Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 318
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 5/2016/SŠ Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 5/2016/SŠ NEFRIS s.r.o. 0,00 € 15.11.2018 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 7/2012/SŠ Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 7/2012/SŠ NEFRIS s.r.o. 0,00 € 15.11.2018 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 6/2015/SŠ Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 6/2015/SŠ NEFRIS s.r.o. 0,00 € 15.11.2018 Zmluva
30/2018 Zmluva o spolupráci Katolícka univerzita v Ružomberku 0,00 € 15.11.2018 Zmluva
29/2018 Zmluva o poskytovaní služieb pre IZ pre autoškoly č. AS-03/11/2018/01 TSS Group a.s. 0,00 € 13.11.2018 Zmluva
27/2018 Poistná zmluva č. 265902022 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 0,00 € 19.10.2018 Zmluva
26/2018 Návrh poistnej zmluvy pre povinné zmluvné poistenie Union poisťovňa, a.s. 0,00 € 16.10.2018 Zmluva
25/2018 Zmluva o úhrade stravného zamestnancom Gymnázium Leonarda Stockela 0,00 € 05.10.2018 Zmluva
Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o poskytovaní stravovania č. 1/2018 Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o poskytovaní stravovania č. 1/2018 Hotelová akadémia Jána Andraščíka 0,00 € 27.09.2018 Zmluva
Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o poskytovaní stravovania č. 2/2018 Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o poskytovaní stravovania č. 2/2018 Hotelová akadémia Jána Andraščíka 0,00 € 27.09.2018 Zmluva
28/2018E Zmluva o poskytnutí služieb Agentura EDUCO 0,00 € 26.09.2018 Zmluva
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2012/SŠ Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2012/SŠ PROMAX Plus, s.r.o. 0,00 € 17.09.2018 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/SŠ Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/SŠ Ondrej Šoltés 0,00 € 07.09.2018 Zmluva
24/2018 Dohoda č. 81/2018 o spolupráci, koordinácii a oranizovaní súťaží okresného kola žiačok SŠ vo volebale Okresný úrad Prešov 0,00 € 05.09.2018 Zmluva
22/2018 Zmluva o poskytovaní stravovania - zamestnanci Hotelová akadémia Jána Andrašíka 0,00 € 03.09.2018 Zmluva
23/2018 Zmluva o poskytovaní stravovania - žiac Hotelová akadémia Jána Andraščíka 0,00 € 03.09.2018 Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2017 Obec Zborov 0,00 € 31.08.2018 Zmluva
21/2018 Zmluva o inzercii 85 118 0638 regionPRESS, s.r.o. 40,32 € 30.08.2018 Zmluva
20/2018 Zmluva o dielo č.20/2018 AGMAR s.r.o. 57 766,00 € 18.07.2018 Zmluva
19/2018 Zmluva o spracovávaní osobných údajov č. SK-2018-Z198 AutoCont SK a.s. 0,00 € 12.07.2018 Zmluva
17/2018 Zmluva o dielo č. 17/2018 MART SYSTEM s.r.o. 46 588,80 € 10.07.2018 Zmluva
18/2018 Zmluva o poskytnutí grantu č. 2018-1-SK01-KA102-046206 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 30 172,00 € 09.07.2018 Zmluva
2/2018/SŠ Zmluva o prenájme nebytových priestorov Ondrej Šoltés 0,00 € 26.06.2018 Zmluva
16/2018 Zmluva o dielo č.16/2018 ROD HAR s.r.o. 77 448,61 € 14.06.2018 Zmluva
Dodatok k zmluve o spolupráci č. 14/2014 Dodatok k zmluve o spolupráci č. 14/2014 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 0,00 € 05.06.2018 Zmluva
15/2018 Zmluva o poskytnutí služieb CUBS plus, s.r.o. 0,00 € 01.06.2018 Zmluva
14/2018 Zmluva o inzercii 85 118 0342 regionPRESS, s.r.o. 38,40 € 17.05.2018 Zmluva
13/2018 Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov Vzdelávacia spoločnosť V.S., s.r.o. 0,00 € 15.05.2018 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2018/SŠ Bc. Dominik Buchala 0,00 € 30.04.2018 Zmluva
12/2018 Zmluva o spolupráci CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 0,00 € 27.04.2018 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »