Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 321
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
12/2014 Zmluva o zbere a odvoze odpadu ESPIK Group s.r.o. 0,00 € 07.04.2014 Zmluva
10/2014 Zmluva o elektronickej komunikácii Slovak Telekom, a.s. 0,00 € 24.03.2014 Zmluva
15/2014 Zmluva o poskytnutí grantu č. SSP/2014/8 ROMA OKTATÁSI ALAP 1 200,00 € 18.03.2014 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o poskytovaní stravovania č. 5/2010 Hotelová akadémia J. Andraščíka 0,00 € 12.03.2014 Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o poskytovaní stravovania č. 6/2010 Hotelová akadémia J. Andraščíka 0,00 € 12.03.2014 Zmluva
8/2014 Zmluva o poskytnutí grantu č. G/15/14/63100 Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation 1 080,00 € 10.03.2014 Zmluva
01/2014/V Zmluva o odbere pitnej vody Ľubomír Roman 0,00 € 28.02.2014 Zmluva
01/2012/V Dohoda o ukončení Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd reg. č. 01/2012/V zo dňa 31.12.2011 DREVINEX BARDEJOV s.r.o. 0,00 € 27.02.2014 Zmluva
Dodatok č. 2 k zmluve č. 14/2014 Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci zo dňa 24.2.2014 č. 14/2014 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 0,00 € 25.02.2014 Zmluva
5/2014 Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 2 000,00 € 24.02.2014 Zmluva
6/2014 Zmluva o dielo CUBS plus, s.r.o. 360,00 € 24.02.2014 Zmluva
7/2014 Poistná zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 59,52 € 24.02.2014 Zmluva
9/2014 Zmluva o spolupráci EMtest-SK s.r.o. 0,00 € 24.02.2014 Zmluva
14/2014 Zmluva o spolupráci Združenie CKM SYTS 0,00 € 24.02.2014 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 14/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 14/2014 Združenie CKM SYTS 0,00 € 24.02.2014 Zmluva
36/2014 Zmluva o spolupráci CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 0,00 € 24.02.2014 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 4/2014 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ 0,00 € 19.02.2014 Zmluva
25/2014 Zmluva o výpožičke Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0,00 € 12.02.2014 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 4/2013/SŠ Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2013/SŠ ČESMAD Slovakia, združenie cestných dopravcov SR 0,00 € 10.02.2014 Zmluva
Dodatok č. 5 k zmluve č. 01/2010/SŠ Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/2010/SŠ Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. 0,00 € 29.01.2014 Zmluva
Dodatok č. 3 k zmluve č. 39/2010 Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 0,00 € 27.01.2014 Zmluva
Dodatok č. 2 k zmluve č. 9/2012/SŠ Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 9/2012/SŠ Martin Halkoci 0,00 € 27.01.2014 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 3/2013/SŠ Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3/2013/SŠ Logica Packaging, s.r.o. 0,00 € 23.01.2014 Zmluva
4/2014 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ 129 810,00 € 23.01.2014 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/2013/SŠ Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2013/SŠ GETAN s.r.o. 0,00 € 22.01.2014 Zmluva
2/2014 Rámcová zmluva o inzercii regionPRESS, s.r.o. 714,22 € 21.01.2014 Zmluva
Dodatok č. 3 k zmluve č. 5/2012/SŠ Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2012/SŠ PROMAX Plus, s.r.o. 0,00 € 21.01.2014 Zmluva
Dodatok č. 5 k zmluve č. 03/2010/SŠ Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 03/2010/SŠ ML-AUTO, s.r.o. 0,00 € 21.01.2014 Zmluva
Dodatok č. 5 k zmluve č. 02/2010/SŠ Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 02/2010/SŠ Juraj Rákossy 0,00 € 21.01.2014 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 6/2013/SŠ Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/2013/SŠ SuSane s.r.o. 0,00 € 21.01.2014 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »