Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 321
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
13/2015 Zmluva o dielo EKOMIDO, s.r.o. 20 690,08 € 07.08.2015 Zmluva
12/2015 Zmluva o dielo TerMo, s.r.o. 22 191,55 € 03.08.2015 Zmluva
2/2015/V Zmluva o odbere pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 02/2015/V BAMOS, spol. s r.o. 0,00 € 31.07.2015 Zmluva
11/2015 Zmluva o dielo Jozef Harčar 9 600,90 € 27.07.2015 Zmluva
3/2015/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 3/2015/SŠ Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. 0,00 € 27.07.2015 Zmluva
10/2015 Zmluva o dielo ROD-HAR, s.r.o. 35 876,70 € 10.07.2015 Zmluva
2/2015/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 2/2015/SŠ Ondrej Šoltés 0,00 € 06.07.2015 Zmluva
9/2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2305/2015 Centrum vedecko-technických informácií SR 1 834,40 € 06.07.2015 Zmluva
Dodatok č. 2 k zmluve č. 7/2014 Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 6004410014 (interné č. 7/2014) KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 0,77 € 30.06.2015 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov reg. č. 02/2010/SŠ Juraj Rákossy 0,00 € 29.06.2015 Zmluva
8/2015 Zmluva o dielo AGMAR s.r.o. 35 930,70 € 25.06.2015 Zmluva
3/2015/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 3/2015/SŠ KONFO s.r.o. 0,00 € 19.06.2015 Zmluva
Dodatok č. 2 k zmuve č. 6/2013/SŠ Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/2013/SŠ SuSane s.r.o. 0,00 € 14.05.2015 Zmluva
6/2015 Darovacia zmluva ALFA PRO CONCEPT s.r.o. 40,00 € 11.05.2015 Zmluva
7/2015 Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy a o bezodplatnom prevode majetku štátu Národné športové centrum 0,00 € 11.05.2015 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov reg. č. 2/2013/SŠ GETAN s.r.o. 0,00 € 29.04.2015 Zmluva
4/2015 Zmluva o poskytovaní služieb Ľubomír Škvarek 0,00 € 16.04.2015 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov reg. č. 3/2014/SŠ Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. 0,00 € 14.04.2015 Zmluva
Dodatok č. 5 k zmluve č. 10/2010 Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 10/2010 Orange Slovensko, a.s. 1 080,00 € 13.04.2015 Zmluva
Dodatok č. 3 k zmluve č. 14/2014 Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci č. 14/2014 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 0,00 € 30.03.2015 Zmluva
5/2015 Zmluva o spolupráci TransData, s.r.o. 0,00 € 30.03.2015 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 36/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 36/2014 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 0,00 € 30.03.2015 Zmluva
3/2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2015_PKR_GR_010-100 Metodicko-pedagogické centrum 0,00 € 23.03.2015 Zmluva
01/2015/V Zmluva o odbere pitnej vody MUDr. Lukáš Majling 0,00 € 18.03.2015 Zmluva
2/2015 Zmluva o výpožičke Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 02.02.2015 Zmluva
01/2015/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 1/2015/SŠ Chateau wine eu s.r.o. 0,00 € 29.01.2015 Zmluva
Dohoda o zrušení zmluvy č. 4/2014 Dohoda o zrušení zmluvy o poskytnutí NFP č. 141/2014/1.1/OPV zo dňa 23.01.2014 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ 0,00 € 12.01.2015 Zmluva
1/2015 Nájomná zmluva Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 0,00 € 01.01.2015 Zmluva
35/2014 Mandátna zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby BTS-PO, s.r.o. 0,00 € 30.12.2014 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 27/2013 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri SŠ 0,00 € 29.12.2014 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »