Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 318
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
01/2018 Zmluva o inzercii 85 118 0028-1 regionPRESS, s.r.o. 40,32 € 09.01.2018 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy o prenájme autocvičiska Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme autocvičiska č. 13/2016 zo dňa 18.10.2016 Poľnohospodárske družstvo Magura 0,00 € 29.12.2017 Zmluva
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 26/2013 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 26/2013 Viktor Semanko 0,00 € 29.12.2017 Zmluva
22/2017 Kolektívna zmluva Sojená škola - odborová organizácia 0,00 € 22.12.2017 Zmluva
Dodatok č. 1/2017 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201766667_Z Dodatok č. 1/2017 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201766667_Z Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 73 500,00 € 18.12.2017 Zmluva
21/2017 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201766667_Z Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 67 440,71 € 18.12.2017 Zmluva
20/2017 Zmluva o reklame Jozef Mačejovský 450,00 € 15.12.2017 Zmluva
19/2017 Zmuva č. 10-000134490PO2017 Východoslovenká vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 € 04.12.2017 Zmluva
18/2017 Zmluva o dielo č. 18/2017 Jozef Sabol - EKO GAS 12 696,00 € 27.11.2017 Zmluva
16/2017 Zmuva o priojení do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 0,00 € 02.11.2017 Zmluva
17/2017 Zmluva o obstaraní pobytu CERES SLOVAKIA, spol. s r. o. 0,00 € 02.11.2017 Zmluva
15/2017 Zmluva o palivových kartách Gas BJ s.r.o. 0,00 € 26.10.2017 Zmluva
Dohoda o zrušení zmluvy o palivových kartách Dohoda o zrušení zmluvy o palivových kartách Vlastimil Hoľpit - AUTOGAS 0,00 € 25.10.2017 Zmluva
14/2017 Zmluva o inzercii regionPRESS, s.r.o. 30,72 € 19.10.2017 Zmluva
DUAL-03402/2017 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Rozvoj stredného odborného vzdelávania" Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 03.10.2017 Zmluva
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 6/2016/SŠ zo dňa 14.6.2016 TONIX JOBS - CZ s.r.o. 0,00 € 29.09.2017 Zmluva
Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme kapacity trafostanice Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme kapacity trafostanice č. 01/2013/T BAMOS, spol. s r.o. 0,00 € 28.09.2017 Zmluva
01/2017/T Zmluva o prenájme kapacity trafostanice TALESA s.r.o. 0,00 € 28.09.2017 Zmluva
13/2017 Zmluva o dielo č.13/2017 ROD-HAR, s.r.o. 0,00 € 27.09.2017 Zmluva
12/2017 Dohoda č. 134/2017/OS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného kola žiačok SŠ vo volejbale Okresný úrad Prešov 0,00 € 11.09.2017 Zmluva
11/2017 Zmluva o úhrade stravného zamestnancom Gymnázium Leonarda Stockela 0,00 € 31.08.2017 Zmluva
10/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov Obec Zborov 0,00 € 31.08.2017 Zmluva
09/2017 Zmluva o dielo ROD-HAR, s.r.o. 12 424,00 € 07.08.2017 Zmluva
08/2017 Zmluva o dielo Jozef Kniš 0,00 € 04.08.2017 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 5100818670B Ddatok č. 1 k Zmluve o združenej dodáve elektriny č.5100818670B Východoslovenská energetika a.s. 0,00 € 30.06.2017 Zmluva
07/2017 Zmluva o dielo PAMI-mont s.r.o. 71 340,00 € 26.06.2017 Zmluva
6/2017 Zmluva o dielo ROD-HAR, s.r.o. 0,00 € 08.06.2017 Zmluva
5/2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba mobilný internet Slovak Telecom a.s. 0,00 € 06.06.2017 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve 5/2017 Dodatok č. 1 k zmluve č. 5/2017 - mobilný internet Slovak Telecom a.s. 0,00 € 06.06.2017 Zmluva
4/2017 Zmluva o dielo Jozef Sabol - EKO GAS 55 199,74 € 19.05.2017 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »