Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 321
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
Dodatok č. 1 k zmluve č. 06/2015/V Dodatok č. 1 k zmluve o odbere pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd reg. č. 06/2015/V Jozef Džubakovský 0,00 € 27.06.2016 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 8/2010 Dodatok č. 1 k zmluve o odbere, preprave a zneškodňovaní NO č. 8/2010 EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 0,00 € 27.06.2016 Zmluva
7/2016/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 7/2016/SŠ Daniel Krupa 0,00 € 23.06.2016 Zmluva
8/2016 Zmluva o dielo ROD HAR s.r.o. 32 598,00 € 20.06.2016 Zmluva
6/2016/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 6/2016/SŠ TONIX JOBS - CZ s.r.o. 0,00 € 14.06.2016 Zmluva
8/2016/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 8/2016/SŠ Ondrej Šoltés 0,00 € 13.06.2016 Zmluva
Dodatok č. 3 k zmluve č. 29/2010 Dodatok č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 29/2010 Východoslovenská energetika a.s. 16 000,00 € 13.06.2016 Zmluva
7/2016 Kúpna zmluva KRIDLA s.r.o. 171,01 € 07.06.2016 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení zmluvy č. 9/2012/SŠ Martin Halkoci 0,00 € 23.05.2016 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov reg. č. 1/2016/SŠ Ondrej Šoltés 0,00 € 23.05.2016 Zmluva
6/2016 Darovacia zmluva Centrum vedecko-technických informácií SR 0,00 € 10.05.2016 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3/2015/SŠ Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. 0,00 € 03.05.2016 Zmluva
5/2016/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 5/2016/SŠ NEFRIS s.r.o. 0,00 € 02.05.2016 Zmluva
4/2016/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 4/2016/SŠ KONFO s.r.o. 0,00 € 02.05.2016 Zmluva
3/2016/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 3/2016/SŠ KATANIK s.r.o. 0,00 € 29.04.2016 Zmluva
5/2016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 0,00 € 15.04.2016 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov reg. č. 6/2013/SŠ SuSane s.r.o. 0,00 € 11.04.2016 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 6/2015/SŠ Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/2015/SŠ NEFRIS s.r.o. 0,00 € 11.04.2016 Zmluva
Dodatok č. 6 k zmluve č. 7/2012/SŠ Dodatok č. 6 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2012/SŠ NEFRIS s.r.o. 0,00 € 11.04.2016 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení zmluvy č. 4/2015/SŠ Ondrej Šoltés 0,00 € 06.04.2016 Zmluva
1/2016/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 1/2016/SŠ Ondrej Šoltés 0,00 € 30.03.2016 Zmluva
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2/2014/SŠ Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2014/SŠ KATANIK s.r.o. 0,00 € 21.03.2016 Zmluva
Zmluva o poskytovaní služieb č. 4/2016 Zmluva o poskytovaní služieb č. 4/2016 WI-NET BJ s.r.o. 1 680,00 € 01.03.2016 Zmluva
3/2016 Rámcová dohoda SKICOMP-FAKĽOVKA, s.r.o. 3 233,28 € 17.02.2016 Zmluva
Dodatok č. 4 k zmluve č. 5/2012/SŠ Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2012/SŠ PROMAX Plus, s.r.o. 0,00 € 02.02.2016 Zmluva
8/2015/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 8/2015/SŠ Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 0,00 € 11.01.2016 Zmluva
1/2016 Nájomná zmluva BARDTERM, s.r.o. 0,00 € 11.01.2016 Zmluva
6/2015/V Zmluva o odbere pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 06/2015/V Jozef Džubakovský 0,00 € 30.12.2015 Zmluva
3/2015/V Zmluva o odbere pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 03/2015/V Ľubomír Tarnovský 0,00 € 30.12.2015 Zmluva
4/2015/V Zmluva o odbere pitnej vody č. 04/2015/V Mgr. Božena Slimáková 0,00 € 30.12.2015 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »