Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 321
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
Dodatok č. 1 k zmluve č. 26/2013 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 26/2013 Viktor Semanko 0,00 € 30.12.2015 Zmluva
8/2015/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov a hnu reg. č. 8/2015/SŠ KONFO s.r.o. 0,00 € 28.12.2015 Zmluva
27/2015 Kolektívna zmluva Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri SŠ 0,00 € 22.12.2015 Zmluva
5/2015/V Zmluva o odbere pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 05/2015/V Optimal SK, s.r.o. 0,00 € 08.12.2015 Zmluva
7/2015/V Zmluva o odbere pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 07/2015/V J-Plastik, spol. s r.o. 0,00 € 08.12.2015 Zmluva
26/2015 Kúpna zmluva Maroš Šivák 450,00 € 03.12.2015 Zmluva
25/2015 Zmluva o dielo Jozef Harčar 35 754,00 € 30.11.2015 Zmluva
7/2015/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 7/2015/SŠ Logica Packaging, s.r.o. 0,00 € 18.11.2015 Zmluva
24/2015 Darovacia zmluva Jozef Kniš 45,00 € 15.11.2015 Zmluva
22/2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 11.11.2015 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 40/2010 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 5.9.2007 Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO 0,00 € 26.10.2015 Zmluva
Dodatok č. 6 k zmluve č. 03/2010/SŠ Dodatok č. 6 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 03/2010/SŠ ML-AUTO, s.r.o. 0,00 € 22.10.2015 Zmluva
6/2015/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 6/2015/SŠ NEFRIS s.r.o. 0,00 € 21.10.2015 Zmluva
4/2015/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 4/2015/SŠ Ondrej Šoltés 0,00 € 21.10.2015 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/2014/SŠ Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2014/SŠ KATANIK s.r.o. 0,00 € 21.10.2015 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 17/2015 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201527396_Z zo dňa 8.10.2015 DataShark, s.r.o. 0,00 € 19.10.2015 Zmluva
5/2015/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 5/2015/SŠ Juraj Rákossy 0,00 € 19.10.2015 Zmluva
23/2015 Zmluva o dielo AGMAR s.r.o. 35 403,00 € 19.10.2015 Zmluva
21/2015 Kúpna zmluva Henrich Sonnenschein - ITSK 1 175,00 € 15.10.2015 Zmluva
18/2015 Kúpna zmluva KRIDLA s.r.o. 185,04 € 13.10.2015 Zmluva
19/2015 Kúpna zmluva JURIGA spol. s r.o. 1 256,15 € 13.10.2015 Zmluva
20/2015 Kúpna zmluva Sk - technik, s.r.o. 484,49 € 13.10.2015 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov reg. č. 2/2015/SŠ Ondrej Šoltés 0,00 € 13.10.2015 Zmluva
17/2015 Kúpna zmluva DataShark, s.r.o. 4 249,10 € 08.10.2015 Zmluva
16/2015 Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže obvodné kolo žiačok SŠ vo volejbale Okresný úrad Prešov 0,00 € 06.10.2015 Zmluva
Dodatok č. 5 k zmluve č. 7/2012/SŠ Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2012/SŠ NEFRIS s.r.o. 0,00 € 18.09.2015 Zmluva
Dodatok č. 3 k zmluve č. 6/2013/SŠ Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/2013/SŠ SuSane s.r.o. 0,00 € 17.09.2015 Zmluva
Dodatok č. 2 k zmluve č. 3/2013/SŠ Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3/2013/SŠ Logica Packaging, s.r.o. 0,00 € 16.09.2015 Zmluva
14/2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2304/2015 Centrum vedecko-technických informácií SR 1 834,40 € 07.09.2015 Zmluva
15/2015 Zmluva o úhrade stravoného zamestnancom Gymnázium Leonarda Stockela 0,00 € 26.08.2015 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »