluva o dielo ROD-HAR, s.r.o. 35 876,70 € 10.07.2015 Zmluva
25/2015 Zmluva o dielo Jozef Harčar 35 754,00 € 30.11.2015 Zmluva
23/2015 Zmluva o dielo AGMAR s.r.o. 35 403,00 € 19.10.2015 Zmluva
27/2014 Zmluva o dielo ROD HAR s.r.o. 35 300,00 € 14.07.2014 Zmluva
26/2014 Zmluva o dielo AGMAR s.r.o. 35 100,50 € 30.06.2014 Zmluva
31/2014 Zmluva o dielo Jozef Harčar 34 790,00 € 20.10.2014 Zmluva
8/2016 Zmluva o dielo ROD HAR s.r.o. 32 598,00 € 20.06.2016 Zmluva
18/2018 Zmluva o poskytnutí grantu č. 2018-1-SK01-KA102-046206 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 30 172,00 € 09.07.2018 Zmluva
9/2016 Zmluva o dielo Jozef Harčar 25 885,92 € 21.07.2016 Zmluva
3/2017 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201716589_Z - združená dodávka el. energie od 1.7.2017- 30.6.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. 24 608,54 € 13.04.2017 Zmluva
12/2015 Zmluva o dielo TerMo, s.r.o. 22 191,55 € 03.08.2015 Zmluva
33/2014 Zmluva o dielo Jozef Kniš 20 989,25 € 26.11.2014 Zmluva
13/2015 Zmluva o dielo EKOMIDO, s.r.o. 20 690,08 € 07.08.2015 Zmluva
6/2019 Zmluva o dielo Jozef Sabol - EKO GAS 18 455,00 € 06.05.2019 Zmluva
Dodatok č. 3 k zmluve č. 29/2010 Dodatok č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 29/2010 Východoslovenská energetika a.s. 16 000,00 € 13.06.2016 Zmluva
18/2017 Zmluva o dielo č. 18/2017 Jozef Sabol - EKO GAS 12 696,00 € 27.11.2017 Zmluva
09/2017 Zmluva o dielo ROD-HAR, s.r.o. 12 424,00 € 07.08.2017 Zmluva
11/2015 Zmluva o dielo Jozef Harčar 9 600,90 € 27.07.2015 Zmluva
18/2013 Zmluva o dielo Ing. Milada Žipajová 4 950,00 € 18.09.2013 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »