Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 318
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
02/2013/V Zmluva o odbere pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Spojená škola 0,00 € 31.12.2013 Zmluva
03/2013/V Zmluva o odbere pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Spojená škola 0,00 € 31.12.2013 Zmluva
29/2013 Nájomná zmluva na prenájom autocvičiska EKOAUTO s.r.o. Bardejov 480,00 € 30.12.2013 Zmluva
27/2013 Kolektívna zmluva Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri SŠ 0,00 € 19.12.2013 Zmluva
25/2013 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov 0,00 € 11.12.2013 Zmluva
28/2013 Dohoda o spolupráci na projekte SMAPUDE_LIFE BIOMASA, združenie právnických osôb 0,00 € 28.11.2013 Zmluva
23/2014 Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky Ústav informácií a prognóz školstva 0,00 € 25.11.2013 Zmluva
01/2013/T Zmluva o prenájme kapacity trafostanice Spojená škola 420,00 € 22.11.2013 Zmluva
02/2013/T Zmluva o prenájme kapacity trafostanice Spojená škola 420,00 € 22.11.2013 Zmluva
24/2013 Zmluva o dielo MART SYSTEM s.r.o. 193 515,20 € 05.11.2013 Zmluva
23/2013 Servisná zmluva o poskytovaní služieb a systémovej podpore IS MAGMA HCM AutoCont, a.s. 773,14 € 25.10.2013 Zmluva
22/2013 Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže obvodné kolo žiačok SŠ vo volejbale Okresný úrad Prešov 0,00 € 10.10.2013 Zmluva
21/2013 Mandátna zmluva INTEKA-STAV s.r.o. 990,00 € 08.10.2013 Zmluva
6/2013/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov Spojená škola 0,00 € 30.09.2013 Zmluva
19/2013 Darovacia zmluva Jozef Kniš 0,00 € 25.09.2013 Zmluva
20/2013 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Rozvoj stredného odborného vzdelávania" Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 25.09.2013 Zmluva
18/2013 Zmluva o dielo Ing. Milada Žipajová 4 950,00 € 18.09.2013 Zmluva
17/2013 Zmluva o spolupráci Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 0,00 € 22.08.2013 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11