Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 315
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2/2015/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 2/2015/SŠ Ondrej Šoltés 0,00 € 06.07.2015 Zmluva
9/2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2305/2015 Centrum vedecko-technických informácií SR 1 834,40 € 06.07.2015 Zmluva
Dodatok č. 2 k zmluve č. 7/2014 Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 6004410014 (interné č. 7/2014) KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 0,77 € 30.06.2015 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov reg. č. 02/2010/SŠ Juraj Rákossy 0,00 € 29.06.2015 Zmluva
8/2015 Zmluva o dielo AGMAR s.r.o. 35 930,70 € 25.06.2015 Zmluva
3/2015/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 3/2015/SŠ KONFO s.r.o. 0,00 € 19.06.2015 Zmluva
Dodatok č. 2 k zmuve č. 6/2013/SŠ Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/2013/SŠ SuSane s.r.o. 0,00 € 14.05.2015 Zmluva
6/2015 Darovacia zmluva ALFA PRO CONCEPT s.r.o. 40,00 € 11.05.2015 Zmluva
7/2015 Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy a o bezodplatnom prevode majetku štátu Národné športové centrum 0,00 € 11.05.2015 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov reg. č. 2/2013/SŠ GETAN s.r.o. 0,00 € 29.04.2015 Zmluva
4/2015 Zmluva o poskytovaní služieb Ľubomír Škvarek 0,00 € 16.04.2015 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov reg. č. 3/2014/SŠ Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. 0,00 € 14.04.2015 Zmluva
Dodatok č. 5 k zmluve č. 10/2010 Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 10/2010 Orange Slovensko, a.s. 1 080,00 € 13.04.2015 Zmluva
Dodatok č. 3 k zmluve č. 14/2014 Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci č. 14/2014 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 0,00 € 30.03.2015 Zmluva
5/2015 Zmluva o spolupráci TransData, s.r.o. 0,00 € 30.03.2015 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 36/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 36/2014 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 0,00 € 30.03.2015 Zmluva
3/2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2015_PKR_GR_010-100 Metodicko-pedagogické centrum 0,00 € 23.03.2015 Zmluva
01/2015/V Zmluva o odbere pitnej vody MUDr. Lukáš Majling 0,00 € 18.03.2015 Zmluva
2/2015 Zmluva o výpožičke Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 02.02.2015 Zmluva
01/2015/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 1/2015/SŠ Chateau wine eu s.r.o. 0,00 € 29.01.2015 Zmluva
Dohoda o zrušení zmluvy č. 4/2014 Dohoda o zrušení zmluvy o poskytnutí NFP č. 141/2014/1.1/OPV zo dňa 23.01.2014 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ 0,00 € 12.01.2015 Zmluva
1/2015 Nájomná zmluva Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 0,00 € 01.01.2015 Zmluva
35/2014 Mandátna zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby BTS-PO, s.r.o. 0,00 € 30.12.2014 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 27/2013 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri SŠ 0,00 € 29.12.2014 Zmluva
34/2014 Zmluva o dielo CUBS plus, s.r.o. 180,00 € 12.12.2014 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení Zmluvy o odbere pitnej vody reg. č. 02/2014/V zo dňa 9.4.2014 Mgr. Vladimír Jacenko 0,00 € 28.11.2014 Zmluva
33/2014 Zmluva o dielo Jozef Kniš 20 989,25 € 26.11.2014 Zmluva
32/2014 Darovacia zmluva Jozef Kniš 0,00 € 21.10.2014 Zmluva
31/2014 Zmluva o dielo Jozef Harčar 34 790,00 € 20.10.2014 Zmluva
30/2014 Dohoda č. 284/2014/OS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného kola žiačok SŠ vo volejbale Okresný úrad Prešov 0,00 € 08.10.2014 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »