Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 318
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
32/2014 Darovacia zmluva Jozef Kniš 0,00 € 21.10.2014 Zmluva
31/2014 Zmluva o dielo Jozef Harčar 34 790,00 € 20.10.2014 Zmluva
30/2014 Dohoda č. 284/2014/OS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného kola žiačok SŠ vo volejbale Okresný úrad Prešov 0,00 € 08.10.2014 Zmluva
29/2014 Zmluva o úhrade stravoného zamestnancom Gymnázium Leonarda Stöckela 0,00 € 28.08.2014 Zmluva
28/2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 0,00 € 21.08.2014 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 27/2014 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 27/2014 ROD HAR s.r.o. 0,00 € 11.08.2014 Zmluva
27/2014 Zmluva o dielo ROD HAR s.r.o. 35 300,00 € 14.07.2014 Zmluva
26/2014 Zmluva o dielo AGMAR s.r.o. 35 100,50 € 30.06.2014 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 7/2014 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 6004410014 (interné č. 7/2014) KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 60,07 € 30.06.2014 Zmluva
3/2014/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 3/2014/SŠ Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. 0,00 € 27.06.2014 Zmluva
4/2014/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 4/2014/SŠ Biliardový klub K-TOM Bardejov 0,00 € 23.06.2014 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 25/2010 Dodatok č. 1 k zmluve o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl Centrum vedecko-technických informácií SR 0,00 € 19.06.2014 Zmluva
Dodatok č. 3 k zmluve č. 9/2012/SŠ Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 9/2012/SŠ Martin Halkoci 0,00 € 17.06.2014 Zmluva
24/2014 Darovacia zmluva Ing. František Malanik 375,00 € 02.06.2014 Zmluva
16/2014 Zmluva o bežnom účte Štátna pokladnica 0,00 € 21.05.2014 Zmluva
17/2014 Zmluva o bežnom účte Štátna pokladnica 0,00 € 21.05.2014 Zmluva
18/2014 Zmluva o bežnom účte Štátna pokladnica 0,00 € 21.05.2014 Zmluva
19/2014 Zmluva o bežnom účte Štátna pokladnica 0,00 € 21.05.2014 Zmluva
20/2014 Zmluva o bežnom účte Štátna pokladnica 0,00 € 21.05.2014 Zmluva
21/2014 Zmluva o bežnom účte Štátna pokladnica 0,00 € 21.05.2014 Zmluva
22/2014 Zmluva o bežnom účte Štátna pokladnica 0,00 € 21.05.2014 Zmluva
2/2014/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 2/2014/SŠ KATANIK s.r.o. 0,00 € 15.05.2014 Zmluva
1/2014/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov a hnuteľného majetku reg. č. 1/2014/SŠ KONFO s.r.o. 0,00 € 12.05.2014 Zmluva
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2/2013/SŠ Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2013/SŠ GETAN s.r.o. 0,00 € 11.04.2014 Zmluva
13/2014 Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom BTS-PO, s.r.o. 0,00 € 10.04.2014 Zmluva
02/2014/V Zmluva o odbere pitnej vody Mgr. Vladimír Jacenko 0,00 € 09.04.2014 Zmluva
11/2014 Poistná zmluva pre úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 750,00 € 07.04.2014 Zmluva
12/2014 Zmluva o zbere a odvoze odpadu ESPIK Group s.r.o. 0,00 € 07.04.2014 Zmluva
10/2014 Zmluva o elektronickej komunikácii Slovak Telekom, a.s. 0,00 € 24.03.2014 Zmluva
15/2014 Zmluva o poskytnutí grantu č. SSP/2014/8 ROMA OKTATÁSI ALAP 1 200,00 € 18.03.2014 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »