Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 331
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
Dohoda o ukončení nájmomnej zmluvy č. 8/2015/SŠ zo dňa 18.12.2015 Dohoda o ukončení nájmomnej zmluvy č. 8/2015/SŠ zo dňa 18.12.2015 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 0,00 € 11.02.2019 Zmluva
1/2019/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 1/2019/SŠ MediConsuting, s.r.o. 0,00 € 25.01.2019 Zmluva
2/2019/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 2/2019/SŠ MediConsuting s.r.o. 0,00 € 25.01.2019 Zmluva
3/2019/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 3/2019/SŠ eLED s.r.o. 0,00 € 16.01.2019 Zmluva
4/2019/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 4/2019/SŠ eLED s.r.o. 0,00 € 16.01.2019 Zmluva
5/2019/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 5/2019/SŠ eLED s.r.o. 0,00 € 16.01.2019 Zmluva
6/2019/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 6/2019/SŠ eLED s.r.o. 0,00 € 16.01.2019 Zmluva
7/2019/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 7/2019/SŠ eLED s.r.o. 0,00 € 16.01.2019 Zmluva
33/2018 Kolektívna zmluva Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri SŠ 0,00 € 20.12.2018 Zmluva
32/2018 Darovacia zmluva Whirpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o. 0,00 € 10.12.2018 Zmluva
31/2018 Zmluva o obstaraní pobytu CERES SLOVAKIA, spol. s r. o. 2 398,00 € 06.12.2018 Zmluva
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2017/SŠ Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2017/SŠ Logica Packaging EU s.r.o. 0,00 € 15.11.2018 Zmluva
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2/2017/SŠ Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2/2017/SŠ Logica Packaging EU s.r.o. 0,00 € 15.11.2018 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 5/2016/SŠ Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 5/2016/SŠ NEFRIS s.r.o. 0,00 € 15.11.2018 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 7/2012/SŠ Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 7/2012/SŠ NEFRIS s.r.o. 0,00 € 15.11.2018 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 6/2015/SŠ Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 6/2015/SŠ NEFRIS s.r.o. 0,00 € 15.11.2018 Zmluva
30/2018 Zmluva o spolupráci Katolícka univerzita v Ružomberku 0,00 € 15.11.2018 Zmluva
29/2018 Zmluva o poskytovaní služieb pre IZ pre autoškoly č. AS-03/11/2018/01 TSS Group a.s. 0,00 € 13.11.2018 Zmluva
27/2018 Poistná zmluva č. 265902022 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 0,00 € 19.10.2018 Zmluva
26/2018 Návrh poistnej zmluvy pre povinné zmluvné poistenie Union poisťovňa, a.s. 0,00 € 16.10.2018 Zmluva
25/2018 Zmluva o úhrade stravného zamestnancom Gymnázium Leonarda Stockela 0,00 € 05.10.2018 Zmluva
Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o poskytovaní stravovania č. 1/2018 Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o poskytovaní stravovania č. 1/2018 Hotelová akadémia Jána Andraščíka 0,00 € 27.09.2018 Zmluva
Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o poskytovaní stravovania č. 2/2018 Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o poskytovaní stravovania č. 2/2018 Hotelová akadémia Jána Andraščíka 0,00 € 27.09.2018 Zmluva
28/2018E Zmluva o poskytnutí služieb Agentura EDUCO 0,00 € 26.09.2018 Zmluva
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2012/SŠ Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2012/SŠ PROMAX Plus, s.r.o. 0,00 € 17.09.2018 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/SŠ Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/SŠ Ondrej Šoltés 0,00 € 07.09.2018 Zmluva
24/2018 Dohoda č. 81/2018 o spolupráci, koordinácii a oranizovaní súťaží okresného kola žiačok SŠ vo volebale Okresný úrad Prešov 0,00 € 05.09.2018 Zmluva
22/2018 Zmluva o poskytovaní stravovania - zamestnanci Hotelová akadémia Jána Andrašíka 0,00 € 03.09.2018 Zmluva
23/2018 Zmluva o poskytovaní stravovania - žiac Hotelová akadémia Jána Andraščíka 0,00 € 03.09.2018 Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2017 Obec Zborov 0,00 € 31.08.2018 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »